Top

CIVIL. Divort. Retinewrea culpei exclusive a unuia dintre soti (sotul parat), incredintare minor

Prin cererea inregistrată pe rolul acestei instante reclamanta EEM prin mandatar cu procura speciala de reprezentare-avocat CRM a chemat in judecata pe pârâtul EOT, solicitând ca prin hotărârea judecatoreasca care se va pronunta să se dispuna desfacerea casatoriei incheiate intre părti si inregistrata in registrul starii civile din cadrul Primariei Municipiului Buzau,; reluarea numelui avut anterior incheierii casatoriei, să i se incredinteze spre crestere si educare minora BNF, iar pârâtul sa fie obligat la plata unei pensii de intretinere in favoarea copilului, in functie de veniturile salariale realizate ; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
In motivarea in fapt, reclamanta a invederat că s-a casatorit cu pârâtul,iar din casatoria lor s-a nascut minora BNF.
Din luna octombrie 2007 s-au despartit in fapt, ea obtinând un contract de muncă pe un vas de croazieră, fiind determinată să facă aceasta optiune deoarece nu le ajungeau banii pentru întretinerea zilnică, nu aveau venituri stabile si această situatie genera discutii repetate, iar pârâtul, fiind o fire violenta , o agresa atât pe ea cât şi pe mama ei . De asemenea, fiind consumator de alcool şi având un temperament coleric din orice facea un subiect de scandal.
După despărtirea in fapt, pârâtul a rămas sa locuiasca in apartamentul mamei ei şi de putin timp s-a incadrat in muncă.
Reclamanta a precizat ca minora rezultată din căsătoria cu pârâtul a fost crescută de ea, cu ajutorul mamei sale, are o afectiune deosebită faţă de ea si familia ei, iar pârâtul are o atitudine duală faţă de ea, familia ei si copil si nu prezinta garantii pentru a-i putea fi incredintata fetiţa, astfel că solicită sa-i fie incredintata ei minora, spre crestere si educare, fiind in interesul copilului, o astfel de măsură.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.38,40,42,86 ,94, 100 din Codul familiei si ale art.274 Cod pr.civilă.
In dovedirea acţiunii a depus la dosar inscrisuri, ataşate cererii de chemare in judecată conform prevederilor art. 112 Cod pr .civila, respectiv , certificat de nastere privind pe minora BNF; certificat de casatorie; certificat de nastere si CI; procura speciala autentificata contract de muncă al Echipajului Internaţional Cruise Services Inc.
Pârâtul nu a formulat întâmpinare ori cerere reconventională, s-a prezentat in instanţă, la termenul din data de 3.03.2008,învederând ca este de acord cu actiunea, astfel cum a fost formulată, precizând însă că nu realizeaza venituri salariale sau de altă natură.
In cauza a fost administrată proba testimonială, la solicitarea reclamantei, fiind audiata martora BS, a carei declaratie s-a ataşat la dosar.
Pârâtul nu a solicitat administrarea de probe in apărare.
Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare si asistenţă sociala din cadrul Primariei Municipiului a efectuat ancheta sociala la domiciliul părţilor.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Părtile s-au căsătorit la data de , casatoria fiind inregistrată in registrul starii civile de la Primaria Municipiului.
Din casatoria părtilor s-a nascut minora BNF.
In contextul unor venituri insuficiente, instabile si al comportamentului pârâtului, care fiind o fire violenta, având temperament coleric, si in plus fiind consumator de alcool, făcea din orice un subiect de scandal si o agresa pe reclamantă, relatiile dintre soţi s-au deteriorat, iar in luna octombrie 2007, reclamanta a obtinut un contract de munca pe un vas de croazieră, făcând aceasta optiune pentru suplimentarea veniturilor familiei necesare intretinerii zilnice, dată la care s-au si despartit in fapt.
Pârâtul a locuit o vreme , după despartirea in fapt a soţilor la mama reclamantei, iar apoi a plecat la domiciliul parintilor lui.
Despartirea in fapt a soţilor, prelungită în timp, poate să duca la desfacerea casatoriei dacă s-a dovedit ca are caracter definitiv, iar continuarea casatoriei a devenit in mod vădit imposibila , cum s-a probat in cauza de faţă.
De destramarea relatiilor de familie se face vinovat pârâtul, care a avut un comportament neadecvat vieţii conjugale chiar si plecarea in strainatate a reclamantei pentru onorarea unui contract de munca se datoreaza tot soţului pârât , care provoca dese certuri legate de veniturile insuficiente ale familiei.
In raport de situatia de fapt reţinuta instanta apreciază că sunt intrunite conditiile prevazute de art. 37 alin.2 si art.38 alin.1 din Codul familiei, texte legale in baza cărora urmeaza ca instanta sa desfacă casatoria părtilor prin divort, relatiile dintre soti fiind grav vatamate, iar continuarea casatoriei nemafiind posibilă..
Cu privire la minora rezultata din casatorie se retine că aceasta a fost crescută de reclamantă, cu ajutorul mamei ei, se află in ingrijirea bunicii materne, locuind cu aceasta până la intoarcerea in ţară a mamei sale, beneficiind de conditii bune de locuit, creştere si educare.
Având in vedere concluziile referatului d ancheta sociala, vârsta minorei, poziţia procesuala a pârâtului in acest sens, instanta conform art.42 din Codul familiei, cu referire la art.2 alin.2 , art.5 alin.2 si art.31 din Legea nr. 272/2004, va incredinţa fetiţa spre creştere si educare mamei reclamante, apreciind că astfel interesul copilului este pe deplin ocrotit.
In raport de dispozitiile art.42 alin.3, art.86 şi art. din Codul familiei, va obliga pârâtul să plăteasca in favoarea minorei BNF, cu titlu de pensie de intretinere suma de 105 lei lunar, incepând cu data introducerii actiunii si până la majoratul copilului.
La stabilirea pensiei s-a avut in vedere venitul minim net pe economia naţională,care in prezent este de 420 lei, conform HG nr.1307/2007, sumă pe care orice persoana aptă de munca este prezumată a o realiza şi dispozitiile art.94 alin.3 din Codul familiei, potrivit cărora când pensia de intretinere este datorată pentru un copil, ea se stabileste până la o patrime din venitul celui ce o datoreaza, iar pe de alta parte solicitarea reclamantei de a se stabili cuantumul pensiei in acest mod ( in functie de venitul minim pe economie, precizarea fiind ulterioară cererii introductive).
Sentinta va fi executorie sub aspectul obligatiei de intretinere , conform art.278 pct.3 din Codul de pr.civilă.
Conform art.40 alin.3 din Codul familiei, retinând că nu a intervenit nicio invoiala intre soti in vederea păstrării numelui dobândit prin casatorie si nu există motive temeinice pentru păstrarea acestui drept, instanta va dispune ca reclamanta sa-şi reia numele avut anterior inainte de căsătorie.
In temeiul prevederilor art.274 din Codul de pr.civilă va obliga pârâtul sa plăteasca reclamantei suma de 634,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de acesta ( taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat ).
Deşi pârâtul, la termenul din data de 3.03.2008, a arătat că doreşte sa aiba legaturi personale cu minora, nu a precizat modalitatea , şi nu a depus, ulterior, o cerere in acest sens, cum se angajase, insa o astfel de solicitare poate fi facuta si pe calea unei acţiuni separate.

Etichete: