Top

Legea 10/2001.Teren in compensare pe un alt amplasament. Conditia acordului entitatii investita cu solutionarea notificarii. Admisibilitatea contestatiei

Tip: decizie

Obiect: restituiri

Nr/data : 1317/21.12.2006

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Legea 10/2001.Teren in compensare pe un alt amplasament. Conditia acordului entitatii investita cu solutionarea notificarii. Admisibilitatea contestatiei.

Din dispoziţiile art.1 pct.2 şi 21 din Legea nr.10/2001 modificată prin Legea nr.247/2005, şi art.24 pct.1 din această lege rezultă că măsura acordarii de teren in compensare se dispune de entitatea investită cu soluţionarea notificării care ,,oferă” sau ,,acordă” persoanei îndreptăţite bunuri în compensare.

Prin urmare fără acordul acestei entităţi tribunalul nu este competent să atribuie persoanei îndreptăţite teren în compensare pe un alt amplasament.

Mai mult Legea nr.10/2001 reglementează strict situaţiile în care persoana îndreptăţită poate contesta dispoziţia sau decizia entităţii care soluţionează notificarea şi anume:

1. art.24 al.31, priveşte contestaţia formulată de persoana îndreptăţită împotriva deciziei sau, după caz, dispoziţiei de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură a unui imobil preluat în mod abuziv în perioada 06 martie 1945- 22 decembrie 1989;

2. art.31 all.2 priveşte contestaţia formulată de persoana îndreptăţită împotriva procesului verbal de divergenţă în condiţiile art.1 al aceluiaşi articol;

3. art.II din Titlul I din Legea nr.247/2005, priveşte contestaţiile formulate împotriva deciziilor sau dispoziţiilor ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administrative publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prev.de art.16 al.1 din Legea nr.10/2001.

Prin urmare, printre aceste situaţii nu se regăseşte şi situaţia în care

persoanei îndreptăţite i s-a respins restituirea în natură şi aceasta solicită teren în compensare pe alt amplasament iar entitatea investită cu soluţionarea notificării, respectiv Primăria Focşani nu este de acord cu această compensare.

Etichete: