Top

CIVIL-GRĂNIŢUIRE-REVENDICARE, TEREN ACAPARAT DE PÂRÂŢI

I) SUSTINERILE PARTILOR

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

1. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/200/2008 la data de 3.11.2008 si repartizata aleatoriu la CC…, reclamantii DD şi IC au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta CMA, ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, (1) să se stabilească linia de hotar care desparte proprietatea reclamantilor, situata in com. Merei, sat…, jud. Buzau de proprietatea paratei, situata in com. Merei, sat…., jud. Buzau, (2) ca urmare a stabilirii liniei de hotar, parata să fie obligata să lase reclamantilor în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul in suprafata de 200 mp, situat in partea de sud a proprietatii reclamantilor si (3) tot ca urmare a stabilirii liniei de hotar, sa fie obligata parata sa demoleze pe propria cheltuiala anexele gospodaresti construite fara acord pe proprietatea reclamantilor, respectiv pe suprafetele de teren care fac obiectul revendicarii.

2. În motivare, s-a arătat că reclamantii, impreuna cu numitul BDF au devenit proprietari ai terenului in suprafata de 1607 mp, situat în intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau, tarlaua 19, pct…., în temeiul contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr…../….2006, că, prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr…./….2007, reclamantii au preluat lotul II, format din suprafata de 1107 mp-teren de categoria de folosinta curti constructii, ca acest teren se invecineaza pe latura de Sud cu proprietatile numitilor CF şi SI , ca pârâta, in calitate de proprietara a imobilului ramas de pe urma defunctului SI, refuza sa demoleze o cotineata de pasari si un porumbar construite abuziv pe o parte din terenul proprietatea reclamantilor, portiune in suprafata de 200 mp, pe care au acaparat-o fara drept.

3. În dovedire, au fost depuse unele înscrisuri (filele 8-18, 40-47, 80-93) şi s-a solicitat şi încuviinţarea probei cu expertiză topo, proba admisa şi administrata de instanţă, raportul de expertiză fiind ataşat la filele 116-131 dosar.

La solicitarea reclamantilor, dar si in virtutea rolului sau activ, instanta a efectuat adrese la Primaria Comunei Merei pentru depunerea de inscrisuri necesare pentru lamurirea situatiei juridice a terenului in litigiu, raspunsurile primite fiind atasate la dosar.

4. La termenul de judecata din data de 26.11.2008, reclamantii, prin aparator au solicitat instantei a se introduce in calitate de reclamant si numita IL , sotia reclamantului IC , instanta luand act de aceasta completare de actiune prin incheierea pronuntata la acel termen (fila 22).

5. Prin întâmpinarea formulată în cauză şi înregistrată la 08.12.2008 (fila 25-dosar), pârâta a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si a solicitat introducerea in cauza, in temeiul art. 64-65 c.proc.civ., a numitilorMV şi ME , depunand, in probatiune, unele inscrisuri (filele 26-32, 52-54).

6. In motivare, parata a invederat ca proprietarii terenului pretins de catre reclamanti sunt, in temeiul sentintei civile nr…./….1994, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …/1993, numitii MV şi ME, impreuna cu defunctul MC si ca, dupa decesul ultimului, nu s-a realizat nicio imparteala a terenului sau a casei evidentiate in hotararea amintita, ramasa definitiva si irevocabila si intrata in autoritatea de lucru judecat.

7. Prin incheierea interlocutorie din data de 14.01.2009 (f.48,49), pronuntata de instanta in compunerea completului de judecata de la acea data, a fost respinsa ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei CMA si s-a luat act de modificarea actiunii, realizata de reclamanti, prin chemarea in judecata in calitate de parati, si a numitilor MV , ME si MCR , ultima in calitate de mostenitoare (fiica) a defunctului MC..

8. In urma desfiintarii CC… si apoi a CC.., dosarul a fost repartizat aleatoriu in sistem ciclic la CC…, primul termen de judecata la acest nou complet fiind la data de 21.09.2009.

II) CONSTATARILE INSTANTEI DE JUDECATA

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

9. Prin cererea introductiva de instanta, asa cum a fost precizata ulterior, in mai multe randuri, reclamantii DD , IL si IC au solicitat instanţei, în contradictoriu cu paratii CMA, MV, ME si MCR, ultima in calitate de mostenitoare (fiica) a defunctului MC, ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, (1) să se stabilească linia de hotar care desparte proprietatea reclamantilor, situata in com. Merei, sat…, jud. Buzau de proprietatea paratilor, situata in com. Merei, sat…, jud. Buzau, (2) ca urmare a stabilirii liniei de hotar, paratii să fie obligati să lase reclamantilor în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul in suprafata de 200 mp, situat in partea de sud a proprietatii reclamantilor si (3) tot ca urmare a stabilirii liniei de hotar, sa fie obligati paratii sa demoleze pe propria lor cheltuiala anexele gospodaresti construite fara acord pe proprietatea reclamantilor, respectiv pe suprafetele de teren care fac obiectul revendicarii.

Din formularea si motivarea actiunii, reiese astfel ca reclamantii au dedus spre judecata o actiune in granituire, vizand stabilirea liniei de hotar dintre proprietatile partilor litigante, corelata cu o actiune in revendicare a unei portiuni de teren pretins acaparata fara drept de parati, respectiv in obligatie de a face- de a demola constructii pretins abuziv ridicate pe acea portiune de teren.

10. Instanta observa, in primul rand, ca reclamantii DD, IL si IC, impreuna cu numitul BDF au dobandit calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra terenului intravilan în suprafata de 1.607 mp -categoria de folosinta curti constructii-, situat în intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau, tarlaua 19, pct…., în temeiul contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr…/….2006 de BNP Elena Nicoara (filele 9-11).

11. Din cuprinsul acestui contract de vanzare-cumparare, exhibat de catre reclamantii din prezenta cauza ca titlu de proprietate, rezulta si ca:

-a) terenul care face obiectul contractului se invecineaza la Sud cu terenuri proprietate SI şi CF, iar la Est cu teren proprietate SI;

-b) vanzatori sunt mentionati numitii NV, BNM si CA;

-c) la randul lor, sus-numitii NV, BNM si CA au dobandit dreptul de proprietate asupra terenului respectiv in baza sentintei civile nr…./….2001, pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …/2001 si a Certificatului de mostenitor nr…/….2002.

12. Astfel, prin sentinta civila nr…./….2001, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr…/2001 (f.86,87), s-a sistat starea de indiviziune a mostenitorilor defunctilor SI şi SE, prin consfintirea unei tranzactii incheiate intre partile litigante.

Aceasta tranzactie – in partea referitoare la terenul aflat in intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau, tarlaua 19, pct. …- recunoaste numitilor NV şi NM- sotul acesteia, decedat la data de….2002, ai carui mostenitori sunt, potrivit Certificatului de mostenitor nr…./….2002, numitii NV, BNM si CA, mentionati in calitate de vanzatori in contractul de vânzare- cumpărare autentificat sub nr…./….2006 de BNP Elena Nicoara- dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1600 mp .

De asemenea, din cuprinsul acestei tranzactii rezulta ca sunt parti ale contractului judiciar consfintit de instanta prin hotararea de expedient pronuntata si numitul SI- caruia i se recunoaste dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 734 mp-casa compusa din trei camere, hol, veranda, beci, anexe si curte- si 1256,67 mp-teren, ambele in tarlaua 19, pct…., intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau-, respectiv numita CF – careia i se recunoaste dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 800 mp in aceeasi locatie-.

13. Trebuie observat, apoi, in al doilea rand, ca, intre reclamantii DD, IL şi IC , pe de o parte, si numitul BDF, s-a incheiat actul de partaj voluntar autentificat sub nr. …/…2007 de BNP Elena Nicoara (f.12).

Prin acest act de partaj, este consfintit dreptul de proprietate exclusiva al reclamantilor DD, IL şi IC cu privire la suprafata de teren de 1107 mp- categoria de folosinta curti constructii-, situat în intravilanul com. Merei, sat….., jud. Buzau, tarlaua 19, pct….., invecinata la Sud- pe o distanta de 14,43 ml cu proprietate CF si pe o distanta de 35,35 ml cu proprietate SI.

14. In al treilea rand, instanta constata si ca, la randul lor, paratii invoca, in probatiunea calitatii lor de proprietari, sentinta civila nr…./….1994, astfel cum a fost indreptata prin incheierea din data de 28.08.1996, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. ../1993.

Prin aceasta hotarare judecatoreasca (f. 26,27,52-54), ramasa irevocabila si intrata in puterea lucrului judecat:

– s-a constatat ca reclamantii din acea cauza- respectiv paratii din prezentul dosar, MV, ME si autorul paratei MCR, numitul MC, sotul actualmente decedat al paratei CMA – au cumparat de la paratii din respectiva cauza-SI, GE şi MP- o suprafata de teren de 0,25 ha- conform incheierii de indreptare a erorii materiale pronuntate la data de 28.08.1996- in pct…., intravilanul com. Merei, sat…, jud. Buzau;

– s-a mai constatat si ca reclamantii amintiti sunt proprietarii imobilului casa de locuit ridicat pe acel teren;

– in considerentele respectivei hotarari – intrate si ele in puterea lucrului judecat, in masura in care ele explica dispozitivul – s-a retinut ca suprafata de teren mentionata a fost dobandita de catre reclamantii mentionati la 29.12.1991, prin inscris sub semnatura privata, dar si ca pe acel teren reclamantii au ridicat o casa de locuit.

15. Din toata aceasta succesiune de acte juridice evidentiate pe larg in cele ce preced (pct. 10-14 ale prezentelor considerente) rezulta urmatoarele:

a) paratii din prezenta cauza exhiba un titlu de proprietate reprezentat de o hotarare judecatoreasca irevocabila, pronuntata in anul 1994 in contradictoriu cu (printre altii) numitul SI, prin care li se recunoaste dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 0,25 ha dobandite prin inscris sub semnatura privata incheiat in anul 1991 in pct. …, intravilanul com. Merei, sat ….jud. Buzau, dar si asupra unei case de locuit edificate in intervalul 1991-1994 pe acel teren;

b) numitul SI este parte in contractul judiciar (tranzactie) consfintit prin sentinta civila nr. …/….2001, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …./2001, la fel ca autorii reclamantilor din prezenta cauza, numitii NV şi NM;

c) asa cum s-a retinut anterior, la pct. 12, prin aceasta tranzactie, numitului SI i s-a recunoscut- inclusiv de catre numitii NV şi NM- dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei existente la pct…., intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau- formate din trei camere, hol, veranda, beci, anexe si curte;

d) reclamantii din prezenta cauza, DD, IL si IC, sunt succesori cu titlu particular ai numitilorNV şi NM, fiindu-le opozabile, in aceasta calitate, toate actele juridice incheiate de acestia cu privire sau in legatura cu terenul dobandit.

Se impune o asemenea concluzie, intrucat reclamantii mentionati anterior au dobandit, printr-un sir de acte juridice succesive- tranzactia consfintita prin sentinta civila nr…/…2001, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …/2001, contractul de vânzare- cumpărare autentificat sub nr…./….2006 de BNP Elena Nicoara si actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 297/22.02.2007 de BNP Elena Nicoara -, dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1107 mp, situate in pct…., intravilanul com. Merei, sat ….jud. Buzau si invecinate la Sud- pe o distanta de 14,43 ml cu proprietate CF si pe o distanta de 35,35 ml cu proprietate SI.

16. Prin urmare, din coroborarea celor retinute la pct. 15, reiese fara dubiu ca – prin tranzactia consfintita prin sentinta civila nr…./…..2001, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …./2001– autorii reclamantilor au recunoscut irevocabil dreptul de proprietate al autorului paratilor, numitul SI, asupra terenului aferent casei de locuit si asupra casei respective, impreuna cu anexele sale, aflate in tarlaua 19, pct….., intravilanul com. Merei, sat …., jud. Buzau.

17. Din cuprinsul raportului de expertiza topo-cadastrala efectuata in cauza de catre expertul Oprea Marian, se cuvine retinute o serie de aspecte relevante:

a) terenul situat in tarlaua 19, pct….., intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau, are o suprafata totala de 3539 mp;

b) terenul in suprafata de 1107 mp, reprezentat ca poligon de culoare galbena in anexa 2 a raportului de expertiza, despre care se face vorbire ca facand obiectul dreptului de proprietate al reclamantilor in actul de partaj voluntar autentificat sub nr. …/…2007 de BNP Elena Nicoara, se suprapune peste terenul recunoscut ca proprietatea paratilor prin sentinta civila nr. …/…1994, astfel cum a fost indreptata prin incheierea din data de 28.08.1996, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …/1993;

c) intre terenul pe care sunt amplasate constructiile C2 (anexa) si C3 (WC) si restul terenului in suprafata de 1107 mp, reprezentat ca poligon de culoare galbena in anexa 2 a raportului de expertiza exista amplasat un gard de lemn, ce apare evidentiat si in anexa 2 a raportului de expertiza;

d) concluzia expertului este neechivoca in sensul ca „paratii nu au ocupat nicio suprafata de teren de la reclamanti” (vezi raspunsul expertului la obiectivul 2-fila 121).

18. In fine, este esential de subliniat ca, chiar reclamantii au recunoscut- aspect consemnat de instanta in incheierea din data de 14.01.2009 (fila 48-verso)-, ca paratii „nu au acaparat suprafata de teren (n.ns. revendicata) dupa ce reclamantii au cumparat si ca delimitarea proprietatilor este aceeasi de la data vanzarii-cumpararii”.

19. Pentru toate aceste considerente, vazand ca, in speta, reclamantii nu au facut dovada in sensul ca paratii au ocupat fara drept o suprafata din terenul cu privire la care au un drept de proprietate ori ca au modificat semnele vechi de hotar dintre cele doua proprietati invecinate si observand ca, din ansamblul probator administrat in cauza, reiese chiar ca autorii reclamantilor au recunoscut irevocabil dreptul de proprietate al autorului paratilor, numitul SI, asupra terenului aferent casei de locuit si asupra casei respective, impreuna cu anexele sale, aflate in tarlaua 19, pct….., intravilanul com. Merei, sat…., jud. Buzau, instanta va respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamanti, asa cum a fost precizata.

Etichete: