Top

Contraventie

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1966/ 22.09.2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr…..la pe rolul Judecătoriei

Moineşti, petenta SC C. I. cu sediul în …..a formulat contestaţie împotriva

procesului verbal de contravenţie seria BCA nr. 055630 emis de ITM întrucât îl consideră nelegal şi netemeinic.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

Analizând actele şi probele dosarului instanţa constată că petenta a fost sancţionată contravenţional conform procesului verbal seria BCA nr. 055630/28.01.2010 întrucât la un control efectuat in aceeaşi dată la către inspectorii de la ITM s-a constatat că la societate lucra numitul G.C. fără forme legale.

Plângerea de faţă a fost introdusă in termen legal, respectiv 28. 01.2010 data procesului verbal – 1.02.2010 data depunerii plângerii la intantă.

Petenta nu contestă faptul că numitul G.C.a fost găsit lucrând la societate fără forme legale, arătând că acesta a venit din străinătate si a lucrat un nr. de 8 zile in cadrul firmei, pentru a vedea daca se acomodează cu condiţiile de muncă. Aspectul este relatat si de martora G.A., soţia celui depistat ca lucrând fără forme legale la petenta, care declara instanţei că soţul ei a lucrat in Spania ca mecanic auto şi a venit in ţară lucrând un număr de 8-10 zile la societatea petenta pentru a se specializa.

Petenta s-a obligat in faţa instanţei să depună acte din care să rezulte că numitul G.C. era in perioada cât a lucrat angajat in străinătate cu contract de munca legal încheiat.

Nu s-au depus aceste acte justificative.

Din analiza procesului verbal de contravenţie încheiat in prezenţa reprezentantului societăţii instanţa constată că nu sunt motive de nulitate a acestui act, petenta neinvocând la rândul ei motive de nulitate absolută sau relativă.

Faţă de probatoriul cauzei, instanţa constată ca numitul G.C. lucra la data controlului la societate, că nu avea forme legale pentru a desfăşura activitate la societate motiv pentru care nu poate retine apărările acestuia întrucât la dosarul cauzei nu s-au depus acte justificative care să arate în mod expres altă stare de fapt.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să respingă plângerea ca nefondată.

Etichete: