Top

Motive invocate în susţinerea contestaţiei în anulare

Soluţionarea de către instanţa de fond a cererii de probatorii, aprecierea probelor administrate, stabilirea situaţiei de fapt şi dezlegarea problemelor de drept supuse judecăţii exced dispoziţiile art.318 Cod procedură civilă.

Decizia civilă nr.506/R/21.05.2007

La numărul 2211/110/2006 s-a înregistrat la Tribunalul Bacău contestaţia în anulare formulată de contestatoarea G. D.M. împotriva deciziei civile nr.851/22.09.2006, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.3338/2006 în contradictoriu cu intimaţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, S. D. şi Primăria Municipiului Bacău.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că:

-nu s-a cercetat legalitatea sentinţei civile nr.2481/20.04.2006 a Judecătoriei Bacău.

-în mod greşit s-a respins cererea sa privind efectuarea unei anchete sociale deoarece aceasta este un înscris, iar potrivit art.305 Cod procedură civilă în recurs se poate aduce proba cu înscrisuri;

-dacă ar fi fost prezentă când s-a soluţionat cauza ar fi cerut recuzarea completului deoarece unul din membrii completului s-a pronunţat în recursul privind stabilirea pensiei de întreţinere în dosarul nr.2888/2006 al Tribunalului Bacău;

a depus la dosar 20 de acte care puteau conduce la altă pronunţare dar instanţa a reţinut că nu s-au depus acte noi.

instanţa de recurs nu a pronunţat o hotărâre conformă cu realitatea deoarece nu reiese din probe că de fiecare dată când este de faţă şi intervenienta recurentă între cei doi izbucnesc scandaluri dar de acest fapt este vinovată şi intervenienta, nu este susţinută de documente afirmaţia că intimatul S. D. ar fi avut perioade când a avut un loc stabil;

nu s-a avut în vedere că obiectul acţiunii de decădere din drepturi părinteşti sancţionează faptele părintelui iresponsabil, nu drepturile copilului care au fost încălcate sistematic de către acest părinte;

nu s-au reţinut declaraţiile martorilor şi ale intimatului din care rezultă că intimatul este de acord cu acţiunea de decădere dacă ea va renunţa la pensia de întreţinere acordată de intimat fiicei sale.

Prin decizia civilă nr.851/22.09.2006, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.3338/2006 au fost respinse ca nefondate recursurile declarate de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Bacău şi de intervenienta G. D. M. împotriva sentinţei civile nr.2481/20.04.2006 a Judecătoriei Bacău.

Potrivit art.317 Cod procedură civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când procedura de chemare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii şi când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.

În speţă, contestatoarele nu au invocat motive care să se circumscrie prevederilor art.317 Cod procedură civilă, referitoare la încălcarea normelor de ordine publică privind competenţa sau a dispoziţiilor procedurale privind citarea.

Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare conform art.318 Cod procedură civilă, atunci când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau atunci când respingând recursul instanţa a omis din greşeală că cerceteze vreunul din motivele de casare.

Motivele invocate de contestatoare referitoare la soluţionarea cererii de probe, aprecierea probelor administrate , stabilirea situaţiei de fapt şi dezlegarea problemelor de drept supuse judecăţii exced dispoziţiilor art.318 Cod procedură civilă şi nu pot fi valorificate pe această cale, legiuitorul neurmărind ca prin dispoziţiile referitoare la contestaţia în anulare să deschidă părţilor calea recursului la recurs care să fie soluţionat de aceeaşi instanţă.

Etichete: