Top

Divort

SC.390/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanţii ………………….. au sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 20.05.1995, precum si revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei.

2. La termenul din 28.01.2009, partile au fost prezente in instanţa, exprimându-si acordul in privinţa desfacerii casatoriei, solicitând totodată si pronunţare unei hotărâri fara motivare.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamanţii ……………………. s-au casatorit la data 20.05.1995, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria com. Murighiol (seria CD nr. 862625).

4. Instanţa constata ca in cauza sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 38(2) din Codul Familiei, respectiv (a) de la încheierea casatoriei a trecut mai mult de un an ; (b) din casatorie nu au rezultat copii minori si (c) exista acordul comun al soţilor in privinţa desfacerii casatoriei.

5. Astfel, se va dispune desfacerea casatoriei încheiate intre parti in baza acordului acestora si va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Tudor.

Etichete: