Top

Înşelăciune

Constată că prin rechizitoriul 334/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Momeşti a fost trimis în judecată inculpatul P I fiul lui C şi al A, născut la data de în Agăş, jud. Bacău, cetăţean român, studii 12 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, administrator al SC Retag, domiciliat în corn. A, sat P, jud. Bacău, fără antecedente penale la data săvârşirii faptei, CNP , actualmente arestat în altă cauză în Penitenciarul Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 215 alin. 1,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 84 pct. 2 şi art. 84pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi art. 290 Cod penal cu aplicarea 33 lit. a şi art. 37 lit. a Cod penal, constând în aceea că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale în perioada august 2004-iunie 2005 a emis un număr de 6 file CEC, unele doar semnate şi ştampilate, iar altele fără a avea disponibil în cont sau fiind în interdicţie bancară, producând un prejudiciu de 208891,77 lei,ce nu a fost recuperat, iar la data de 31.05.2004 a completat în fals un aviz de exploatarea materialului lemnos.

Se arată în actul de sesizare al instanţei sub aspectul stării de fapt că numitul CLI, director comercial la SC Ramos jud. B a formulat o plângere penală împotriva învinuitului, întrucât ca împuternicit al PF Dececo, a achiziţionat produse metalurgice de la societatea în cauză, iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 0…. în valoare de 41140,79 lei şi 0…. în valoare de 62866,98 lei. Martorul PCT arată că filele CEC erau semnate şi ştampilate de către învinuit doar parţial, respectiv doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute la plată, acestea au fost refuzate pentru lipsă de disponibil în cont.

SC V a formulat plângere penală împotriva adm AF Dececo, întrucât acesta, la data de 12.08.2004 a emis o filă CEC nr.0….în valoare de 46884,05 lei, reprezentând plata contravalorii unor materiale de construcţii cumpărate de către învinuit la data de 06.08.2004 şi pentru care îi fusese eliberată factură fiscală , iar când a fost introdusă la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată de către învinuit, restul menţiunilor fiind completate de către angajaţii societăţii reclamante care se constituie parte civilă cu suma indicată mai sus.

SC P SRL C a formulat plângere prin administratorul său P C,întrucât ar fi vândut un cântar electronic tot către AF Dececo, pentru care plata s-a făcut cu fila CEC 0…emisă la 23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată

ulterior pentru lipsă de disponibil în cont, societatea constituindu-se parte civilă cu această sumă, învinuitul susţine că fila CEC a fost eliberată de către fostul administrator SC Dececo, însă acesta neagă , arătând că de administrarea societăţii se ocupa învinuitul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii.

BRD a sesizat organele de poliţie deoarece în calitate de administrator la SC B a emis fila CEC O….la data de 11.10.2004, în valoare de 9229,44 lei către SC S ce a fost refuzată la plată pentru lipsă de disponibil în cont. S-a stabilit că învinuitul a reparat un autoturism la societatea respectivă care a eliberat o factură ce reprezenta contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca mijloc de plată de la acesta fila CEC indicată mai sus, care a fost refuzată la plată. Societatea se constituie parte civilă cu suma respectivă.

SC P D&V SR1 a formulat plângere penală împotriva lui D M, administrator şi el la SC B Comăneşti,şi faţă de mvmuit pentru că aceştia ar fi prejudiciat societatea cu o suma de bani. Din verificările efectuate a rezultat că în luna mai 2005, la punctul de lucru din mun. Bacău s-a prezentat D M care a încercat să încheie un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora A A M confirmă acest lucru şi totodată mai arată că la data de 19.05.2005, învinuitul P I personal s-a prezentat la punctul de lucru respectiv ca asociat al lui D M şi a achiziţionat telefoane în valoare de 7353,5

lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata a făcut-o cu fila CEC 0…..Când a

fost introdusă la plată aceasta a fost refuzată. Societatea în cauză se constituie parte civilă cu suma respectivă.

Se E United SRL a reclamat faptul că învinuitul a emis în schimbul unor mărfuri livrate către societatea sa SC B Comăneşti trei file CEC nr. 0…. emisă pe 15.06.2005, în valoare de 17500, 0…. emisă pe 16.06.2005 în valoare de 11085,45 lei şi 0…. emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC care atunci când au fost introduse la plată au fost refuzate întrucât erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea se constituie parte civilă cu suma de 38285,45 lei.

La data de 22.11.2005 Direcţia Silvică a formulat o plângere împotriva învinuitului, întrucât în calitate de administrator al SC Retag a emis în fals şi a folosit un aviz de expediţie. In urma cercetărilor efectuate a rezultat că avizul respectiv seria B lba nr. 5… e fost eliberat de Imprimeria Naţională către Best Buzău, care l-ar fi folosit legal prin numitul D V. învinuitul recunoaşte că ar fi achiziţionat avizul de la o persoană necunoscută şi 1-a completat în fals cu data de 31.05.2004, în ceea ce priveşte transportul a 47,1 mc cherestea către SC Milea.

în cauză au fost audiaţi inculpatul, martori din lucrări, probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Conform procurii autentificate sub numărul 1…/14.04.2004 D O V a împuternicit inculpatul să se prezinte la BRD pentru a reprezenta interesele PF Dececo . Pentru aceasta mandatarul are dreptul să prezinte actele necesare, să întocmească orice fel de cereri şi declaraţii oral sau scris, va achita taxele, va depune sau ridica orice sumă de bani din contul deschis în bancă, va semna toate actele necesare, va ridica extrasele de cont şi va semna în numele mandantului şi pentru PF Dececo.

în acesta calitate inculpatul a achiziţionat produse metalurgice de la SC Ramos , iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 0…. în valoare de 41140,79 lei şi 0…. în valoare de 62866,98 lei, doar semnate şi ştampilate de el personal. Martorul C L (fila 184) arată că a desfăşurat relaţii comerciale cu firma inculpatului exclusiv telefonic. Astfel inculpatul a trimis un camion pentru a fi încărcat cu marfă, martorul a făcut verificări privind contul PF DEceco la Agenţia BRD şi a primit fila CEC semnată şi ştampilată. Inculpatul recunoaşte Martorul P C T arată că filele CEC erau semnate şi ştampilate de către învinuit doar parţial, respectiv doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute la plată, acestea au fost refuzate pentru lipsă de disponibil în cont.

La data de 12.08.2004 inculpatul a emis o filă CEC nr.O…..în valoare de

46884,05 lei, în favoarea SC Vasion reprezentând plata contravalorii unor materiale de construcţii cumpărate de către învinuit la data de 06.08.2004 şi pentru care îi fusese eliberată factură fiscală, iar când a fost introdusă la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată de către învinuit, restul menţiunilor fiind completate de către angajaţii societăţii reclamante care se constituie parte civilă cu suma indicată mai sus. Inculpatul recunoaşte şi această faptă

SC Prosep a formulat plângere prin administratorul său P Cîntrucât ar fi vândut un cântar electronic tot către AF Dececo , pentru care plata s-a făcut cu fila CEC 0….emisă la 23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată ulterior pentru lipsă de disponibil în cont, societatea constituindu-se parte civilă cu această sumă. Inculpatul susţine că fila CEC a fost eliberată de către fostul administrator SC DEceco , însă acesta neagă, arătând că de administrarea societăţii se ocupa învinuitul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii. Potrivit depoziţiei martorului P C (fila 186) acesta a stabilit ca delegat pentru firma sa pe B Şt care s-a deplasat la Comăneşti cu bunul comandat şi s-a întors cu o filă CEC, care introdusă fiind la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil. B (fila 187) precizează că s-a întâlnit cu o persoană care s-a recomandat P, dar căreia nu îi mai ţine minte figura. întâlnirea a avut loc lângă un peco, iar persoana a venit cu un autoturism Peugeot 206 albastru.

BRD a sesizat organele de poliţie deoarece în calitate de administrator la SC Bianca a emis fila CEC 0… la data de 11.10.2004, în valoare de 9229,44 lei către SC Salora ce a fost refuzată la plată pentru lipsă de

disponibil în cont. S-a stabilit că învinuitul a reparat un autoturism la societatea respectivă care a eliberat o factură ce reprezenta contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca mijloc de plată de la acesta fila CEC indicată mai sus, care a fost refuzată la plată. Societatea se constituie parte civilă cu suma respectivă. Potrivit martorei P G (fila 229), inculpatul a reparat maşina la service, iar pentru plată a emis un CEC completat, care fiind introdus ulterior la plată a fost refuzat pentru lipsă de disponibil. Aceeaşi situaţia este relatată de martorul G D (fila 230), cu precizarea suplimentară că în momentul primirii filei CEC nu a verificat bonitatea clientului la bancă.

SC P D&V a formulat plângere penală împotriva lui D M, administrator şi el la SC Balcof, şi faţă de învinuit pentru că aceştia ar fi prejudiciat societatea cu o suma de bani. Din verificările efectuate a rezultat că în luna mai 2005, la punctul de lucru din mun. Bacău s-a prezent D M care a încercat să încheie un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora A A M confirmă acest lucru şi totodată mai arată că la data de 19.05.2005, învinuitul P I personal s-a prezentat la punctul de lucru respectiv ca asociat al lui D M şi a achiziţionat telefoane în valoare de 7353,5

lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata a făcut-o cu fila CEC 0…..Când a

fost introdusă la plată aceasta a fost refuzată. Societatea în cauză se constituie parte civilă cu suma respectivă. Martora A A M (fila 147-151 dosar urmărire penală) confirmă exact situaţia de fapt reţinută, şi anume că în luna mai 2005 s-a prezentat D M care a dorit încheierea unui număr de 5 abonamente, nu a realizat acest lucru întrucât nu a achitat în contul societăţii o anumită sumă de bani, după care pe data de 19.05.2005 s-a prezentat inculpatul care a depus fila CEC 3….şi care a solicitat să ridice aparatele telefonice, acestea i s-au livrat alături de facturi, iar ulterior, fila cec care era doar semnată şi ştampilată a fost introdusă la plată fiind refuzată din lipsă de disponibil.

Se Eurojob reclamat faptul că învinuitul a emis în schimbul unor

mărfuri livrate către societatea sa SC Balcof trei file CEC nr. 0……emisă pe

15.06.2005, în valoare de 17500, 0…… emisă pe 16.06.2005 în valoare de

11085,45 lei şi 0…emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC care atunci când au fost introduse la plată au fost refuzate întrucât erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea se constituie parte civilă cu suma de 38285,45 lei. H G (fila 264) arată că în cursul anului 2006 când era angajat la Eurojob a avut în calitate de reprezentant al acestei societăţi relaţii comerciale cu firma Balcof , reprezentată de PI. Inculpatul a livrat companiei sale material lemnos, iar ei materiale de construcţii. Plăţile s-au făcut parţial cash, parţial s-au realizat compensări,iar pentru diferenţă inculpatul a emis file CEC.A primit personal filele cec de la inculpat, iar acestea erau completate la toate rubricile. P G (fila 296) a fost în perioada respectivă reprezentantul legal al societăţii SC Eurojob şi în această calitate a desfăşurat relaţii comerciale cu SC Balcof , pe o

perioadă mai îndelungată, astfel că activitatea începuse să fie bazată şi pe încredere, până în momentul în care în toamna 2005 au fost introduse la plată trei file CEC fără acoperire. Acestea au fost girate către alţi furnizori, astfel că aceştia au obţinut titluri executorii, iar martorul a fost nevoit să acopere prejudiciul prin diverse alte modalităţi. Inculpatul recunoaşte activitatea desfăşurată cu această societate însă precizează că nu îşi mai aduce aminte dacă a semnat sau nu filele CEC care nu au putut fi decontate din lipsă de disponibil.

Inculpatul a devenit la data de 12.06.2002 unic asociat şi administrator al Se Retag iar în această calitate emis la data de 31.05.2004 în fals avizul de expediţie seria B lba, nr.5… privind transportul a 47,1 mc cherestea către SC Milea . Inculpatul recunoaşte săvârşirea acestei fapte necondiţionat.

Din probatoriile sus analizate instanţa apreciază că inculpatul a săvârşit 5 acte materiale ale infracţiunii continuate de înşelăciune prin CEC-uri, cele la care părţi civile sunt SC Ramos, SC V, SC Salora, SC P D&V şi SC Eurojob. U. Aceste fapte sunt parţial recunoscute de către inculpat, şi confirmate de martorii din lucrări audiaţi pentru fiecare dintre ele, cu excepţia ultimei, care va fi însă reţinută de către instanţă raportat la situaţia că martorul H G îl identifică clar pe inculpat ca fiind cel care s-a prezentat în vederea încheierii afacerii, iar în declaraţia de la urmărire penală inculpatul însuşi arată că a semnat personal filele cec. Fapta u parte vătămată SC P D&V va fi reţinută chiar în lipsa recunoaşterii raportat la depoziţia martorilor A AM şi D M, prima fiind cea care îl plasează pe inculpat la societatea parte civilă la momentul prezentării filei CEC, iar al doilea fiind care arată modalitatea în care inculpatul ar fi putut intra în posesia filei CEC. DE asemenea va reţine trei acte materiale ale infracţiunii prev de art. 84 pct. 3 din Legea 58/1934, respectiv cele la care părţi vătămate la înşelăciune sunt SC Ramos SRL, SC V SRL, şi SC P D&V SRL, raportat la faptul că atât inculpatul cât şi martorii din lucrări arată că filele CEC prezentate au fost doar semnate şi ştampilate.

De asemenea instanţa va reţine fapta de fals săvârşită în data de 31.05. 2004, ea fiind recunoscută de inculpat şi susţinută de martorii N M şi M M.

Instanţa nu va reţine fapta la care parte civilă este SC P SRL , raportat la situaţia că nici unul dintre martorii din lucrări, respectiv P C şi B Ş nu îl recunoaşte pe inculpat, ca fiind cel cu care s-a negociat în vederea realizării tranzacţiei. De asemenea nu se va reţine fapta care are drept parte civilă P SRL Iaşi raportat la situaţia că martorul D M, chiar dacă în declaraţia sa de la instanţă nu îşi mai aminteşte exact cele întâmplate, declară totuşi că inculpatul nu avea specimen de semnătură în bancă pentru SC Balcof.

Instanţa nu va reţine de asemenea fapta imputată prin rechizitoriu prev de art. 84 pct. 2 din Legea 58/1934, întrucât se va reţine înşelăciunea prin cecuri, iar potrivit Deciziei ICCJ 5/2005 cele două fapte se exclud reciproc.

Faptele comise de către inculpatul P I care în calitate de reprezentatnt al diferitelor societăţi comerciale aprezentat drept mijloace de plată file CEC

care au fost respinse pentru lipsă de disponibil sau pentru intredicţie bancar,parţial aceste file CE fiind doar semnate şi ştampilate, precum şi cea de a completa în falz un aviz de însoţire al materialului lemnos, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi pedepsită de art.215 alin. 1,4 Cod penal, cu apliocarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 83 pct. 3 din Legea 58/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 290 Cod penal, pentru care se va dispunecâte o pedeapsă cu închisoarea.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu forma de vinovăţie a intenţiei având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii vătămate.

în timpul cercetării judecătoreşti, inculpatul a solicitat contopirea prezentei cu toate pedepsele concurente pe care le are conform fişei cazier.

La aplicarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 Cp, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Astfel instanţa va reţine că inculpatul este recidivist post condamnatoriu şi a dovedit perseverenţă infracţională, fapt desprins din perioada extrem de mare de timp în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, prejudiciul în valoare mare şi neacoperit. Totodată se va reţine şi comportarea relativ sinceră în cursul urmăririi penale şi în faza de cercetare judecătorească, precum şi disponibilitatea arătată în vederea recuperării prejudiciului, dar în acelaşi timp şi de antecedenţa infracţională a inculpatului.

Instanţa urmează a aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenţie, orientată spre minimul special apreciind că prin executarea acestei pedepse vor fi atinse scopurile preventiv,educativ, dar şi coercitiv al acesteia prevăzute de art. 52 Cp.

In baza art. 83 alin. 1 Cod penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală 368/24.02.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău, sentinţa penală 199/2005 de Judecătoria Moineşti şi respectiv sentinţa penală 493/10.03.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău, iar ulterior, în baza art. 83 alin. 1 teza ultimă Cod penal va dispune executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate.

Va lua act că pedepsele pentru fals şi Legea cecului aplicate prin prezenta sunt concurente cu pedepsele de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti , rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău şi cea rezultantă din sp nr.504/17.11.2008 de 7 ani închisoare sunt concurente cu prezenta.

în baza art.85 Cod penal va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Momeşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani

închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti , rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău

I. Descontopeşte pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sp 504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău în pedepsele componente.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare din DP nr.314/08.05.2008 a Curţii de Apel Bacău şi doi ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a.b Cod penal, în pedepsele componente.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Codul penal aplicată prin s.p.94/13 martie 2006 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la 30 mai 2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Cp., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prev.de art.2 alin.l din L. 143/2000, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 23 august 2005);

b). – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de denunţare calomnioasă prev.de art.259 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(faptă din 24 august 2005); c) – 3 ani închisoare(s.p.368/2004 a Judecătoriei Moineşti);

d) – 3 ani închisoare(s.p.493/2004 a Judecătoriei Moineşti);

e) – 3 ani închisoare(s.p. 199/2005 a Judecătoriei Moineşti);

f)- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art. 215

alin. 1,4 Cod penal (fapta din 11.10.2004), aplicată prin sp 504/2008 a

Judecătoriei Moineşti;

g) – 2 ani spor de pedeapsă, pe care-1 îndepărtează.

II. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6(şase) ani închisoare aplicată prin

s.p.271/27.11.2006 a Tribunalului Alba, aşa cum a fost modificată prin

d.p.41/A/6 martie 2007 a Curţii de Apel Alba, pronunţată în dosar 473/107/2006

în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare pentru art.215 alin. 1,3 C.p.cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 8 iulie 2005);

b) – 3 ani închisoare, pedeapsa rezultantă obţinută prin contopirea celor două pedepse a câte 3(trei) ani închisoare aplicată prin s.p.493/2004 şi s.p. 199/2005 ale Judecătoriei Moineşti a căror suspendare condiţionată şi sub supraveghere a fost revocată potrivit art.83 şi 84/1 Cp.

In baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din Cp.; Contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare de la pct.II lit.b, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p.368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin d.p.838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău(pct.I lit.c), în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

Constată că pedepsele de la pct.I lit.d,e cu privire la care s-a dispus iniţial anularea suspendării condiţionate şi suspendării sub supraveghere se regăsesc la

pct.II lit.b(suspendarea condiţionată şi sub supraveghere a pedepselor respective fiind revocată potrivit art.83 şi 84 Cod penal).

In baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art. 36 alin. 1, şi 39 alin. 1 Cod penal, va contopi pedepsele din prezenta şi cele de la pct.I lit.a,b,f cu pedepsele de la pct.II în pedeapsa cea mai grea la care se va adăuga un spor raportat la multitudinea infracţiunilor şi persistenţa dovedită de inculpat.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a-2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 Cod penal.

Va deduce din pedeapsa stabilită prin contopire perioada executată începând din 27 iulie 2005 până pe 8 august 2005, inclusiv şi de la 6 septembrie 2005, la zi.

Va anula mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis în baza s.p.504/17.11.2008 a Judecătoriei Momeşti, definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău şi dispune emiterea altor forme de executare în baza prezentei hotărâri.

Sub aspectul laturii civile, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 – 999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa unui prejudiciu, fapta ilicită – infracţiunea săvârşită de inculpat, vinovăţia, constatată prin prezenta sentinţă precum şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, existând o legătură directă între micşorarea patrimoniului părţii civile şi fapta inculpatului.

Astfel, în baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente PF Dececo la plata sumei de 62866,98 lei către partea vătămată SC Ramos , 14218,83 lei către partea civilă SC P SRL.

în baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Balcof la plata sumei de 38285,451ei către partea vătămată SC Eurojob , şi 7353,5 lei către partea civilă SC P D&V SRL Iaşi.

In baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998 Cod civ,va obliga inculpatul la plata sumei de 9229,44 lei către partea civilă SC S ălora .

In baza art. 445 Cod procedură penală va dispune anularea înscrisului fals aviz de însoţire seria B lba, nr. 5154202/31.05.2004.

In temeiul art. 189 C.proc. pen, va dispune plata din fondurile Ministerului de Justiţie a sumei de 200 lei pentru avocat B V în cadrul Baroului Moineşti, reprezentând onorariu apărător din oficiu.

In baza art. 191 al 1 C proc pen, va obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente la cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Etichete: