Top

Contravenţia. Persoană juridică subiect al contravenţiei

În situaţia în care contravenţia este săvârşită de o persoană juridică, sancţiunea contravenţională se aplică acesteia iar plângerea formulată se analizează în raport de fapta săvârşită de aceasta.

În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea unei plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie prin care o societate comercială a fost sancţionată contravenţional în baza Legii nr. 130/1999, întrucât nu a înregistrat la unitatea competentă, în termenul legal, contractele individuale de muncă ale angajaţilor.

Prin sentinţa civilă nr. 2551/28.10.2003, Judecătoria Bârlad a admis plângerea petentei, a anulat procesul-verbal de contravenţie şi a exonerat-o de plata amenzii aplicată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs agentul constatator, arătând că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, făcând o aplicare greşită a legii.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este nelegală, întrucât a fost dată cu aplicarea greşită a legii. S-a reţinut de instanţa de fond în mod greşit că sancţiunea contravenţională trebuia aplicată persoanei fizice care a fost împuternicită de reprezentantul  societăţii să înregistreze contractele individuale de muncă la unitatea competentă şi nicidecum societăţii comerciale în calitate de angajator, aşa cum a procedat agentul constatator. Din dispoziţiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor rezultă că subiectul contravenţiei poate fi orice persoană fizică şi juridică iar actul normativ în baza căruia a fost sancţionată societatea în speţă prevede sancţionarea angajatorului persoană juridică ( art. 19 şi 21 din Legea nr. 130/1999).

Cum instanţa de fond a soluţionat cauza pe cale de excepţie, reţinând că societatea sancţionată nu este subiect al contravenţiei, Tribunalul a admis recursul, a casat hotărârea şi a trimis cauza spre rejudecare pentru soluţionarea fondului (decizia civilă nr. 293 din 23.06.2004 ).

Etichete: , ,