Top

Pensie întreţinere

Pronuntând sentinta civilă nr.381/13.08.2008 Judecătoria Piatra Neamţ a admis cererea astfel cum a fost completată formulată de reclamanta C.C. în contradictoriu cu pârâtul R.V. şi, dispunând încredintarea minorelor R.A. si R.A., născute la 3.05.2000 reclamantei, a obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere de câte 230 lei lunar către fiecare minoră, de la data introducerii cererii – 16.06.2008 până la majorat.

Pentru a pronunţa această sentinţă a retinut judecătoria că din relaţia de concubinaj dintre părţi au rezultat minorele R.A. şi R.A., născute la data de 03 mai 2000, aşa cum reiese din certificatele de naştere depuse la dosar (filele 2,3). Filiaţia faţă de ambii părinţi a fost stabilita, minorele fiind recunoscute de pârât.

Potrivit art. 65 C. fam., dacă filiaţia copilului din afara căsătoriei este stabilita faţă de ambii părinţi, încredinţarea lui precum şi contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare. învăţătură şi pregătire profesională se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 42-44 in materia divorţului, care se aplică prin asemănare.

Avându-se în vedere prevederile art. 42 C. fam., criteriul în funcţie de care instanţa a decis încredinţarea minorelor a fost exclusiv interesul acestora. Cum pârâtul nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula apărări, instanţa a considerat că acesta nu este interesat de soarta celor două minore, fiind în interesul acestora ca ele să fie încredinţate mamei reclamante.

Faţă de împrejurarea că instanţa are obligaţia de a dispune din oficiu cu privire la contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, văzând dispoziţiile art. 65 cu referire la art.42 alin 3 şi 4 şi raportat la art. 86 alin. 1 şi 3 şi art.94 alin. 1 şi 3 C. fam. şi având în vedere situaţia financiară a veniturilor nete realizate de pârât în ultimele şase luni de la SC T. SRL BACĂU, luând în calcul media acestor venituri, instanţa a obligat pe pârât la plata unei pensii de întreţinere in cuantum de 230 de lei lunar pentru fiecare minor, de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorelor.

Impotriva acestei sentinţe a declarat apel, astfel, cum a fost calificată calea de atac prin încheierea din 26.01.2009 (f.23), în termen, dl. R.V. arătând că este nemulţumit de hotărârea primei instante întrucât salariul său în perioada de iarnă este inferior a 500 lei lunar si solicitând, totodată, dreptul de vizită.

Declaraţia de apel a fost timbrată cu 3 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Formulând întâmpinare, intimata-reclamantă a solicitat judecarea apelului şi în lipsa sa şi menţinerea sentinţei civile nr.381/13.08.2008, pensia de întreţinere datorată de apelant fiind corect stabilită la 230 lei lunar avându-se în vedere veniturile sale obţinute în ultimele şase luni la SC T. SRL Bacău (f.7).

A mai arătat ulterior intimata (f.16) că la UMB SRL U. câştigul lunar este de până la 2500 lei şi deci venitul recurentului este mai mare de 500 lei lunar şi a solicitat să se ceară acestuia veniturile nete, cu precizarea că tatăl minorilor nu contribuie cu nimic la cheltuielile necesare interventiei pe cord care se va face copiilor la Târgu Mureş (f.16-18).

Analizând înscrisurile aflate la dosar, în raport cu motivele de apel, instanţa reţine apelul formulat ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Minorele R.A. si R.A. are ca tată pe recurentul-pârât, astfel cum rezultă din certificatele de naştere depuse la dosarul de fond (f.2,3) fiind născute la 5 mai 2000.

Potrivit adeverintei nr.611/A/25.06.2008 întocmită de SC T. SRL Bacău, dl. R.V. a obtinut în medie, în perioada decembrie 2007-mai 2008, un venit de 1468 lei lunar (f.8 dosar fond).

Faţă de dispoziţiile art.94 alin.3 Codul familiei, stabilirea cuantumului pensiei datorate fiecărei minore de 230 lei lunar, apare ca fiind legală şi temeinică, instanţa având în vedere media veniturilor obtinute în ultimile 6 luni tocmai în scopul de a nu-l prejudicia pe debitor care obtine salarii diferite de la o lună la alta.

In ceea ce priveşte cererea apelantului referitoare la dreptul de vizită, având în vedere dispozitiile art.294 cod procedură civilă potrivit cărora în apel nu se pot face cereri noi si cum o astfel de cerere nu a fost formulată în faţa judecătoriei, instanţa constată că cererea nu poate fi primită.

Etichete: