Top

Divort fara copii

SENTINTA CIVILĂ NR. 602 din 24 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe la data de 04-11-2008 şi înregistrata la nr…/327/2008 reclamanta .. a chemat în judecată pe pârâtul .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, căsătorie încheiată la data de 19 august 2005 şi trecută în registrul stării civile al municipiului Tulcea sub nr…/19-08-2005.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că părţile sunt despărţite în fapt de un an de zile, întrucât există nepotrivire de caracter între acestea, reclamanta refăcându-şi viaţa cu o altă persoană de la care aşteaptă şi un copil. De asemenea, reclamanta a mai arătat că nu mai există cale de împăcare între părţi.

Cererea nu a fost motivată în drept.

La data de 14-01-2009, reclamanta a remis prin fax la dosarul cauzei precizări, prin care a arătat că înţelege să-şi modifice cererea iniţială în sensul de a se dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, solicitând în dovedire proba testimonială cu martorii. …

La termenul de judecată din 27-01-2009, părţile fiind prezente în faţa instanţei, au solicitat în probatoriu audierea a câte un martor, reclamanta solicitând audierea numitei …, iar pârâtul, care nu a fost de acord cu desfacerea căsătoriei, cu audierea numitului …

La data de 19 februarie 2009, pârâtul Hudacov Mircea a depus la dosar o cerere prin care arată că renunţă la proba solicitată şi că este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, de asemenea şi o tranzacţie cu scris olograf, încheiată de părţi prin care se arată că părţile sunt de acord cu desfacerea căsătoriei şi certificată de av.Constantin Victor.

Examinând cererea, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile art.38 din Codul Familiei şi cum pârâtul şi-a exprimat acordul pentru desfacerea căsătoriei prin cererea certificată de av.Constantin Victor, intitulată „tranzacţie” şi depusă la dosar la data de 19 februarie 2009, urmează a fi admisă cererea formulată de reclamanta… în contradictoriu cu pârâtul …

Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei acela de ….

Etichete: