Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 130

Şedinţa publică din 03.02.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr…….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……….., domiciliată în …….. în contradictoriu cu pârâtul ……., domiciliat în …………, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de …….. şi înregistrată sub nr……….., în registrul de Stare Civilă al Primăriei …….., şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de ……… şi că din convieţuirea lor nu au rezultat copii. A arătat reclamanta, că de la început au existat neînţelegeri, datorită diferenţei de vârstă, a caracterelor diferite, şi a geloziei excesive a soţului pârât.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 din C. familiei.

La termenul de judecată din 12.01.2009, prezente în instanţă, părţile au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantei, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin.2 C.familiei, divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite atât condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art. 6131 C.proc. civ. motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 din C.familiei va dispune revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei, acela de „………”.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 130

Şedinţa publică din 03.02.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr…….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……….., domiciliată în …….. în contradictoriu cu pârâtul ……., domiciliat în …………, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de …….. şi înregistrată sub nr……….., în registrul de Stare Civilă al Primăriei …….., şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de ……… şi că din convieţuirea lor nu au rezultat copii. A arătat reclamanta, că de la început au existat neînţelegeri, datorită diferenţei de vârstă, a caracterelor diferite, şi a geloziei excesive a soţului pârât.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 din C. familiei.

La termenul de judecată din 12.01.2009, prezente în instanţă, părţile au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantei, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin.2 C.familiei, divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite atât condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art. 6131 C.proc. civ. motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

În conformitate cu disp. art. 40 alin. 3 din C.familiei va dispune revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei, acela de „………”.

Etichete: