Top

Plangere Contraventionala

SC.381/04.02.2009

A. ASUPRA PLANGERII CONTRAVENTIONALE DE FATA:

1. Petenta ………… a formulat plângere contravenţionala in contradictoriu cu ……………… Tulcea, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie nr. 82/08.05.2008. In motivarea plângerii formulate, petenta a arătat ca prin procesul verbal atacat sancţionata cu o amenda contravenţionala in suma de 10.000 lei, întrucât intimata constatase ca la ferma II din cadrul …………. nu sunt respectate condiţiile de biosecuritate in ceea ce priveşte accesul in ferma, împrejmuirea, amenajarea si întreţinerea filtrului sanitar veterinar. Contrar celor arătate, petenta a învederat faptul ca la ferma sunt respectate toate condiţiile prevăzute de lege in domeniul sanitar – veterinar. De asemenea, a mai arătat ca potrivit art. 16(1) din OG 2/2001, procesul verbal trebuie sa cuprindă descrierea faptei contravenţionale, cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitaţii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, insa aceasta cerinţa nu a fost respectata, presupusa fapta fiind descrisa in mod generic. Alăturat plângerii contravenţionale, petenta a depus copie a procesului verbal de contravenţie, inştiintare de plata, procese verbale de preparare a soluţiei dezinfectante, precum si procesul verbal de constatare din data de 07.05.2008.

2. Legal citata, intimata nu a depus întâmpinare, solicitând insa audierea unui martor in dovedirea situaţiei de fapt reţinute prin procesul verbal de contravenţiei.

3. In vederea soluţionării plângerii, la termenul din data de 28.01.2009, instanţa a procedat la audierea martorilor propuşi de către parţi, ……………………..

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Prin procesul verbal nr. 82 din 08.05.2008, intimata ……………. a aplicat o amenda contravenţionala in cuantum de 10.000 de lei pentru savârsirea contravenţiei prevăzute de art. 2(b) pct. 1 din H.G. nr. 984/2005, “reţinându-se ca in data de 07.05.2008, orele 11.00 la ferma II din cadrul …………….. […] nu sunt respectate condiţiile de biosecuritate in ceea ce priveşte accesul in ferma, împrejmuirea, amenajarea si întreţinerea filtrului sanitar veterinar.”

5. Anterior încheierii acestui proces verbal, la momentul efectuării controlului a fost încheiat si un proces verbal de constatare (filele 7 – 8) in care agenţii constatatori au indicat in mod amănunţit abaterile constatate la sediul fermei II din cadrul ………………..

6. Potrivit art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, lipsa menţiunilor privind fapta săvârşită atrage nulitatea procesului verbal de contravenţie, nulitate care se constata si din oficiu de către instanţa. In speţa dedusa judecaţii, agenţii constatatori, deşi in procesul verbal încheiat la data de 07.05.2008 au arătat si au detaliat încălcările constatate, ulterior la momentul încheierii procesului verbal de contravenţie s-au mărginit in a descrie contravenţia in mod generic, reluând practic textul de lege incriminator, fara a detalia in niciun fel incalcarile de care au făcut vorbire. Prin urmare, procesului verbal de contravenţie atacat ii lipseşte unul din elementele esenţiale pentru a fi considerat ca valabil încheiat, astfel ca instanţa urmează sa admită plângerea contravenţionala formulata in cauza, anulând procesul verbal de contravenţie nr. 82/08.05.2008.

Etichete: