Top

Instanţa competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti în situaţia în care, prin schimbarea normelor legale de competenţă, instanţa care a judecat cauza în primă instanţă nu mai are această competenţă în momentul traducerii cererii.

Domeniu asociat: reabilitare judecătorească

Sentinţa penală nr.235/P/2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, condamnatul petent – a solicitat a se constata intervenită reabilitarea sa judecătorească din pedeapsa pronunţată prin sentinţa penală nr. a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. a Tribunalului Suprem.

În motivarea cererii petentul a arătat că a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 21 ani şi 8 luni închisoare, că, în baza art. 1 din Decretul nr. 11/1988 s-a constatat amnistiată infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. a,e,g şi, în baza art. 2 din decret a fost redusă cu jumătate pedeapsa, având de executat 9 ani închisoare; că a fost liberat condiţionat în anul 1988 şi de atunci nu a mai fost condamnat şi a muncit în gospodăria proprie; că, din anul 2001 a obţinut dreptul legal de muncă şi şedere în Italia şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 135 lit. c şi art. 136 alin. 3 Cod penal.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin decizia nr. 83 din 10 decembrie 2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a statuat că, în caz de modificare a normelor de competenţă cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii.

Petentul a fost condamnat, prin sentinţa penală nr. din a Tribunalului Judeţean Neamţ pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 lit. a,e,g cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 20 raportat la art. 211 alin. 1 Cod penal, art. 239 alin. 2 Cod penal.

Conform art. 25 Cod procedură penală competenţa de a judeca infracţiunile pentru comiterea cărora a fost condamnat petentul revine, în prezent judecătoriei.

Pentru aceste considerente instanţa, în temeiul art. 42 Cod procedură penală va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Piatra Neamţ.

Etichete: