Top

Program vizitare minor

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13608 (14.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  minori,  ordonanţă preşedinţială

Prin sentinta civila nr. 13608 din 14 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a incuviintat cererea formulata de reclamanta BE in contradictoriu cu paratul ME si a dispus, pe calea ordonantei presedintiale, ca reclamanta sa exercite relatiile personale cu copilul sau, ME,prin gazduirea acestuia la domiciliul reclamantei in perioadele urmatoare: in zilele de simbata si duminica,la fiecare doua saptamini; la sarbatorile de Pasti si Craciun,in mod alternativ,o data copilul va sta cu reclamanta si o data cu piritul; de Revelion copilul va sta o data cu reclamanta si o data cu piritul; in fiecare vacanta de vara,cite o luna,in perioada 01 iunie-15 septembrie; in fiecare vacanta de iarna,cite o saptamina,in perioada 20 decembrie-10 ianuarie.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, in cursul relatiei de concubinaj dintre parti s-a nascut copilul ME, la data de 23 mai 2007; prin sentinta civila nr.325/15.01.2008 Judecatoria Iasi a incredintat piritului spre crestere si educare copilul.
Intre reclamanta si pirit se desfasoara in prezent un proces pe rolul Judecatoriei Iasi vizind reincredintarea copilului si stabilirea domiciliului la reclamanta.
Din declaratiile martorilor audiati a rezultat ca, dupa separatia partilor ce a avut loc in luna octombrie 2007, reclamanta nu si-a vazut copilul decit de 2-3 ori.
Potrivit art. 581 C.pr.civ. instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazurile grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea piedicelor ce s-ar ivi cu prilejul executarii.
Din aceasta dispozitie legala rezulta ca pentru a fi admisa cererea de ordonanta presedintiala trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a urgentii luarii masurii;a caracterului temporar al masurii luate;a neprejudecarii fondului cauzei.
In cauza de fata, instanta apreciaza ca este indeplinita conditia urgentei motivat de faptul ca minora are o varsta foarte frageda, de 1,6 ani, la care intervine foarte repede uitarea, iar impiedicarea mamei de a avea legaturi personale cu aceasta o perioada indelungata de timp ar avea repercusiuni grave asupra relatiei lor viitoare. Un astfel de exemplu al posibilelor consecinte nefaste este redat chiar de catre martorul propus de catre pirit, care a invederat instantei ca a avut loc in urma cu o luna o intilnire intre reclamanta si minora in cursul careia copilul nu si-a recunoscut mama.
In ceea ce priveste cea de-a doua conditie prevazuta de art. 581 C.pr.civ., si anume vremelnicia masurii, instanta a retinut ca ,in speta, s-a probat existenta actiunii principale de reincredintare a copilului.
Referitor la conditia neprejudecarii fondului, instanta a retinut ca judecatorul nu are de cercetat fondul dreptului discutat intre parti, dar pentru a se evita pronuntarea unei solutii arbitrare, acesta va face un examen sumar, „pipaind fondul”, pentru a se vedea de partea cui este aparenta dreptului. Or,in acest litigiu,dupa o cercetare sumara a fondului cauzei, instanta a constatat ca stabilirea unui program in care reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora nu prejudeca fondul actiunii avind ca obiect incredintarea copilului, iar stabilirea unui astfel de program este si in interesul minorului care are in acest mod posibilitatea de a pastra legatura cu mama sa.
In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a retinut ca, potrivit art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,reclamantei ii este recunoscut dreptul la respectarea vietii de familie care presupune,in mod primordial,dreptul de a mentine legaturi personale cu copilul sau.
Potrivit dispozitiilor art.14 din Legea nr.272/2004: „copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu părintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de atasament. Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in măsura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihică, intelectuală sau morala a copilului.”
Parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul nu poate fi exclus de la exercitiul drepturilor parintesti,unul dintre parinti exercitand singur drepturile parintesti numai daca celalalt parinte este mort, decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau in imposibilitate de a-si manifesta vointa.
In speta, dreptul reclamantei de a avea legaturi personale cu copilul sau nu poate fi negat,fiind necesar sa-l poata vedea si sa tina permanent legatura cu el.
Conform art.16 alin.2 din Legea nr.272/2004, exercitiul dreptului reclamantulei de a intretine relatiile personale cu copilul nu poate fi limitat decit daca au fost demonstrate convingator existenta unor motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica,mentala,spirituala ,morala sau sociala a copilului.
Insa,din dovezile administrate (depozitiile martorilor audiati,referatele de ancheta sociala) nu rezulta asemenea circumstante la acest moment. De altfel,odata cu schimbarea imprejurarilor de fapt exista posibilitatea modificarii programului de relatii personale in concordanta cu interesul copilului.
Cu privire la pozitia piritului ,in sensul de a se permite relatiile personale doar la domiciliul sau si in prezenta sa,instanta a apreciat ca o astfel de masura ar lipsi de continut dreptul subiectiv de a avea legaturi personale intrucit exercitiul lui ar deveni formal atit pentru copil cit si pentru reclamnata. Nu se poate asigura intimitatea necesara unei relatii personale atit de delicate cu atit mai mult cu cit copilul nu are obisnuinta relatiei cu mama sa si are nevoie sa recupereze normalitatea acesteia; iar deplasarea impreuna cu minora in afara locuintei piritului este esentiala in scopul stabilirii unei apropieri reale intre mama si fiica. In plus, impunerea vizitelor la domiciliul piritului ar avea semnificatia unei sanctiuni pentru mama, restringerea in acest mod a dreptului fiind contrara finalitatii masurii.
Din depozitia martorului BM si referatul anchetei sociale efectuate de catre Primaria com. R, jud.Neamt,reiese ca reclamanta a dovedit ca poate asigura in prezent conditiile locative necesare gazduirii copilului.

Etichete: , , ,

Stabilire program vizitare minori. Art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12532 (03.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  minori

Prin sentinta civila nr. 12532 din 3 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de catre reclamantul PM in contradictoriu cu parata PC si a stabilit urmatorul program de vizitare a minorului DV: doua week-end-uri pe luna la domiciliul reclamantului, jumatate din vacantele scolare (vacanta de vara, vacanta de iarna si vacanta de paste) la domiciliul reclamantului.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca, in fapt, la 30.01.2003 s-a nascut minorul DV avand ca parinti partile din prezenta cauza; prin sentinta civila 4815/17.04.2008, pronuntata de Judecatoria Iasi, a fost incredintat mamei spre crestere si educare; reclamantul este, in prezent, plecat din tara si, desi a incercat sa-si vada copilul inainte de a pleca, parata nu i-a permis, reusind sa-l vada cu ajutorul unei rude. In toata aceasta perioada de timp tatal a contribuit la cresterea copilului; copilul este atasat de tata, intreaba de el. Reclamantul locuieste impreuna cu mama sa in Movileni, dispunand de conditii corespunzatoare; parata locuieste in concubinaj cu SC in locuinta acestuia si impreuna cu parintii acestuia.
Instanta a statuat ca, in cadrul ocrotirii parintesti, deplina egalitate in drepturi a parintilor in ceea ce priveste exercitarea drepturilor si indatoririlor fata de copiii minori reprezinta unul dintre principiile de baza ale Codului familiei, prevazut in art.97 alin.1, iar ca o expresie a acestuia art.98 alin.1 C.fam. dispune ca ‚‚masurile privitoare la persoana copilului (….) se iau de catre parinti de comun acord”; nu trebuie, insa, pierdut din vedere aspectul ca exercitarea drepturilor parintesti sunt prevazute exclusiv in interesul copiilor minori.
In ceea ce priveste dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul, art.43 alin.3 C.fam contine o dispozitie de principiu, potrivit careia parintele caruia nu i-a fost incredintat spre crestere si educare minorul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui profesionala. Prin urmare, a conchis instanta, in cazul in care parintele la care se afla copilul impiedica sau interzice celuilalt parinte exercitarea drepturilor sale, se pot lua de catre instanta masuri ca acesta din urma sa-si pastreze legaturile personale cu copilul; acest drept urmeaza sa fie, insa, exercitat in asa fel incat sa nu aiba o influenta negativa asupra dezvoltarii minorului, trebuind sa fie respectate conditiile normale in privinta intretinerii acestor legaturi.
Fata de solicitarea reclamantului, de pozitia de indiferenta paratei , de referatul de ancheta sociala si de declaratia martorei, de interesul superior al copilului (principiul superior al copilului trebuie sa primeze in toate actiunile privitoare la copii; trebuie avut in vedere in orice situatie si trebuie demonstrat ca interesele copilului au fost analizate si luate in considerare cu prioritate), instanta a retinut faptul ca realizarea dreptului pe care il are reclamantul, de a pastra legaturi personale cu minorul – care implica totodata si indeplinirea obligatiei legale de a veghea si el la cresterea si educarea copilului, la invatatura si pregatirea lui profesionala – trebuie sa fie asigurat prin stabilirea unui program de vizitare corespunzator.
Hotararea instantei de incuviintare ca reclamantul sa pastreze legaturi personale cu minorul conform programului de vizitare stabilit (solicitat de reclamant), este motivata si prin faptul ca acest program este conform cu interesele copilului, suficient si totodata necesar pentru stabilirea legaturilor de familie, in sensul art. 8 din Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si al Legii nr. 272/2004, intre reclamant si minor (cauza Nielsen c. Danemarcei, hotararea din 28 noiembrie 1988, cauza Sahin c.Germaniei, hotararea Marii Camere din 08.07.2003).
A retinut instanta ca in cauza Sahin c.Germaniei si Sommerfeld c.Germaniei, Marea Camera a statuat faptul ca art. 8 CEDO include dreptul la vizita al parintelui caruia nu i-a fost incredintat copilul in vederea mentinerii contactului cu acesta, drept ce are in vedere si existenta unei legaturi afective intre parinte si minor; in cauza Keegan c.Irlandei – hotararea din 26.05.1994 – Curtea a statuat faptul ca statele au obligatia pozitiva de a nu impiedica tatii sa stabilesca legaturi cu copilul daca doresc sa faca acest lucru.
De asemenea, in motivarea programului de vizitare incuviintat, instanta a precizat ca in speta intre tata si minor exista o relatie afectiva si este in interesul copilului a dezvolta aceasta relatie; dreptul parintelui de a-si vizita copilul implica obligatia legala de crestere, educare si supraveghere, asa ca nu poate fi exercitat eficient in cazul in care este limitat prin restrangerea lui la cateva ore pe zi din anumite zile sau la domiciliul celui ce i-a fost incredintat. Este evident faptul ca intre parti exista o tensiune ce ar putea afecta copilul; pentru aceste motive este bine ca relatia cu parintii sa nu fie stingherita de prezenta celuilalt. Daca insa parintele exercita abuziv dreptul de a-si vizita copilul, se va putea cere incetarea tulburarii; cat timp o asemenea situatie nu exista, limitarea anticipata a dreptului parintelui de a-si vizita copilul este nejustificata.

Etichete: , , , ,