Top

FOND FUNCIAR. Punere in posesie de catre Comisia locala. Stingerea procesului pe calea tranzactiei judiciare . Inadmisibilitate

TIP: sentinta civila

Nr/DATA: 1559/27.05.2008

AUTOR: Judecatoria Focsani

DOMENIU: Fond funciar

Prin sentinta civila nr.1559/27.05.2008 a fost respinsa plângerea petentei avand ca obiect punere în posesie de catre Comisia locală Vidra.

In cursul judecatii partile au infatisat instantei de judeacta o tranzactie judiciara cu privire la stabilirea amplasamentului terenului forestier.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut in vedere art. 271-273 C.p.c părţile pot stinge un proces început prin tranzacţie judiciară, însă acest contract judiciar trebuie să îndeplinească condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea actelor judiciare.

s-a mai retinut ca operaţiunea de punere în posesie se cuprinde în atribuţiile Comisiei locale potrivit art. 33 din Regulament şi art. 116 din Legea nr. 18/1991.

Cum în cauză Comisia locală are ca atribuţii legale punerea efectivă în posesie, instanţa constată că în această situaţie nu se poate vorbi de drepturi cu privire la care intimata Comisia locală poate să dispună, şi în consecinţă a respins cererea părţilor de stingere a procesului pe calea tranzacţiei judiciare ca neîntemeiată.

Etichete: