Top

Plangere la Legea nr.247/2005.Institutii neindreptatite la masuri reparatorii

Prin sentinta civila nr.576 din 15 decembrie 2008 a fost respinsa plangerea formulata de petentul Spitalul Municipal de Urgenţă Elena Beldiman, in contradictor cu paratele Comisia comunala Fălciu si Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, prin reprezentantii legali, impotriva Hotararii nr. 387/22.08.2008 a Comisiei judetene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care a fost mentinuta.

Instanta a retinut ca prin testamentul legalizat sub nr. 42012 din 30 iulie 1925 de tribunalul Tutova, defunctul G.V a lăsat în proprietatea Spitalului terenul arabil în suprafaţă de 100 ha. În anul 1948, terenul a fost trecut abuziv în proprietatea statului care, până la acea dată a fost în proprietatea spitalului.

Legea nr. 1/2000 în art. 23. al. 3 prevede persoanele juridice îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, printre acestea nefiind îndreptăţite la măsuri reparatorii şi spitalele.

Instanţa a constatat că Legea 1/2000 a suferit mai multe modificări, precizări prin diferite acte normative referitoare la fondul funciar .

În art. 3 alin 2 din Legea nr. 10/2001 privind Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 se prevede că : „ Ministerele, celelalte instituţii publice ale statului … inclusiv cele autonome sau independente … nu au calitatea de persoane îndreptăţite şi nu fac obiectul prezentei legi.”

Spitalele sunt instituţii publice ale statului şi deci nu sunt îndreptăţite la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent a imobilelor preluate de stat în perioada 1945- 1989.

Instanta a apreciat ca plangerea petentei este neintemeiata, nu a fost dovedita, urmand a fi respinsă, in drept fiind aplicabile dispozitiile art.53 si urm. din Legea nr.18/1991, art. 23 din Legea nr,.1/2000, art. 3 alin 2 din Legea 10/2001 republicate, cu modificarile aduse prin Legea nr.247/2005 cu modificările ulterioare.

(Sentinta civila nr.576 din 15 decembrie 2008).

Etichete: