Top

LEGEA NR.275/2006 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR SI A MASURILOR DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE IN CURSUL PROCESULUI PENAL. SCHIMBAREA REGIMULUI DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE INTR-UN REGIM INFERIOR CA GRAD DE SEVERITATE

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 3030 (09.10.2008)
Autor: Secţia Penală
Domenii asociate: cereri

Prin sentinta penala nr.3030/9.10.2008 a Judecatoriei Iasi, instanta a respins contestatia formulata de catre petentul-condamnat SV împotriva încheierii data de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, prin care s-a schimbat regimul de executare stabilit persoanei-condamnate sus-mentionate, din regimul închis în regimul semideschis.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca din actele si lucrarile dosarului rezulta neîndoielnic faptul ca detinutul SV nu a întâmpinat dificultati in ceea ce priveste conformarea la sistemul de norme si reguli specifice asezamantului de detentie, nefiind sanctionat disciplinar, fiind recompensat o data cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita pentru participarea la activitatile productive la camera de detentie (cusut încaltaminte), nu are antecedente penale si nu a fost clasificat ca persoana privata de libertate cu grad sporit de risc, fiind astfel incidente dispozitiile art. 26 alin.(2) din Legea nr. 275/2006.
Instanta retine totodata ca pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate legea nu impune consimtamântul în acest sens al persoanei condamnate, schimbarea regimului de executare nefiind conditionata de optiunea persoanei condamnate sau acordul acesteia la schimbarea regimului de executare a pedepsei, ci doar de constatarea îndeplinirii cerintelor prevazute de lege pentru a se putea dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate (in regimul imediat inferior ca grad de severitate sau in regimul imediat superior ca grad de severitate, dupa caz).
În acest context, motivele invocate de catre petentul-condamnat în sustinerea contestatiei deduse prezentei judecati sunt nerelevante în speta data, întrucât schimbarea regimului de executare a pedepsei din „regimul închis” în „regimul semideschis” nu poate constitui decât o masura favorabila petentului-condamnat, inclusiv din perspectiva situatiei sale executionale, ce urmeaza a face obiectul analizei de catre Comisia de liberare conditionata din penitenciar, functie de care se va aprecia daca detinutul îndeplineste sau nu conditiile pentru a beneficia cât mai curând de liberare(a) conditionata – aspecte la care de altfel însusi detinutul se raporteaza în sustinerea contestatiei formulate.

Etichete: ,