Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 242 din 10 martie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Galaţi la data de 04-12-2008 şi înregistrată la nr…./233/2008, petentul a formulat cerere de întreruperea executării pedepsei invocând motive medicale.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

Prin sentinţa penală nr.64/13-01-2009 a Judecătoriei Galaţi s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr…./327/2009.

S-a desemnat un apărător din oficiu pentru petent şi s-a dispus ataşarea fişei de cazier a petentului şi copia mandatului de executare a pedepsei petentului din care rezultă că a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare prin sentinţa penală nr…/2003 a Tribunalului Tulcea.

Având în vedere aceste aspecte, la termenul de judecată din 10 martie 2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă materială pentru soluţionarea prezentei cauze şi a lăsat cauza în pronunţare cu privire la acest aspect.

Întrucât în conformitate cu art.456 cod procedură penală instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare, urmează ca în temeiul acestui text de lege coroborat cu art.42 cod proc.penală să se admită excepţia de necompetenţă materială şi să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Onorariul apărătorului din oficiu in cuantum de 100 lei urmează a se vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat ….

Etichete: