Top

Obligatia de a face

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

DOSAR NR. 2505/270/2009 – obligatia de a face –

Înreg. 11.05.2009 – restituire bunuri proprii –

SENTINTA CIVILA NR. 2420

Sedinta publica din data de 7.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect obligatia de a face – restituire bunuri proprii, formulata de reclamanta …, împotriva pârâtului ….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat ……, pentru reclamanta si pârâtul, personal si asistat de avocat ….., lipsa fiind reclamanta.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca prin serviciul registratura expert Metelescu Irina a depus raportul privind lotizarea finala, dupa care:

Aparatorii partilor, având pe rând cuvântul, nu formuleaza obiectiuni la lucrarea de expertiza finala.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Avocat ….., pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii conform variantei propuse de expert, cu obligarea pârâtului la sulta, la contravaloarea bunurilor proprii si la restituirea alocatiei încasate. Solicita cheltuieli de judecata, cu compensarea onorariilor de avocati.

Avocat …, pentru pârât, precizeaza ca prin încheiere s-a retinut o anumita situatie de fapt care este contrazisa de catre experti. Astfel, prin încheiere s-a retinut baie cu toate utilitatile; expertul a precizat ca nu au fost gasite chiuveta, vas WC si ca nu exista semne de demontare, ceea ce înseamna ca pârâtul a avut dreptate ca utilitatile nu au fost montate. De asemenea, s-au retinut prin încheiere trei sobe de teracota, dar exista la dosar sentinta civila nr. 1989 prin care pârâtului i se atribuie casa si doua sobe de teracota. Cu privire la animale, expertul a constatat având la baza evidentele medicului veterinar ca vaca a fost înstrainata în 2006 si vitelul, nascut în 2006, a fost taiat dupa trei luni asa cum s-a afirmat, acesta nefiind înregistrat în evidentele medicului veterinar. Solicita respingerea capatului de cerere privind restituirea bunurilor proprii, întrucât sunt bunuri personale, pârâtul nu avea ce sa faca cu ele; aceeasi situatie si în cazul bunurilor minorei ……, declaratiile martorilor fiind contradictorii. Cu privire la restituirea de catre pârât a alocatiei încasate, pârâtul i-a trimis minorei suma primita, adica alocatia pâna în luna august 2009. Reclamanta nu a facut dovada ca ar fi fost vorba despre o suma mai mare. Solicita compensarea cheltuielilor de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 12.05.2009 sub nr. 2505/270/2009, reclamanta ……, domiciliata în ……., jud. Bacau, a chemat în judecata pe pârâtul ……, cu acelasi domiciliu, solicitând obligarea pârâtul sa-i predea bunurile sale proprii, respectiv articole de vestimentatie, reprezentând: îmbracaminte, lenjerie, încaltaminte, care au ramas la fostul domiciliu comun al partilor; obligarea pârâtului sa-i restituie reclamantei alocatia de stat care a încasat-o pentru minora ……., care a fost încasata de catre pârât începând cu luna decembrie 2008 si pâna în prezent, alocatie care se ridica la suma de 2520 lei si de asemenea, obligarea pârâtului sa-i predea reclamantei articolele de vestimentatie si încaltaminte ale minorei ……

În motivare se arata ca partile au fost casatorite, au divortat, fiecare parinte având câte un copil încredintat spre crestere si educare. Minora locuieste la mama reclamantei în …….., din luna decembrie 2008, iar pârâtul nu a contribuit în niciun fel la cheltuielile legate de cresterea si îngrijirea ei. Mai mult, pârâtul a încasat alocatia care i se cuvenea minorei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1073-1075 Cod civil.

Prin cererea de la fila 7 dosar, reclamanta si-a modificat actiunea, în temeiul art. 132 Cod de procedura civila, solicitând împartirea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, a se constata ca reclamanta are un drept de creanta în cuantum de ˝ din valoarea îmbunatatirilor si modificarilor pe care le-a facut la casa pârâtului, domiciliul comun al partilor si obligarea pârâtului sa-i restituie reclamantei bunurile proprii primite de zestre.

Cererea a fost timbrata cu 50 lei, 50 lei, 545 lei taxe judiciare de timbru si 11 lei timbre judiciare.

Pârâtul a depus întâmpinare prin care a învederat ca, în perioada cât a fost plecat în Italia, la reclamanta, fiica lor a venit în domiciliul comun, cu o masina, luând majoritatea bunurilor si transportându-le la rudele materne. Prin aceeasi întâmpinare, pârâtul contesta existenta unor bunuri comune, dar si existenta unor bunuri pretinse a fi proprii ale reclamantei si ale fiicei lor.

Pe cale reconventionala, pârâtul a solicitat ca reclamanta sa aduca la masa bunurilor de împartit mai multe bijuterii din aur.

Reclamanta a depus la dosar sentinta civila nr. 1043/1.04.2009 a Judecatoriei Onesti si a solicitat probele cu martorii …… si …… si cu interogatorii.

Pârâtul a depus la dosar sentinta civila nr. 3753/1.11.1988 a Judecatoriei Onesti si a solicitat probele cu martorii …., ….. si ….. si interogatorii.

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, interogatorii, martori ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta a retinut prin încheierea din 18.01.2010 urmatoarea situatie de fapt:

Partile au fost casatorite, iar prin sentinta civila nr. 1043/1.04.2009 a Judecatoriei Onesti, casatoria a fost desfacuta prin divort.

La masa de împartit se vor retine îmbunatatirile si modificarile aduse casei pârâtului care au fost recunoscute de pârât la interogator sau cele care au reiesit din declaratiile martorilor.

Cu privire la pretinsul furt de bunuri comune, organizat de minora ….si rudele materne, instanta a consultat dosarul nr. 66/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a constatat ca pârâtul a formulat plângere pentru furt de bunuri comune, plângere care a fost înregistrata la Politia …….la data de 8.01.2009. Presupusa autoare, respectiv ……, fiica partilor, a fost audiata la data de 5.01.2009 de Politia …….. Declaratia nu mentioneaza nimic despre furt, ci doar de „modificari privind mobilierul si lucrurile” si despre faptul ca pârâtul i-a impus fiicei sa paraseasca locuinta.

Potrivit art. 221 si urmatoarele Cod de procedura penala, organul de urmarire penala este sesizat prin plângere sau denunt, ori se sesizeaza din oficiu când afla pe orice cale ca s-a savârsit o infractiune. Conform alineatului al 2-lea, când, potrivit legii, punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabila, urmarirea penala nu poate începe în lipsa acesteia. Legiuitorul a prevazut în alineatul 1 art. 224 Cod de procedura penala ca, în vederea începerii urmaririi penale, organul de urmarire penala poate efectua acte premergatoare.

Prin prisma dispozitiilor de mai sus, audierea minorei …….. de catre agentii de la Politia ……. este ilegala. Pentru aceste motive, instanta va înlatura apararea pârâtului privind furtul bunurilor comune si va constata ca toate bunurile mobile au ramas la domiciliul pârâtului (fostul domiciliu comun al sotilor).

Privitor la numarul si cantitatea de bunuri mobile, instanta va constata ca, la interogator, pârâtul a dat raspunsuri nesincere. Desi este proprietarul unei case, P+1, la care a recunoscut ca a adus îmbunatatiri, când a fost întrebat despre existenta bunurilor casnice, a negat ca au existat în gospodarie bunuri necesare unui trai decent, respectiv farfurii mici, pahare, oale de bucatarie, prosoape.

Drept urmare, instanta va înlatura aceste aparari ale pârâtului si, pe baza declaratiei martorilor, va retine existenta bunurilor de prima necesitate într-un cuantum rezonabil pentru o familie compusa din 4 persoane (sotii si 2 copii).

La masa bunurilor de împartit vor fi incluse si animalele: calul, vaca, vitelul.

Însusi martorul pârâtului, numitul …….., a declarat ca partile au avut un cal, pe care îl au si acum. Vaca si vitelul erau în curtea partilor la data promovarii cererii de divort, iar împrejurarea ca au fost vândute sau taiate ulterior, nu înlatura existenta acestora si calitatea de bun comun.

La interogator, reclamanta a recunoscut ca sunt ale ei bijuteriile pe care le purta cu ocazia unui eveniment imortalizat în 2 fotografii extrajudiciare. Lantisorul, bratara, cerceii si cele 4 inele din aur pe care le purta reclamanta în acel moment festiv, au calitatea de bunuri proprii, pentru uz personal. Nu s-a dovedit ca aceste bunuri au fost achizitionate pentru investirea unor economii realizate de soti în timpul casatoriei. Raportat la veniturile pe care le realizeaza partile, bijuteriile despre care s-a facut vorbire nu constituie obiecte de lux, ci doar de uz personal al reclamantei, motiv pentru care nu vor fi retinute ca bunuri comune.

Cota de partajat va fi de ˝ pentru fiecare parte.

Pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de evaluare, masuratoare si alte asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente. În consecinta si în concordanta cu dispozitiile art. 6736 Cod de procedura civila a numit expert constructor si expert bunuri mobile, fiecare cu un onorariu de 600 lei, si expert zootehnie, cu un onorariu de 500 lei, platite de reclamanta.

Rapoartele de expertiza vor arata evaluarea si criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, vor indica daca bunurile pot fi comod partajabile în natura si în ce mod anume, propunând a fi atribuite loturile ce urmeaza a fi atribuite.

Expertul constructor va întocmi expertiza finala.

Expertii au efectuat lucrarile de expertiza. Întrucât la expertiza constructii, partile au adus obiectiuni pertinente, instanta a dispus suplimentarea acestui raport.

Fata de cele retinute, se va admite în parte actiunea principala si se va respinge cererea reconventionala.

Se va dispune iesirea partilor din indiviziune, prin atribuire de loturi, conform raportului de Expertiza Tehnica finala ing. Metelescu Maria. Pentru egalizarea loturilor, se vor plati sulte.

Cu privire la capatul de cerere „restituire alocatie de stat” pe care ar fi încasat-o pârâtul pentru minora ……., instanta va retine ca, prin cererea initiala, reclamanta a solicitat restituirea alocatiei de stat în suma de 2520 lei.

La termenul din 20.10.2009, reclamanta îsi micsoreaza petitul actiunii la suma de 250 lei (fila 25 dosar).

Prin facturile de la filele 157, 158, 159 dosar, pârâtul a facut dovada ca a restituit suma pretinsa, motiv pentru care acest capat de cerere va fi respins.

Referitor la capatul de cerere privind „restituirea bunurilor de zestre”, instanta va avea în vedere recunoasterile pârâtului facute prin întâmpinare (fila 11 dosar) si la interogator, coroborate si cu declaratiile martorilor …… si ………

Astfel, se va retine ca reclamanta a primit de zestre urmatoarele bunuri: mobila de bucatarie; mobila dormitor; masa rotunda si sase scaune; recamier; masina de cusut tip Ileana; patru perne; opt paturi; doua covoare iuta; treizeci metri presuri tesute; doua covoare persane de perete; doua plapumi. Bunurile au ramas la pârât care va fi obligat sa le restituie în starea fizica în care se afla sau sa achite valoarea lor.

Reclamanta a mai solicitat si restituirea bunurilor personale, dar fara sa dovedeasca existenta lor. Asa fiind, acest capat de cerere va fi respins ca nedovedit.

Prin cererea initiala reclamanta a solicitat si restituirea bunurilor personale apartinând minorei ……., dar fara sa le individualizeze. Ulterior, prin cererea de la filele 7-8 dosar, reclamanta a precizat care sunt obiectele de îmbracaminte ale minorei, dar la interogator nu a dat niciun detaliu despre aceste bunuri, motivând ca a fost plecata din tara. Reclamanta nu a dat nicio explicatie cu privire la numarul de obiecte personale ale minorei, daca au fost aleatorii sau inserate dupa alte criterii.

Prin urmare si acest capat de cerere va fi respins ca nedovedit.

Ambele parti au suportat cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat astfel ca, în temeiul art. 276 Cod de procedura civila, se va face compensarea lor.

Reclamanta este cea care a avansat cheltuieli de judecata reprezentând taxele judiciare de timbru si onorariile de experti, motiv pentru care în temeiul art. 274 Cod procedura civila pârâtul va fi obligat la plata a jumatate din cuantumul acestora, raportat la capetele de cerere care au fost admise.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta ……., domiciliata în ……., jud. Bacau (la fam. …….) împotriva pârâtului ……, domiciliat în ………, jud. Bacau.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârât.

Dispune iesirea partilor din indiviziune, conform Raportului de Expertiza Tehnica finala ing. Metelescu M., prin atribuire de loturi, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei …… si se compune din:

– suma de 1240 lei contravaloarea animalelor;

– sulta în valoare de 24124,5 lei platita Lotului nr. 2 ………

Are dreptul la bunuri în valoare de 25364,5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 25364,5 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ….. si se compune din:

– grajd, situat în ……., în valoare de 10043 lei;

– lucrari de constructie (pavat curte, fântâna, put absorbant, baie cu utilitati, tencuit casa exterior, alee ciment, geam termopan, gresie, scari din lemn, renovat interior 3 camere, 3 sobe de teracota, gresie, parchet), în valoare de 26846 lei;

– suma de 1240 lei, contravaloare animale;

– masina de tocat carne, în valoare de 27,3 lei; zece linguri inox în valoare de 22,4 lei; zece furculite inox, în valoare de 22,4 lei; douazeci farfurii mari în valoare de 27 lei; douazeci farfurii mici, în valoare de 22,5 lei, patruzeci pahare mari cu picior, în valoare de 36 lei; treizeci pahare normale, în valoare de 27 lei; optsprezece pahare mici, în valoare de 19,8 lei; una tava inox în valoare de 13,5 lei; cinci castroane portelan, în valoare de 11,25 lei; cinci cutite de bucatarie, în valoare de 47,2 lei; douazeci si patru cutite de bucatarie, în valoare de 76,8 lei; trei oale inox, în valoare de 48,8 lei; una oala inox de 15 l, în valoare de 28 lei; prajitor pâine, în valoare de 30 lei; doua genti de voiaj, în valoare de 195 lei; doua tigai de teflon, în valoare de 120 lei; un ceaun tuci, în valoare de 11 lei; cincisprezece bibelouri, în valoare de 21,25 lei; trei lenjerii de pat în valoare de 47,25 lei; treizeci prosoape de baie, în valoare de 52 lei; douazeci si opt prosoape de bucatarie, în valoare de 8,4 lei; trei fete de masa, în valoare de 18,15 lei; patru cearsafuri de pat, în valoare de 37,4 lei; opt fete de perna, în valoare de 52,8 lei; trei draperii de lemn în lungime de 10,4 m.l., în valoare de 102,6 lei; covor persan (3,5/2,5), în valoare de 235,8 lei; covor persan (2/2,5), în valoare de 135 lei; doua covoare persane (2/3), în valoare de 324 lei; un covor persan (1,5/2), în valoare de 81 lei; doua tablouri din piele, în valoare de 315 lei; una drujba STIHL, în valoare de 1846,2 lei; doua plafoniere, în valoare de 32,4 lei; mobila de cires lucrata manual, în valoare de 2125 lei; doua vitrine, în valoare de 585 lei; doua fotolii, în valoare de 331,5 lei; masa pentru 4 persoane, în valoare de 63 lei; doua recamiere, în valoare de 504 lei; una canapea, în valoare de 408 lei; calculator (monitor, unitate, mouse, tastatura, volan), în valoare de 1203,2 lei; TV PHILIPS, în valoare de 261 lei; masa TV, în valoare de 119 lei; frigider ZANUSSI, în valoare de 526,5 lei; combina muzicala, în valoare de 96 lei; uscator par, în valoare de 33,75 lei; cinci butoaie stejar, în valoare de 949 lei; doua canistre plastic, în valoare de 60 lei.

Primeste bunuri în valoare de 49.489 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 25.364,5 lei.

Plateste sulta Lotului nr. 1 ……. suma de 24.124,5 lei.

Constata ca pârâtul a restituit reclamantei alocatia de stat pentru minora.

Obliga pârâtul sa restituie reclamantei urmatoarele bunuri de zestre, sau contravaloarea acestora:

– mobila de bucatarie, în valoare de 405 lei;

– mobila dormitor, în valoare de 212,5 lei;

– masa rotunda si sase scaune, în valoare de 61,2 lei;

– recamier, în valoare de 216 lei;

– masina de cusut tip ILEANA, în valoare de 67,5 lei;

– patru perne, în valoare de 21 lei;

– opt paturi, în valoare de 73,5 lei;

– doua covoare iuta, în valoare de 30 lei;

– treizeci metri presuri tesute, în valoare de 3 lei;

– doua covoare persane de perete, în valoare de 49,5 lei;

– doua plapumi, în valoare de 84 lei.

Respinge capetele de cerere privind restituirea bunurilor personale ale reclamantei si ale minorei.

Conform art. 274 Cod procedura civila obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 1193,55 lei cheltuieli de judecata.

Conform art. 276 Cod procedura civila compenseaza cheltuielile de judecata reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 7.09.2010.

Etichete: