Top

Contestaţie la executare. Desfiinţarea titlului executoriu. Consecinţe.

Prin contestaţia înregistrată sub numărul de mai sus, debitoarea A. N.
a solicitat instanţei ca pe baza probelor ce se vor administra în contradictoriu cu
intimata F. F., să pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea formelor
de executare întocmite la dosar nr. 191/2009 al B.E.J. Andrei Cezar şi până la
rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei ce se va pronunţa, să se dispună şi
suspendarea executării.
Precizându-şi contestaţia după depunerea la dosar a certificatului de
grefă emis la Tribunalul Iaşi dosar nr. 13793/245/2008, contestatoarea a solicitat
şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.
Contestaţia a fost legal timbrată.
În motivarea ei, contestatoarea arată că prin sentinţa civilă nr.
249/12.01.2009, Judecătoria Iaşi a obligat-o să lase reclamantei F. F., în deplină
proprietate şi liniştită posesie, imobilul situat în Iaşi, Str. P. nr. 19, Bl. T 1, sc. A,
parter, ap. 3, şi în temeiul acesteia s-a pornit executarea împotriva sa,
comunicându-i-se somaţia nr. 191/2.04.2009, cerându-i-se eliberarea acelui
imobil.
Obiectul acţiunii formulate însă de reclamantă l-a constituit imobilul
din Iaşi, str. Primăverii nr. 19 B, în care ea locuieşte, astfel că somaţia respectivă
este nelegală, indicând un alt imobil.
În dovedirea contestaţiei sale, debitoarea a depus la dosar înscrisuri.
Deşi, legal citată, intimata nu s-a prezentat la dezbateri şi nu a
formulat întâmpinare.
A fost ataşat dosarul de executare nr. 191/2009, al B.E.J. Andrei
Cezar.
Faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Somaţia de executare din 02.04.2009, emisă de B.E.J. Andrei Cezar
(fila 6 dosar), indică imobilul din Iaşi, str. P. nr. 19, astfel ea corespunzând
dispozitivului sentinţei civile în temeiul căreia s-a solicitat executarea.
Acea sentinţă însă a fost casată prin decizia civilă nr. 1009/4.05.2009
pronunţată de Tribunalul Iaşi, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare, instanţei
de fond, Judecătoriei Iaşi.
Astfel, titlul executoriu a fost desfiinţat, iar contestaţia de faţă este în
parte întemeiată, din acest punct de vedere, urmând a fi admisă ca atare – în
parte – şi vor fi respinse, ca lipsite de interes, cererile privind suspendarea
executării şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, deoarece în speţă anularea
formelor de executare impune în mod automat suspendarea executării de către
B.E.J., iar contestatoarea nu a fost efectiv evacuată din imobilul în litigiu,
neaflându-se într-o altă situaţie decât cea de a folosi şi în prezent acest imobil.

Etichete: