Top

Divort

SC.537/18.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………….. au sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ………………….., solicitând desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 01.11.2008, precum si revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei.

2. La termenul din 11.02.2009, partile au fost prezente in instanţa, exprimându-si acordul in privinţa desfacerii casatoriei.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamanta ……………. si paratul ……………… s-au casatorit la data 01.11.2008, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria com. Murighiol (seria CD nr. 862621).

4. Instanţa constata ca in cauza sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 38(2) din Codul Familiei, respectiv (a) de la încheierea casatoriei a trecut mai mult de un an ; (b) din casatorie nu au rezultat copii minori si (c) exista acordul comun al soţilor in privinţa desfacerii casatoriei.

5. Astfel, se va dispune desfacerea casatoriei încheiate intre parti in baza acordului acestora si va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Neagu.

Etichete: