Top

Pensie întreţinere

Dosar nr. 262/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.429

Şedinţa publică de la 07.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare :

Grefier : YY

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie de întreţinere” formulată de reclamanta I. O. în contradictoriu cu pârâtul I. L..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta I. O., asistată de apărător Bouroş Angela Serafina, pârâtul I. L. şi minorele I. C. O. şi I.L.A..

?????Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită,după care:

S-a procedat la audierea minorele I. C. O. şi I. L.A. în camera de consiliu, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Avocat Bouroş Angela Serafina pentru reclamantă depune la dosar adeverinţe şcolare pentru cele două minore şi taxă timbru, în valoare de 8 lei cu chitanţa nr.9779 din 07.10.2009, având în vedere că la un termen anterior şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul că a solicitat desfacerea căsătoriei.

Pârâtul prezent în instanţă arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi depune la dosar adeverinţă de venit nr.1628 din 23.06.2009.

La întrebarea instanţei părţile arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamantă având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, să-i fie încredinţate spre creştere şi educare cele două minore reclamantei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei acela de „ Dâmoc”, cu obligarea pârâtului la plata către reclamantă a unei pensii de întreţiunere pentru cele două minore şi la plata cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că reclamanta a încercat să salveze căsătoria dar datorită comportamentul agresiv al pârâtului aceasta nu a reuşit.

Pârâtul, având cuvântul pe fond arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi solicită să-i fie încredinţate cele două minore.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.262 /1.04.2009 reclamanta I. O. a chemat în judecată pe pârâtul I. L. solicitând instanţei desfacerea căsătoriei părţilor din culpa exclusiva a paratului,incredintarea celor doua minore I.C.O. si I. L. A. catre reclamanta si revenirea acesteia la numele avut inainte de casatorie acela de „Dâmoc”

În motivarea cererii reclamana a arătat că paratul a alungat-o de la domiciliul comun impreuna cu cei doi minori. Locuind de circa sase luni la domiciliul parintilor.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar copie a certificatului de casatorie(fila 7 )din dosar si copie a certificatelor de nastere ale minorelor .

S-a administrat de către instanţă la cererea reclamantei proba cu martori, în cauză fiind audiaţi martorii : Dâmoc Mihai si Iancu Cristina(filele 25,26 din dosar).

A fost efectuata si atasata la dosar ancheta sociala privind conditiile de crestere si educare ale minorelor

Legal citat pârâtul s-a prezentat în instanţă si a declarat ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din ansamblul probelor administrate in cauză instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 22.04.1995(certificat casatorie aflat la fila 7 din dosar)

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv din declaraţia martorilor audiati aflata la filele 25-26 din dosar, instanţa reţine că de o perioada lunga de timp relatia dintre soţi nu mai este una normală, de familie, soţii despărţindu-se in fapt prin alungarea reclamantei de la domiciliu comun.

Acest fapt a determinat ruptura dintre soti si destramarea definitiva a relatiilor de familie cei doi ducand vieti separate.

Lipsa unui domiciliu comun si lipsa unor preocupări şi a traiului in comun a facut ca relatia de căsătorie să nu mai poată continua.

Instanta a retinut ca din casatoria partilor au rezultat minorele I.C.O. nascuta la data de – in com Podu Turcului si I.L.A. nascuta la data de – in aceeasi comuna.

Prin urmare instanţa apreciază ca find dovedite de către reclamanta a împrejurărilor prevăzute de art. 38 alin 1 din Codul Familiei pentru desfacerea căsătoriei astfel că va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei reţinând culpa exclusiva a paratului.

In baza art 42 Codul Familiei va incredinta spre crestere si educare reclamantei cele doua minore si va obliga paratul la plata in favoarea acestora de la data promovarii actiunii pe rolul instantei si pana la data majoratului a unei pensii de intretinere lunare de 150 lei la nivelul venitului minim net pe economie.

In luarea acestei masuri instanta a avut in vedere faptul ca cele doua minore sunt mai atasate de mama , ca tatal lor nu contribuie la intretinerea acestora si ca este in interesul minorelor sa ramana la mama.

Acest aspect rezulta si din declaratiile minorelor atasate la filele 38,39 din dosar.

In baza art 40 alin 3 Codul Familiei instanta va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei acela de „Dâmoc”.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 308 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta I.O., domiciliată în comuna G., sat A., judeţul B. în contradictoriu cu pârâtul I.L., domiciliat în comuna G., sat A., judeţul B. .

Declară desfăcută căsătoria părţilor încheiată la data de 22.04.1995 şi trecută sub nr.7 în Registrul de Stare Civilă al comunei Găiceana, judeţul Bacău din culpa exclusivă a pârâtului.

Încredinţează spre creştere şi educare reclamantei minorele I.C.O., născută la data de – în comuna Podu Turcului şi I.L.A., născută la data de – în aceeaşi localitate.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere către reclamantă în favoarea celor două minore în cuantum de 150 lei lunar la nivelul venitului minim net pe economie de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestora.

Dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior de căsătorie acela de „Dâmoc”.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 308 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. XX

tehnoredact. YY

Ex.4;

20/20.10.2009

Etichete: