Top

Revendicare;Grăniţuire;Despăgubiri;Ridicare construcţii.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Moinesti sub nr. 4168/260/2008 , reclamantul B.N., in contradictoriu cu pârâţii A.V.; A.M. a solicitat obligarea pârâţilor sa-i lase in deplina proprietate si liniştita posesie mai multe suprafeţe de teren, sa demoleze gardul construit de pârâţi pe terenul său, grăniţuire celor doua proprietăţi si obligarea pârâţilor la plata sumei de 200 lei.

Acţiunea a fost timbrata cu TT de 49 lei, TJ de 0,15 lei.

In motivare reclamantul a menţionat ca înţelege sa revendice suprafaţa de 161,70 mp teren situat in intravilanul com A. , tarla 47/18, parcela 27 si tarla 47/18, parcela 30 in suprafaţa de 4500 mp teren plus 300-400 mp teren netrebnic .

In continuare s-a menţionat ca pârâţii au construit un gard pe terenul sau, ocupând suprafaţa de 161, 7 mp teren aşa încât solicita ridicarea acestui gard si grăniţuirea celor doua proprietăţi.

Totodată s-a solicitat obligarea pârâţilor la plata sumei de 200 lei despăgubiri pentru arborii tăiaţi de pe terenul sau cu ocazia construirii gardului.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare potrivit art 114 cod proc. civ., insa a solicitat administrarea probei cu acte, martori in condiţiile art 138 lit. b cod proc. civ.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Potrivit titlului de proprietate nr. 159879/1997, reclamantul este proprietarul suprafeţei de 4500 mp teren, tarla 47/18, parcele 27 si 30 iar din contractele de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3217/2002, 3218/2002, pârâţii deţin in proprietate doua parcele de cate 2660 mp,care fac parte din acelaşi trup de 5320 mp.

Prin acţiunea pendente, reclamantul a înţeles sa revendice suprafaţa de 161, 70 mp teren ce face parte din proprietatea sa de 4500 mp si care ar fi ocupaţi de pârâţi.

Obiectul acţiunii pendente a tăcut si acţiunea promovata de reclamant in dosar 4728/260/2007 si care s-a finalizat cu sentinţa civila 2429/2008, pronunţata de J.M..

In cauza respectiva s-a efectuat expertiza topografica care a concluzionat ca fiecare din părţi stăpâneşte suprafeţe de teren mai mari decât cele înscrise in titlurile lor de proprietate aşa încât părţile nu ocupa teren nici una de la alta.

Prin aceeaşi sentinţa s-a dispus granituirea celor doua proprietăţi pe aliniamentele înscrise in schiţa anexa la raportul de expertiza.

Hotărârea sus menţionata are caracter definitiv, fiind supusa doar caii de atac a recursului, in condiţiile art 377 pct. 1 cod proc. civ. Aşa cum s-a decis in practica judiciara a C.A.B., intr-una din minutele întâlnirilor organizate pe tema problemelor de drept cu caracter neunitar, acţiunile având ca obiect grăniţuire si revendicare, calea de atac este recursul. Acţiunea in revendicare este considerata capătul principal de acţiune care determina si calea de atac.

Pe cale de consecinţa, devine aplicabila excepţia puterii de lucra judecat, invocata din oficiu de instanţa pentru capetele de cerere având ca obiect

4

„revendicare”, „grăniţuire”.

In prezent dosarul nr 4728/260/2007in care s-a pronunţat hotărârea judecătoreasca sus menţionata se afla pe rolul T.B, in calea de atac a recursului. Contrar aserţiunilor reclamantului pentru ca o hotărâre sa intre in puterea lucrului judecat ea trebuie sa fie definitiva si nu definitiva si irevocabila aşa cum susţine partea. In condiţiile art 378 cod proc. civ. o hotărâre definitiva se bucura de puterea lucrului judecat, calea de atac a recursului având caracter extraordinar in lumina noilor reglementari ale codului de procedura civila.

In cauza de fata sunt întrunite elementele triplei identităţi ale puterii lucrului judecat, respectiv: părţi, obiect, temei juridic. Simpla împrejurare ca pe lângă pârâtul iniţial A.V., reclamantul a chemat in judecata in cadrul acţiunii pendente si pe soţia acestuia, nu determina schimbarea condiţiei esenţiale impuse de lege sub aspectul identităţii părţilor, soţia pârâtului iniţial având aceeaşi situaţie juridica cu acesta.

Aşadar, instanţa a admis in cursul judecaţii excepţia puterii de lucru judecat si va respinge capetele de cerere având ca obiect „revendicare”, „grăniţuire”.

Din examinarea actelor dosarului civil 4728/260/2007 (cererea de chemare in judecata, raport de expertiza , hotărâre judecătoreasca) rezulta ca părţile s-au mai judecat pentru aceeaşi suprafaţa de teren, au fost invocate aceleaşi acte de proprietate: TP 159879/1997, contracte de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3217, 3218.

Referitor la capetele de cerere având ca obiect „ridicare construcţie”,” despăgubiri”, reclamantul nu a făcut dovada celor afirmate in condiţiile art 1169 cod civ.

Astfel, reclamantul nu a solicitat probe pentru dovedirea acestor capete de cerere iar din probele administrate la solicitarea pârâţilor, declaraţii testimoniale rezulta ca in prezent pârâţii nu ocupa teren din proprietatea reclamantului nu au ridicat nici un gard pe terenul acestora si nici nu au tăiat arbori de pe terenul acestora.

Mai mult in raportul de expertiza extrajudiciara depus la dosarul cauzei s-a concluzionat ca nici una din părţi nu ocupa teren, proprietatea celeilalte la pct. 3 din expertiza. In acest punct, expertul menţionează ca pe aliniamentele 10-11-12-13-14, paratul a construit un grad, stabilind grăniţuirea, linia de hotar intre cele doua proprietăţi tocmai pe acest aliniament.

Fata de considerentele anterior menţionate, instanţa va respinge ca nefondata acţiunea având ca obiect „ridicare construcţie”, „despăgubiri”.

In conformitate cu prevederile art 274 cod proc. civ., fata de culpa procesuala, va obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata , reprezentând onorariu avocat.

Având in vedere soluţia ce va fi pronunţata asupra cererii reclamantului, instanţa constata culpa procesuala a acestuia aşa încât cererea acestuia privind cheltuielile de judecata este nefondata.

Etichete: