Top

Inadmisibilitatea recursului

Tip:Decizia nr. 435 din 16 aprilie 2009

Titlu:Inadmisibilitatea recursului

Domeniu:Încheiere de şedinţă

Prin încheierea din 14 octombrie 2008 pronunţată de Judecătoria Panciu în dosarul nr. 1447/275/2008 s-a respins ca neîntemeiată excepţia privind necompetenţa materială a Judecătoriei Panciu.

Reclamanta Ş. E. a investit instanţa cu acţiune pentru ieşirea din indiviziune de pe urma defuncţilor Ş. C., Ş. M. şi Ş. A..

Instanţa a reţinut că prin cererea depusă la 14 octombrie 2008 reclamanta a solicitat declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Focşani, dar a apreciat că cererea nu este întemeiată deoarece prin decizia civilă nr. 217/28.02.2008 pronunţată de Tribunalul Vrancea competenţa a fost stabilită în favoarea Judecătoriei Panciu a declarat recurs împotriva acestei încheieri pe care o consideră nelegală.

A arătat că în faţa instanţei de fond s-a invocat excepţia privind litispendenţa şi nu excepţia privind necompetenţa materială a Judecătoriei Panciu.

A precizat că a investit atât Judecătoria Focşani, cât şi Judecătoria Panciu cu aceiaşi cerere de ieşire din indiviziune şi instanţa trebuia să facă aplicarea art.163 cod proc.civilă.

Cum, instanţa nu s-a pronunţat asupra acestei excepţii, recurenta a solicitat să se caseze încheierea şi să se trimită cauza spre rejudecare.

Văzând recursul formulat şi dispoziţiile legale incidente, instanţa apreciază că recursul este inadmisibil.

Potrivit art.299 cod proc.civilă sunt supuse recursului hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel şi, în condiţiile legii, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională.

In baza a II-a a primului alineat, se precizează că diosp.art.282 alin.2 Cod proc.civilă se aplică în mod corespunzător.

Potrivit acestui text, împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii.

Cum, prin încheierea din 14 octombrie 2008 instanţa de fond nu a întrerupt cursul judecăţii, măsurile dispuse prin această încheiere nu pot fi recurate decât odată cu fondul cauzei.

Urmează ca în temeiul art.312 cod proc.civilă cu referire la art.299 al.1 Cod proc.civilă coroborat cu art.282 al.2 Cod proc.civilă, să se respingă recursul formulat, ca inadmisibil.

Etichete: