Top

Contestatie impotriva hotararii judecatorului delegat

ROMÂNIA

JUDETUL BACAU

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 605/270/2011

Înreg. 2.02.2011 Cont. hot. jud. delegat

SENTINTA PENALA NR. 119

Sedinta publica din data de 17.02.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte –…..

Grefier –….

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect contestatia împotriva hotarârii judecatorului delegat, privind pe condamnatul ……

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns condamnatul în stare de arest asistat de avocat …..

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta dispune strigarea dosarului 608/270/2011 având acelasi obiect si privind acelasi condamnat si pune în discutie conexarea dosarului 698/270/2011 la prezenta cauza.

Instanta, în temeiul art. 294 alin.3 permite condamnatului sa ia legatura cu aparatorul sau.

Aparatorul condamnatului, avocat …… este de acord cu conexarea celor doua dosare, având acelasi obiect si privind aceeasi parte.

Procurorul, solicita conexarea celor doua cauze.

Si instanta admite cererea si în baza art.36 al 1 si 34 lit.d c.p.p. pentru o mai buna înfaptuire a justitiei fiind vorba de acelasi condamnat si având acelasi obiect dispune conexarea dosarului 608/270/2011 la prezenta cauza.

Nemaifiind alte cereri, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul apreciaza ca urmeaza a se respinge contestatia formulata, încheierea pronuntata de judecatorul delegat este legala.

Avocat ……. arata ca la 6.01.2011 condamnatul a formulat cerere pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei de la cel semideschis la cel deschis .Prin încheierea nr 9/20 .01.2011 pronuntata de judecatorul delegat i-a fost respinsa aceasta cerere ,motivat de faptul ca, prin Hotarârea nr.281/18.01.20911 a comisiei de disciplina condamnatul a fost sanctionat disciplinar. Din dosarul individual al condamnatului rezulta ca în perioada 9.09.2009-19.05.2010 a fost recompensat de 7 ori, iar comisia de individualizare a retinut în raportul din 12.01.2011 ca are o buna conduita în relatiile cu personalul si celelalte personae private de libertate.

Sanctiunea ce i-afost aplicata prin hotarârea 281/ 18.01.2011 a fost anulata prin sentinta penala nr.97/7.02.2011 a Judecatoriei Onesti,asa încât, singura împrejurare de fapt pe care s-a întemeiat solutia de respingere a cererii, data de judecatorul delegate, nu mai exista. În consecinta, în temeiul art.26 al.9 din Legea 275/2006 solicita admiterea contestatiei si desfiintarea încheierii date de judecatorul delegat. Depune concluzii scrise.

Condamnatul având cuvântul, lasa solutia la apreciere.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata ca prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 605/270/2011 condamnatul ….. , detinut în Penitenciarul – Spital Tg.-Ocna a solicitat a se dispune desfiintarea încheierii nr. 9/2011 pronuntata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea contestatiei sale condamnatul sustine ca este nemultumit de solutia pronuntata de judecatorul delegat , pentru ca a fost mentinut în acelasi regim de executare a pedepsei.

De asemenea, prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 608/270/2011 condamnatul ……. , detinut în Penitenciarul – Spital Tg.-Ocna a solicitat a se dispune desfiintarea încheierii nr.9/2011 pronuntata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

La sedinta de judecata din data de 17.01.2011 ,instanta a dispus conexarea dosarului nr. 608/270/2011 la dosarul nr. 605/270/2011 , pentru o mai buna înfaptuire a justitiei , având în vedere faptul ca dosarele au acelasi obiect si acelasi petent.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 14.01.2011 judecatorul delegat cu executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului-Spital Tg.Ocna a fost investit cu solutionarea cererii formulate de condamnatul …….. înregistrata sub nr. 4/14.01.2011, prin care acesta a solicitat schimbarea regimului de executare a pedepsei din semideschis în regimul de executare a pedepsei deschis.

În vederea solutionarii cererii judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate a procedat la ascultarea la locul de detinere a persoanei condamnate si a analizat raportul întocmit de comisia de specialitate din cadrul Penitenciarului-Spital Tg.Ocna.

Prin încheierea nr. 9 din 20.01.2011 a judecatorului delegat s-a respins cererea condamnatului si s-a dispus mentinerea regimului de executare a pedepsei privative de libertate stabilit initial, respectiv regim „semideschis”.

Pentru a dispune astfel, judecatorul delegat a retinut urmatoarele:

Petentul se afla în executarea pedepsei de 10 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de tâlharie,prevazuta de art.211 al.2lit.c si al.21 lit.a,b, din Codul penal Român si a infractiunii de furt prevazuta de art.208 al.1-209 al.1,4 lit.a,g,e,I Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 33 lit.a Cod penal prin sentinta penala nr. 221/2008 a Curtii de Apel Bucuresti , prin care s-a recunoscut sentinta penala nr.50 Js/351/04 din 27.10.2006 a Tribunalului Dusserdolf.

Executarea pedepsei a început la data de 16.04.2009 si expira în termen la 30.06.2015, întrucât din durata pedepsei a fost computata perioada executata de la 1.07.2005 la 15.04.2009, adica 1385 zile.

Persoana condamnata va deveni propozabila pentru liberare conditionata la 9.11.2011.

Petitionarul …… a început sa execute pedeapsa în regim semideschis la data de 22.12.2009.

Regimul semideschis a fost mentinut si cu ocazia reanalizarii regimului de executare la data de 14.12.2010.

Din continutul raportului nr.7/12.01.2011întocmit de Comisia de specialitate la solicitarea persoanei private de libertate , rezulta ca de la ultima analiza aceasta a relationat corespunzator cu personalu lsi cu persoanele private de libertate , fiind vizitata în mod constant de familie.

În aceeasi perioada, petentul nu a fost sanctionat disciplinar, nici recompensat si nu face obiectul clasificarii în categoria persoanelor private de libertate cu risc pentru siguranta penitenciarului.

În cursullunii noiembrie 2010 aceasta a participat la un concurs de sah organizat la Penitenciarul Spital Tg.Ocna.

Cu majoritate de voturi membrii comisiei au apreciat ca ….. poate beneficia de trecererea la regimul inferior ca grad de severitate, adica la regimul deschis întrucât a avut un comportament corespunzator si va deveni propozabil pentru liberare conditionata la 9.11.2011.

În cazul modificarii regimului de executare a pedepsei privative de libertate, judecatorul delegat este obligat sa analizeze întreaga conduita a persoanei private de libertate, inclusiv conduita de dupa data formularii cererii.

Procedând la studierea dosarului individual si a celui disciplinar ale petitionarului, judecatorul delegat retine ca în intervalul 9.09.2009-19.05.2010 …… a fost recompensat de 7 ori, ultima recompensa fiindu-I aplicata la data de 19.05.2010.

La data de 18.01.2011, adica între momentul formularii cererii de schimbare regim si momentul pronuntarii prezentei încheieri, persoana condamnata a fost sanctionata disciplinar prin Hotarârea nr.281/18.01.2011cu retragerea dreptului la pachet pe o durata de 2 luni, retinându-se în sarcina sa detinerea unui telefon mobil cu încarcator, cartela SIM si dispozitiv de tip Hands Free.Desi atacata în conditiile art.74 din Legea 275/2006,sanctiunea este executorie conform art.74 alin.7 din acelasi act normativ.

Judecatorul delegate a apreciat ca situatia disciplinara a petitionarului pâna la momentul pronuntarii prezentei încheieri dovedeste ca acesta nu are vocatie pentru regimul deschis,în cauza nefiind îndeplinita conditia esentiala a bunei-conduite prevazuta de art.26 alin.2 din Legea 275/2006, pentru ca o persoana privata de libertate sa poata beneficia de trecerea la regimul de executare mai putin sever.

Potrivit art. 26 al. 2 din Legea 275/2006 schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune daca persoana condamnata a avut o buna conduita si a facut eforturi serioase pentru reintegrare sociala, în special în cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, al instruirii scolare si al formarii profesionale, precum si în cadrul muncii prestate.

Este adevarat ca petentul a fost sanctionat disciplinar prin hotarârea nr.281/18.01.2011 a comisiei de specialitate din cadrul Penitenciarului-Spital Tg.Ocna, dar prin sentinta penala nr. 97/07.02.2011 a Judecatoriei Onesti ,instanta a admis contestatia formulata de acelasi petent împotriva încheierii nr. 11/2011 a judecatorului delegat din cadrul Penitenciarului-Spital Tg.Ocna si a dispus anularea sanctiunii disciplinare aplicata condamnatului Varga Iulian prin hotarârea nr.281/18.01.2011 a comisiei de specialitate din cadrul Penitenciarului-Spital Tg.Ocna.

Având în vedere faptul ca petentul urmeaza sa devina propozabil în vederea discutarii în comisia de liberare conditionata la data de 09.11.2011 dar si faptul ca acesta a dovedit o implicare activa în desfasurarea programelor cu caracter educativ si de asistenta psiho-sociala , fiind recompensat de 7 ori si facând eforturi pentru reintegrare sociala , fata de intervalul de timp ce i-a mai ramas de executat din durata pedepsei ,instanta apreciaza ca petentul îndeplineste conditiile legale pentru a executa pedeapsa în regimul deschis si ,în consecinta, va admite contestatia si va desfiinta încheierea atacata. Totodata, va admite cererea de schimbare a regimului de executare a pedepsei si va dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei din regim semideschis în regim deschis .

Se va lua act ca petentul condamnat a fost asistat de catre avocat ales.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art.460 alin. 2-5 Cod procedura penala combinat cu art. 26 alin. 9 din Legea nr. 275/2006 modif. admite contestatia formulata de condamnatul …., fiul lui …. si …..,nascut la …. în ……, CNP ……, detinut în Penitenciarul Spital Tg.Ocna, împotriva încheierii nr. 9/20 .01.2011 a judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Spital Tg. Ocna.

Desfiinteaza încheierea nr. 9/20 .01.2011 pronuntata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Spital Tg. Ocna.

Admite cererea de schimbare a regimului de executare a pedepsei formulata de condamnatul ……

În baza art. 26 din Legea nr. 275/2006 modif. dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei pentru condamnatul …… din regim semideschis în regim deschis.

Ia act ca condamnatul a fost asistat e catre avocat ales.

Cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi, 17.02.2011.

Etichete: