Top

Cod silvic

Tip document-decizie penala

Titlu:cod silvic

Data spetei:03.10.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Procedura Civila si Penala Nr.document 1151

Prin decizia penala a Tribunalului Vrancea s-a admis apelului declarat de inculpatul M împotriva sentinţei penale pronunţată de Judecătorie

S-au extins efectele acestuia şi asupra inculpatului G. S-a desfiinţat sentinţa penală şi pe fondul cauzei s-a dispus achitarea inculpaţilor pentru infracţiunea prev.de art. 108 lit.a din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 13 C.pen. şi art. 37 lit.a C.pen.; art. 110 lit.a din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 13 C.pen. şi art. 37 lit.a C.pen. prin schimbarea încadrării juridice si pentru infracţiunea prev.de art. 110 lit.a din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 13 C.pen. şi art. 37 lit.a C. pen., prin schimbarea încadrării juridice; achitare în temeiul art. 11 pct.2 lit.a cu referire la art. 10 lit.b C.pr.pen.

S-au anulat mandatele de executare si s-a dispus punerea în libertate a inculpatuluiG.

Pentru a hotari astfel, s-a constatat că prima instanţă a reţinut o situaţie de fapt care vina in contradicţie cu probele administrate in cauză in apel, in legătură cu infracţiunile prev. de art. 108, lit. a si art. 110, lit. a din Legea 46/2008.

Dând o nouă apreciere probelor administrate in cauză, conform art. 378, al. 2 C.pr.penală, instanţa de apel a reţinut ca cei doi inculpaţi locuiesc in com. C. si împreună s-au deplasat la date diferite (22.08.2006 si 23.08.2006) in loturile de pădure aparţinând părţiilor vătămate A si R (loturi aflate pe raza comunei) de unde au tăiat, fasonat si sustras 2 arbori de esenţă fag, nemarcaţi si respectiv un arbore nemarcat de la R.

Referitor la faptele inculpaţilor, instanţa din oficiu, in condiţiile art. 334 C.pr.penală a pus in discuţie schimbarea încadrării juridice, conform modificărilor survenite in materia Codului silvic (legea 46/2008), reţinând si disp. art. 13 Cod penal si in raport de care s-au efectuat adrese la Direcţia Silvică in vederea cuantificării prejudiciului, potrivit noilor modificări de stabilire, evaluare a acestuia după factorul K.

Din adresa înaintată rezultă că valoarea prejudiciului stabilit conform Legii 84/2007 este de 203,33 lei RON din care TVA= 32,46 lei RON. Se mai arată că la această dată preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, conform O 933/ 30.11.2007 este de 74 lei RON.

Cum valoarea prejudiciului depăşeşte de 2,3 ori preţul mediu, prin urmare fapta nu mai constituie infracţiune, încadrându-se la art. 1, lit. c din Legea 31/2000.

Faţă de această situaţie de fapt, se constată că faptele săvârşite de inculpaţi nu mai sunt incriminate de nici una din prevederile legii silvice, astfel încât, lipsind o trăsătură esenţială a infracţiunii – prevederea si legea penală – nu există infracţiune.

Este raţiunea pentru care Tribunalul a admis apelul in condiţiile art. 379, pct. 2 C.pr.penală privind pe inculpatul M, procedând la desfiinţarea sentinţei pe fondul cauzei, făcând aplicarea disp. art. 11, pct. 2, lit. a cu referire la art. 10, lit. b C.pr.penală.

Urmare a admiterii apelului inculpatului M si in raport de care s-a constatat lipsa caracterului penal al faptelor săvârşite de acesta, Tribunalul in condiţiile art. 373 C.pr.penală a procedat la examinarea cauzei prin extindere si cu privire la inculpatul G, participant la faptele pentru care au fost trimişi in judecată penală.

Ca atare, s-a aplicat si faţă de acesta dispoziţiile de achitare in sensul celor motivate.

Întrucât faţă de ambii inculpaţi s-au emis mandate de executare, inculpatul G aflându-se deja sub puterea actului de procedură, in condiţiile art. 350 C.pr.penală s-a dispus anularea acestora si punerea de îndată in libertate a acestuia.

Etichete:

Infractiunea prev de art. 108 alin 1 lit a, alin.2 lit. a Cod Silvic

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

DOSAR NR. 159/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 195 Şedinţa publică din 06.04.2010

Constată că prin rechizitoriul din data de 10.12.2009, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti din dosar 2297/P/2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 159/260/2010, a fost trimis în judecată inculpatul B. A., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art 108 alin 1 lit a , alin 2 lit a Cod Silvic şi art. 110 alin 1 lit a, alin 2 lit.a C.silvic cu aplicarea art.33 lit a C.pen.

în actul de sesizare a instanţei se arată că în data de 22.05.2009 Inculpatul s-a deplsat împreună cu S. D., în pct. Pârâul Şanţ, în pădurea proprietatea părţii vătămate U. M. de unde a tăiat fără drept de pe picior, cu o drujbă, doi arbori esenţă răşinoase, şi, ajutat de S. D., i-a încărcat într-un atelaj hipo şi i-a trasportat în corn. Palanca unde I-a vândut unei persoane a cărei identitate nu a putut fi stabilită. Arborii au fost valorificaţi de către inculpat iar prejudiciul în valoare de 677,25 lei nu a fost recuperat.

în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: proces verbal de cercetare la faţa locului, filele 6,7, fişa de calcul a prejudiciului(fila 8), declaraţiile învinuit B. A., fila 13, declaraţie martor T. I., fila 15, declaraţie martor S. D., fila 17, declaraţie martor A. M., fila 18, declaraţie martor K. M. G., fila 20, adeverinţă de rol U.M., emisă de Primăria com. G. F., fila 22 .

în cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele probe: declaraţia martorilor T.I.-fila 13, K. M. G., fila 14, A. M., fila 22, fişă cazier judiciar-fila 25.Inculpatul nu s-a prezentat în Instanţă pentru a putea fi audiat.

Din probatoriul administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească» instanţa a reţinut următoarele:

în data de 22.05.2009, inculpatul, împreună cu martorul S. D., căruia i-a cerut ajutorul pentru a aduce din pădure lemne de foc, s-au deplasat în pct. Pârâul Şanţ, de unde inculpatul a tăiat fără drept de pe picior, cu o drujbă, doi arbori esenţă răşinoase, spunându-i martorului S. D. că are consimţământul proprietarului terenului în acest sens. Apoi, ajutat de S. D., a încărcat lemnul rezultat din tăierea arborilor, într-un atelaj hipo şi i-a trasportat în com. Palanca unde i-a vândut unei persoane a cărei identitate nu a putut fi stabilită.

Aceste aspecte rezultă din declaraţia martorului S. D., fila 17 dosar urm.pen. Acelaşi martor arată că, în timp ce încărcau buştenii în căruţă, au fost văzuţi de martorii T. I. ş A. M..

Declaraţia martorului S.D. se coroborează cu declaraţiile martorului T. I .- filele 15 dos. urm.pen şi 13 dosar instanţă, care arată că i-a văzut în pădurea proprietatea părţii vătămate U.M., atât pe inculpat cât şi pe martorul S. D. , împreună cu alte 2 persoane necunoscute, în timp ce tăiau cu fierăstrăul mecanic un arbore, un alt arbore fiind deja doborât la pământ, precum şi cu declaraţiile martorei Antal Măria, fila 18 dosar urm.pen şi fila 22 dosr instanţă, care arată că i-a văzut pe inculpat şi pe martorul S. D. care au tăiat şi apoi au transportat doi arbori de pe terenul proprietatea părţii vătămate.

Martorul K. M.G.-fila 14 dosar instanţă, arată că, mergând pe terenul proprietatea sa să vadă dacă inculpatul nu a tăiat arbori de pe terenul său, având în vedere că fusese anunţat de către U. N. că inculpatul ar fi tăiat arbori de pe terenul său. Ajuns la faţa locului a constatat că nu erau tăiaţi arbori de pe terenul proprietatea sa, însă a constatat că erau arbori tăiaţi de pe terenul proprietatea părţii vătămate.

Din procesul verbal de cercetare la faţa locului, fila 6 dosar urm.pen, rezultă că pe proprietatea părţii vătămate s-au identificat două cioate rezultate din tăierea a doi arbori esenţă răşinoase, inculpatul refuzând să participe la cercetarea la faţa locului, conform proces verbal fila 9 dos. urm.pen.

Inculpatul B.A., audiat în cursul urmăririi penale, fila 13 dosar, în cursul judecăţii acesta neprezenându-se în instanţă, nu recunoaşte săvârşirea infracţiunilor, declarând doar că , împreună cu martorul S. D. a ajutat doi tineri pe care nu îi cunoaşte să încarce nişte lemn în căruţă. însă el nu a venit la pădure nici cu drujba şi nici cu căruţa, întrucât nu deţine nici drujbă, nici cal, nici căruţă, declaraţia inculpatului fiind contrazisă de martorul S. D.

Situaţia de fapt expusă rezultă din coroborarea declaraţiilor martorilor T.I., K. M. , G. şi A. M., date atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti şi din datele ce rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului.

Situaţia de fapt fiind dovedită, în drept fapta inculpatului B. A., care, în data de 22.05.2009 a tăiat fără drept de pe picior 2 arbori esenţă reşinoase, cauzând un prejudicu de 677,25 lei aşa cum rezultă din fişa de calcul a prejudiciului(fila 8 dos. urm.pen), apoi şi-a însuşit lemnul rezultat din tăierea celor doi arbori, pe care ulterior ba valorificat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală de arborbori şi sustragere de arbori, prevăzute art. 108 alin 1 lit a alin 2 lit a C.silvic şi art. 110 lit a, alin 2 lit a C.silvic, aflate în concurs real, aspectul calificat al faptei-participarea a 2 sau mai multe persoane- fiind dat de faptul că a fost ajutat de martorul S.D.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit a Cod penal.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că faptele săvârşite de inculpat există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

La aplicarea pedepsei pentru ambele infracţiuni instanţa va avea în vedere criteriile generale de Individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal: dispoziţiile părţii generale a Codului Penai (condiţiile

răspunderii penale), limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului Penal, gradul de pericol social (care rezultă din însăşi săvârşirea infracţiunilor, fără a fi condiţionat direct de valoarea prejudiciului), modul de săvârşire (specific acestui gen de infracţiuni), circumstanţele personale ale inculpatului ( nu a avut o comportare sinceră însă nu are antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar, fila 25 dosar instanţă).

Având în vedere ansamblul acestor criterii, instanţa urmează să condamne pe inculpatul B. A, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de tăiere ilegală de arbori de două sau mai multe persoane împreună, prevăzută de ort. 108 alin 1 Ut a, alin 2 Ut a Cod Silvic şi la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt de arbori, prevăzută de ort. 110 alin 1 Ut a, alin 2 Ut a C.silvic,

în temeiul dispoziţiilor ort. 33 Ut a C.pen şi art. 34 alin 1 Ut b c.pen, va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare.

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa apreciază că raportat la natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 61 alin. 1 teza a-II-a şi lit.b, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

Având în vedere faptul că infracţiunile comise sunt absolut independente de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.l lit.c, d şi e. De asemenea, instanţa apreciază că inculpatul nu este nedemn în exercitarea dreptului de a alege şi prin urmare nu va interzice nici dreptul prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza ala.

Instanţa a avut în vedere în baza art. 414 alin. 3 din Codul penal, decizia 74 din 5 noiembrie 2007 a înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie date în recurs în interesul legii, care a statuat că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c nu se va face automat şi va fi supusă aprecierii instanţei în funcţie de criteriile prevăzute de art. 71 alin. 3 din Codul penal.

De asemenea, instanţa a avut în vedere, în baza art. 20 alin. 2 din Constituţia României, hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Sabou şi Pîrcălab conform căreia interzicerea drepturilor părinteşti constituie o ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii familiale, precum şi hotărârea pronunţată cauza Hirst c. Marii Britanii conform căreia „interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deţinuţilor condamnaţi la executarea unei pedepse cu închisoarea, deşi urmăreşte un scop legitim, nu respectă principiul proporţionalităţii, reprezentând o încălcare a art. 3 din Protocolul nr. 1 din Convenţie”.

în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia în regim de detenţie, aplicarea pedepsei fiind un avertisment suficient de puternic pentru îndreptarea comportamentului social ai inculpatului, care poate fi reintegrat social şi reeducat şi fără izolare în regim de detenţie.

Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 alin, 1 Cod Penal, respectiv: pedeapsa aplicată inculpatului este de 1 an şi 6 luni închisoare, aşadar o pedeapsă mai mică de 3 ani închisoare;nu are antecedente penale; experienţa unui proces penal şi riscul revocării suspendării cu consecinţa executării pedepsei într-un loc de detenţie, sunt

apreciate de instanţă ca fiind suficiente pentru a-1 determina pe inculpat să adopte în viitor o atitudine de respect faţă de regulile de convieţuire socială, astfel încât scopul pedepsei poate fi realizat şi fără executarea efectivă a acesteia.

Având în vedere aceste aspecte» instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81 Cod penal, pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 8 luni stabilit conform art. 82 din Codul penal.

întrucât pedepsele accesorii sunt alăturate pedepsei principale a închisorii, constând în interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata executării pedepsei, iar instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, instanţa wa, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare.

în baza art. 359 Cod proc. pen, îi va fi atrasă atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

Sub aspectul laturii civile a prezentei cauze, instanţa reţine că partea vătămată U. M. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 400 lei. Din adeverinţa de rol emisă de Primăria corn. G.F., fila 22 dos. urm.pen, rezultă că partea vătămată deţine 0,14 ha teren pădure pe raza com. G. F., locul de unde au fost tăiaţi şi apoi sustraşi cei doi arbori fiind identificat de toţi martorii audiaţi în cauză ca fiind deţinut de partea vătămată.

Având în vedere că prejudiciul calculat de organele silvice este de 677,25 lei aşa cum rezultă din fişa de calcul a prejudiciuluiffila 8 dos. urm.pen), iar partea vătămată a solicitat doar 400 lei cu titlu de daune materiale, instanţa, reţinând ca fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 998-999 C.civ, va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei, daune materiale către partea vătămată, constituită parte civilă, U. M., prejudiciu cauzat acesteia prin faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi condamnarea inculpatului în prezenta cauză.

Potrivit art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., instanţa va obliga pe inculpat la plata sumei de 350 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care onorariul apărătorului din oficiu D. E. urmează a fi avasat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: