Top

Conform disp. art. 294 alin. 1 c. pr. civilă în calea de atac a apelului nu se formulează cereri noi.

Prin sentinţa civilă nr. 357/14.05.2008, Judecătoria Lieşti a admis acţiunea civilă de

divorţ cu minori, a declarat desfăcută căsătoria din vina ambelor părţi, a încredinţat pârâtei

CV pe minora rezultată din căsătorie şi a obligat pe reclamant la o contribuţie de întreţinere în

favoarea minorei, în sumă de 40 de lei lunar.

S-a reţinut că părţile s-au căsătorit la data de 16.06.2007 şi au convieţuit aproximativ 4

luni de zile, până când pârâta a părăsit domiciliul comun.

Probele administrate în cauză au format convingerea instanţei că ambele părţi se fac

vinovate de destrămarea relaţiilor de familie, nici una dintre ele neavând un comportament

adecvat vieţii de familie.

Ţinând seama de anchetele sociale efectuate la domiciliile părţilor, minora a fost

încredinţată mamei spre creştere şi educare, având în vedere vârsta foarte fragedă a acesteia.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorată de reclamant pentru minoră,

în temeiul art. 86, 94 şi 107 din C. Familiei s-a ţinut seama de faptul că reclamantul nu

realizează venituri.

Împotriva acestei hotărâri ambele părţi au declarat apel.

Reclamantul CV a solicitat prin apelul declarat fixarea unui program de vizită a

minorei.

Pârâta CV a solicitat reaprecierea cuantumului pensiei de întreţinere care este mult

prea mică în raport cu nevoile unui copil.

Prin decizia civilă nr. 516/20.11.2008, Tribunalul Galaţi a respins recursul declarat de

reclamantul CV, ca nefondat apreciind că cererea reclamantului de a fixa, prin hotărâre

judecătorească, un program de vizită a minorei contravine dispoziţiilor art. 294 alin. 1 c. pr.

civilă, care prevăd că în apel nu se pot face noi cereri.

Având în vedere că cererea nu a fost formulată în faţa instanţei de fond, faţă de textul

de lege invocat, ea nu poate fi primită direct în apel.

De asemenea, a admis apelul formulat de pârâta CV şi în rejudecare obligă pe

reclamant să plătească în favoarea pârâtei suma de 125 lei, faţă de cuantumul actual al

salariului minim pe economie care este de 500 lei.

s.civ. 357/14.05.2008 a Judecătoriei Lieşti

Etichete: