Top

PENAL. PLANGEREA IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. NERESPECTAREA DISPOZITIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA AUDIEREA MINORELOR

Petenta TR a formulat plângere penală, in numele părtii vătămate minore PV împotriva rezolutiei a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmărirea penală faţă de intimatul SMS cercetat pentru infractiunea prev. de 198 al.1 c.p.
Plângerea a fost inregistrată la Judecătoria Buzău.
În motivarea plăngerii petenta a arătat că solutia este netemeinică si nelegală intrucât PV nu a întreţinut de bună voie raport sexual cu intimatul SMS, fiind constrânsă de acesta.
S-a dispus atasarea dosarului de urmărire penală.
Instanta, analizând cele existente la dosarul cauzei, retine următoarele:
Prin rezolutia Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmărirea penală împotriva intimatului SMS pentru comiterea infractiunii prev. de art. 198 al.1 c.p. motivat de faptul că acesta a fost in eroare cu privire la vârsta părtii vătămate
Prin rezolutia prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău a respins plângerea formulată împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale apreciind hotărârea luată de procuror ca temeinică si legală.
În faza de cercetare judecătorească intimatul prin apărător a invocat exceptia formulării plângerii penale de către o altă persoană decât reprezentantul legal al părtii vătămate.
Instanta va respinge exceptia având in vedere următoarele:
Potrivit art. 278/1 c.p.p. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale date de procuror persoana vătămată poate face plângere , în termenul prevăzut de lege , la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni competenta să judece cauza in primă instanţă.
In cazul minorilor fără capacitate de exercitare sau cu capacitate de exercitare restrânsă legiuitorul a prevăzut un regim juridic special pentru ocrotirea acestora in cazul in care asemenea categorii de minori au fost vătămaţi prin infractiuni.
Potrivit art. 105 al.1 teza a II-a Codul familiei reprezentanţii legali ai minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani sunt părinţii sau în lipsa acestora tutorele sau curatorul potrivit art.. 146 Cod. conform art. 146si 147 cod fam.
Potrivit art. 222 al.6 c.p.p. pentru persoana lipsită de capacitate de exercitiu, plângerea se face de reprezentantii legali iar persoana cu capacitate de exercitiu restrânsă poate face plângere cu incuviintarea persoanelor prevăzute de legea civilă .
În speţă, la data depunerii plângerii de către bunica părţii vătămate PV, aceasta împlinise vârsta de 14 ani si putea ea însăşi să formuleze plângere conform art. 278/1 c.p.p. În timpul cercetării judecătoreşti partea vătămată PV a fost prezentă însuşindu-şi plângerea formulată de bunica sa petenta TR.
Pe fondul cauzei instanta apreciază neteminică solutia dată de procuror având in vedere că nu s-au stabilit împrejurările concrete in care partea vătămată a rămas singură cu intimatul , care era starea părtii vătămate in momentul in care a revenit in grupul de tineri, dacă au fost discutii in legătură cu vârsta acesteia .
Desi verisoara părtii vătămate LAC avea la data audierii in calitate de martoră mai putin de 12 ani nu a fost audiată in prezenta reprezentantilor legali si nu au fost valorificate dispozitiile art. 77/1 al.2 c.p.p.
Aşa fiind, în baza art. 278/1 al.1 lit.b c.p.p. va admite plângerea formulată de TR în numele părtii vătămate PV.
Va trimite cauza procurorului in vederea inceperii urmăririi penale faţă de intimatul SMS urmând să se reaudieze martorii cu privire la împrejurările concrete in care partea vătămată a rămas singură cu intimatul, care era starea părtii vătămate după revenirea in grupul de tineri, să se stabilească dacă aceasta avea semne vizibile de agresiune.
De asemenea se va reaudia minora LAC în prezenta reprezentantilor legali conform art. 81 c.p.p. si art. 86/2 al.2 c.p.p. si a părtii vătămate conform art. 77/1 al.2 c.p.p.
Se va solicita completarea raportului de expertiză medico – legal conform art. 115 c.p.p.
Se vor dispune si administrarea de alte probe a căror necesitate va reiesi din cercetări.

Etichete: