Top

Falsificari

Sentinţa penală nr. 443/2010 din 22.09.2010 CP.

Constată că prin rechizitoriul nr…., jud. Bacău şi înregistrată sub nr…. pe rolul J. M., a fost trimis în judecată inculpatul C. M.-fiul lui

, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.291,292,293 Cod penal , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul C. M. la data de 27.02.2006 a făcut o declaraţie necorespunzătoare adevărului în faţa unei instituţii de stat folosindu-se de o identitate falsă , în vederea obţinerii unui act de identitate , act pe care 1-a folosit după ce 1-a obţinut.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 27.11.2009 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor M. a sesizat organele de poliţie despre faptul că în procedura de eliberare a unei cărţi de identitate s-a produs substituirea unei persoane de către alta.

Inculpatul C. M. înainte de anul a lucrat în Grecia, a fost expulzat având interdicţie de a mai intra în spaţiul Schengen .

cesta a luat cartea de alegător a fratelui său C. S. şi cu ea s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor M., unde la data de 27.02.2006 a declarat în mod necorespunzător adevărului că în anul 2005 a pierdut CI. şi a solicitat eliberarea unui nou act de identitate.

După ce a obţinut actul solicitat inculpatul a părăsit ţara folosindu-se de el. Activitatea infracţională a numitului C M. a fost depistată în anul 2009, atunci când C. S. chiar îşi pierduse actul de identitate şi a solicitat eliberarea unuia nou.

Tehnica modernă folosită la eliberarea unor astfel de acte a stabilit că există diferenţe de fizionomie între persoana ce s-a prezentat în anul 2006 şi cea prezentat în 2009, folosind acelaşi nume, pentru a i se elibera o CI.

Legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanţă dar situaţia de fapt a fost probată cu: sesizarea S.P.CL.E.P. M. pentru eliberare act de identitate , cerere de declarare pierdută a cărţii de identitate, adresă S.P.CL.E.P .. M. , declaraţie martor urmărire penală, C.S..

2

Inculpatul a fost citat conform art. 177 Cod proc penală deoarece din conţinutul mandatului de aducere rezultă că este plecat în străinătate fără a I se cunoaşte adresa.

Faptele inculpatului C. M. care la data de 27.02.2006 a făcut o declaraţie necorespunzătoare adevărului în faţa unei instituţii de stat folosindu-se de o identitate falsă , în vederea obţinerii unui act de identitate , act pe care 1-a folosit după ce 1-a obţinut , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art.291,292,293 Cod penal, pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

Deoarece faptele sunt în concurs real , inculpatul nefiind condamnat pentru niciuna din prezenta , îi vor fi aplicabile prevederile art.33 lit a şi 34 lit .b Cod penal.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

în baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

în baza art. 348 C.p.p. şi 445 Cod proc penală vor fi desfiinţate în întregime înscrisurile falsificate.

Se va lua act că inculpatul a avut apărător ales.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete: