Top

Evacuarea pârâtului din spaţiul de locuit

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3507/260/2010 Din 28.06.2010

– ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ –

SENTINŢA CIVILĂ NR.1725

Şedinţa publică din data de 28.07.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE – CARMEN ANEMARIA GROAPĂ – C.28 u

GREFIER – LAURA STANCIU

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul 3507/260/2010, reclamanta F M, a chemat în judecată civilă pe pârâtul A C solicitând în contradictoriu cu acesta evacuarea pârâtului din spaţiul de locuit din………

Cererea este legal timbrată cu lOlei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că prin sentinţa civilă 606/23.02.2010 a fost admisă acţiunea de divorţ a părţilor, şi prin aceeaşi sentinţă i-a fost încredinţat reclamantei din prezenta minorul rezultat din căsătorie, fiind totodată soluţionat capătul de cerere privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere,în sensul atribuirii tot reclamantei, însă în prezent este stăpânit de pârât. întrucât pârâtul refuză să-i puia la dispoziţie spaţiul şi în prezent reclamata nu are unde locui cu minorul aceasta a introdus prezenta acţiune a cărei admitere o solicită.

Pârâtul deşi legal citat nu depune întâmpinare, nu se prezintă şi nici nu înţelege să-şi formuleze în altă modalitate apărările.

Reclamanta a solicitat proba cu acte şi un martor.

Analizând aţele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă 606/23.02.2010 a fost admisă acţiunea de divorţ a părţilor, şi prin aceeaşi sentinţă i-a fost încredinţat reclamantei din prezenta minorul rezultat din căsătorie, fiind totodată soluţionat capătul de cerere privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere,în sensul atribuirii tot reclamantei, însă în prezent spaţiul este stăpânit de pârât.

Potrivit art. 581 C.pr.civ, instanţa va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin intarziere,

Q^jjj JjX-

pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Pentru exercitarea unei acţiuni pe calea ordonanţei presedintiale, se impune indeplinirea cumulativa a trei condiţii, si anume: urgenta, caracterul vremelnic al măsurii solicitate si neprejudecarea fondului, aceasta din urma condiţie decurgând din caracterul vremelnic al măsurii.

In cauza, instanţa apreciază ca nefiind indeplinita condiţia urgentei, având in vedere faptul ca, din probele administrate, nu rezulta o situaţie caracterizata prin urgenta, si anume păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin intarziere, in cauza de fata dreptul de folosinţa, situaţie care sa justifice atribuirea provizorie a folosinţei imobilului atâta timp cât reclamanta locuieşte la părinţii să de aproximativ 1 an.

De asemenea se apreciază că nu este îndeplinită nici condiţia vremelniciei măsurii, întrucât reclamanta nefăcând dovada existenţei pe rol a unei cauze de drept comun solicită a se lua pe această cale o măsură definitivă.

Faţă de considerentele sus expuse nefiind îndeplinite condiţiile cerute de textul de lege urmează să respingă acţiunea formulată de reclamanta F M cu domiciliul în ……., în contradictoriu cu pârâta A C, domiciliat în………

Va respinge cererea reclamantei de obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Tags: