Top

ANULARE DECIZIE SI ACT VAMAL.

6. ANULARE DECIZIE SI ACT VAMAL.

Prin sentinta nr. 919 din 5 octombrie 2004, Tribunalul Botosani – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea R.O.R. si a anulat decizia nr.39 din 31 mai 2004 emisa de DGFP Botosani si actul constatator nr.130 din 18 febr. 2002 intocmit de Biroul Vamal Botosani, exonerand reclamantul de plata diferentei de taxe vamale, TVA si accize.

Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca actele pe baza carora a fost importat bunul corespund pe deplin cerintelor Protocolului si justifica regimul preferential acordat reclamantului, in 2001nesubzistand temeiurile invocate in actul de constatare intocmit de Biroul Vamal Botosani pentru aplicarea taxei vamale de 30%.

Impotriva sentintei au declarat recurs paratele, care au criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In esenta, au sustinut ca potrivit art. 17 din Protocolul 4, certificatul de origine a marfurilor tip EUR 1 este eliberat de catre autoritatile vamale ale tarii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau sub raspunderea exportatorului de catre reprezentantul autorizat, or in speta exportatorul nu a cerut eliberarea unei dovezi de origine si nu a imputernicit o persoana sa ceara sau sa semneze o astfel de dovada, astfel incat certificatul de tip EUR 1 in baza caruia a beneficiat reclamantul de regimul tarifar preferential, nu indeplineste conditiile suscitate.

Au mai aratat ca in temeiul art. 74 si 90 din Codul Vamal, art.105 si urmatoarele din Regulamentul Vamal, corelate cu art.32 pct.1,6 din Protocolul nr.4 s-a initiat verificarea autenticitatii certificatului de circulatie a marfurilor, tip EUR 1 prin transmiterea acestuia la autoritatea vamala germana, care avand in vedere viciile de forma privind datele inscrise la rubricile 1 si 2, a infirmat originea comunitara a bunului.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate, ce vizeaza disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civ., precum si a actelor si lucrarilor dosarului, curtea a constatat recursurile intemeiate.

La 18 aprilie 2001, reclamantul a importat un automobil „OPEL VECTRA” din Germania, pentru care i s-a eliberat chitanta vamala nr.48A/2001. La data vamuirii bunului in cauza, reclamantul a depus certificatul de origine a marfurilor tip EUR 1 cu nr. D 170146, in baza caruia Biroul Vamal Botosani a acordat regim tarifar preferential, constand in taxe vamale in procent de 6% fata de 30%.

La controlul „a posteriori” al operatiunii pentru verificarea autenticitatii dovezii de origine comunitara a autoturismului importat cu certificatul susmentionat s-a constatat ca autoturismul nu este de origine comunitara, in sensul art. 17 al.1 din Protocolul 4, respectiv exportatorul nu a cerut eliberarea unei dovezi de origine si nici nu a imputernicit o alta persoana care sa solicite sau sa semneze in numele sau.

Pe cale de consecinta constatand nevalabil certificatul tip EUR 1 prezentat, Biroul Vamal Botosani a luat masuri de recuperare a datoriei vamale.

Certificatul tip EUR 1 cu nr. D 180905 prezentat ulterior de reclamant nu poate fi luat in considerare nefiind conform cu disp. art.18 din Protocolul nr.4, la rubrica nr.1 figurand ca si cumparator reclamantul in loc de persoana care avea calitatea de vanzator exportator.

Cum actele administrative sunt legale, curtea a admis in temeiul art. 312 Cod proc. civ. recursurile, a casat sentinta si in rejudecare, a respins ca nefondata actiunea.

(Decizia nr. 10 din 13 ianuarie 2005)

Pentru aceleasi considerente au fost casate si alte sentinte ale Tribunalului Botosani.

Tags: