Top

Pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei

SENTINTA CIVILA Nr.813

Sedinta publica de la 17 Martie 2009

La data de 14 octombrie 2008, cu nr. 3417 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantulU G a solicitat in contradictoriu cu parata B V. E pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la data de 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliuin B in sensul de a se stabili mostenitorii, cotele, masa succesorala, sa se dispuna iesirea din indiviziune, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul sustine ca la data de 8 aprilie 2008 a decedat U M, iar de pe urma acesteia au ramas ca mostenitori el, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala si parata, in calitate de fiica, cu cota de ľ, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ˝ din imobilul, apartament situat in B, strada Aleea Siret, nr. 5, bloc D5, scara A, aetaj 1, apartament 5 dobandit in timpul casatoriei cu defuncta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 10.754 din 31 martie 1993 cu teren aferent in folosinta in suprafata de 10, 95 m.p., restul cotei indivize de ˝ reprezentand cota sa devalmasa din acest apartament dobandita in timpul casatoriei cu defuncta.

Mai arata reclamantul, ca acest apartament a fost dobandit anterior casatoriei cu defuncta, cu titlu de locatiune in baza contractului de inchiriere nr. 5 din 27 iunie 1979 in timp ce era casatorit cu prima sotie U Natalia, decedata in anul 1979, fiind cumparat dupa ce s-a casatorit cu defuncta U M si solicita sa-i fie lui atribuit deoarece este atasat de localitatea in care si-a petrecut intreaga viata si exista posibilitatea sa se stabileasca in B, desi in prezent beneficiaza de sprijinul moral si material al fiicei sale din prima casatorie.

Prin intampinare, parata B V.E a solicitat introducerea in cauza in calitate de mostenitori ai defunctei U M, a numitilor Bu R. E L si Bu R. C A, nepoti de fiu predecedat defunctei, Bu R, care au acceptat succesiunea in termen conform declaratiilor notariale date sub nr. 658 si 659 din data de 22 august 2008, cu includerea in masa succesorala a trei bunuri mobile: un frigider, convector gaz, televizor color marca Philips, urmand ca ei sa-i fie atribuit apartamentul deoarece reclamantul in perioada convietuirii cu defuncta a avut un comportament violent, ea a fost cea care a suportat cheltuielile de inmormantare ale defunctei, reclamantul are o varsta inaintata locuind in prezent la fiica sa in judetul Timis.

Instanta a dispus introducerea in cauza in calitate de parati a numitilor: Bu R. E L si Bu R. C A, asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 3 decembrie 2008, reprezentanti in instanta prin procuratorU M, conform procurii aflata la fila 65, dosar.

Parata B E prin aparator a facut precizarea asa cum s-a retinut in incheirea pronuntata in sedinta publica din 14 ianuarie 2009, ca nu mai intelege sa completeze masa succesorala cu cele trei bunuri mobile, motiv pentru care nu a achitat taxa de timbru pentru cererea completatoare asa cum i-a pus instanta in vedere.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, cea testimoniala in cadrul careia a fost audiata pentru reclamant, martora O E, a fost efectuata o expertiza tehnica in constructii prin care s-a stabilit valoarea de circulatie a imobilului, apartament la suma de 70.859 lei, expertiza la care partile nu au avut obiectiuni, s-au depus acte de stare civila al partilor, certificatul de deces al defunctei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine ca la data de 8 aprilie 2008a decedat U M, cu ultimul domiciliu in B, mostenitor fiind reclamantul U G, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala in baza art. 1 lit.a din Legea nr. 319/1944, parata B E, in calitate de fiica cu cota de 3/8, paratii Bu R. C A si Bu R. E L, prin reprezentarea fiului predecedat defunctei, Bu Romal, la 23 mai 1999, cu cota de 3/8, asa cum prevad disp. art. 669 Cod civil.

Reclamantul si paratii au acceptat in mod expres succesiunea, asa cum rezulta din declaratia autentificata sub nr. 296 la Biroul Notarului Public TV, pentru reclamant si declaratiile autentificate sub nr. 661, 658, 659 din 22 august 2008 la acelasi Birou Notarial pentru parati.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctei U M cuprinde cota indiviza de ˝ din bunul imobil, apartament nr. 5, situat in B, Aleea Siret, bloc D5, scara A, etaj 1, judetul Vaslui, apartament dobandit cu defuncta in timpul casatoriei, asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare incheiat cu GOSLOC RA B la 31 martie 2003 si procesul verbal de predare primire (filele 8,9 dosar), in care a locuit anterior reclamantul cu prima sotie, U Natalia, decedata in anul 1979 cu contract de locatiune, restul cotei indivize de ˝ apartinand reclamantului in temeiul comunitatii de bunuri, drept conferit de art. 30 Codul Familiei.

Fata de cele retinute , instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului, sa stabileasca masa succesorala, mostenitorii, cotele in baza textelor de lege invocate, cu precizarea ca 1/2 din imobilul, apartament inclus in masa succesorala, este cota sa, ca bun comun dobandit in timpul casatoriei cu defuncta, la stabilirea valorii urmand a se avea in vedere concluziile raportului de expertiza in constructii, la care partile nu au avut obiectiuni.

In temeiul disp. art. 728 Cod civil se va dispune iesirea din indiviziune, urmand ca imobilul sa fie atribuit reclamantului asa cum el a solicitat si parata au fost de acord, cu obligarea acestuia la plata sultei in baza disp. art. 742 cod civil, art. 673 indice 10 Cod procedura civila cu stabilirea termenului de plata, un termen scurt tinand cont de varsta inaintata a reclamantului si rata inflatiei.

In baza art. 276, 277 Cod procedura civila, paratii urmeaza a fi obligati sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza, functie de cota ce li se cuvine si tinand cont si de cheltuielile de judecata efectuate de parata B V. E.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Admite actiunea dezbatere succesiune ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliu in B, judetul Vaslui formulata de reclamantul U G, in contradictoriu cu paratii B V. E, , Bu R. E L, si Bu R. C-A,.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliu in B cuprinde cota indiviza de ˝ din bunul imobil, apartament nr. 5, situat in B, restul cotei indivize de ˝ reprezentand cota reclamantului ca bun comun dobandit impreuna cu defuncta in timpul casatoriei.

Stabileste ca mostenitori ai defunctei U M sunt: reclamantul U G, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala, parata B V. E, in calitate de fiica cu cota de 3/8 din masa succesorala si paratii Bu R. E L, Bu R. C- A, nepoti, prin reprezentarea fiului predecedat, Bu R, la 23 mai 1999, cu cota de 3/8.

Stabileste ca valoarea masei succesorale este in suma de 35.429,5 lei, din care reclamantului i se cuvine cota valorica de 8857,375 lei, paratei B V. E cota valorica de 13.286, 0625 lei, iar paratilor Bu R. E L si Bu R. C A aceeasi cota valorica.

Dispune iesirea din indiviziune.

Atribuie imobilul reclamantului, ce cuprinde si cota indiviza de ˝ reprezentand cota sa bun comun dobandita cu defuncta in timpul casatoriei si il obliga sa plateasca paratei B V. E suma de 13.286,0625 lei cu titlu de sulta, precum si paratilor Bu R. E L si Bu R. C A, aceeasi suma, 13.286,0625 lei cu acelasi titlu in termen de doua luni de la ramanerea irevocabila a hotararii.

Obliga parata B V. E sa plateasca reclamantului suma de 1359,85 lei cu titlu de cheltuieli de judecata si pe paratii Bu R. E L, Bu R. C A, in solidar suma de 2359,875 lei cu acelasi titlu.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: