Top

Acţiune în anularea Ordinului Prefectului

Prin sentinţa civilă 12368/2010 , a fost respinsă plângerea promovată de AM în contradictoriu cu CM şi IP , intervenient UT , reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.36 alin.5 din Legea nr.18/1991 şi dispoziţiile art. 24 alin.2 din Legea nr.18/1991.
Prin Ordinul nr.522/2009 , emis de PJ a fost respinsă cererea lui AM privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul situat în Iaşi , MI , în suprafaţă de 1600 mp , terenul aflându-se în administrarea UT .Se observă că , petenta a dobândit prin actul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3737/306/1959 , teren în suprafaţă de 1595,80 mp în MI care potrivit concluziilor expertizei se află în campusul TV , sector cadastral 17 , aparţinând intervenientei UT .
Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin.5 din Legea nr.18/1991 „se restituie în proprietate terenurile fără construcţii , neafectate de detalii de sistematizare , aprobate potrivit legii aflate în administrarea consiliilor locale”. Astfel , terenul pretins a fi restituit nu se află în administrarea consiliului local , petenta având la îndemână mijlocul procedural al dobândirii proprietăţii funciare în temeiul Legii nr.10/2001.
Cererea vizând acordarea unui teren în compensaţie este neîntemeiată în cauză nefiind incidente dispoziţiile art. 24 alin.2 din Legea nr.18/1991 .
Prin consecinţă , Ordinul Prefectului este legal.

Etichete: