Top

Contestaţie la executare

Contestatorul SP a formulat în contradictoriu cu FNGCIMM contestaţie la executare,solicitând anularea tuturor formelor de executare pornite în dosarul nr.3022009 al BEJ AB.

Prin sentinţa civilă nr. 1593/11.03.2010 pronunţată de Judecătoria Brăila, a fost admisă contestaţia la executare formulată de contestatorul S P în contradictoriu cu intimatul FNGCIMM.

Au fost desfiinţate actele de executare din dosarul nr.302/2009 al BEJ AB, în ceea ce priveşte executarea silită a imobilului situat în Brăila, str R nr. 495.

Instanţa a reţinut că:

Prin cererea adresată Biroului Executorului Judecătoresc, creditorul intimat a solicitat executarea silită a biletului la ordin emis la data de 14.08.2008 de SC D Com SRL, avalizat de SM.

A fost emisă somaţie la executare pentru suma de 354.359,76 lei şi somaţia imobiliară din data de 12.11.2009 pentru imobilul situat în Brăila, str. R nr. 495.

Aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3783/27.05.2003 de BNSC VA, imobilul este proprietatea lui SP şi SM, soţi, conform certificatului de căsătorie seria CD nr. 671270 depus la dosar.

În drept, potrivit art. 33 alin. 1 Codul Familiei, bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi.

Potrivit alineatului 2, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

Creditorul a început executarea silită asupra imobilului bun comun pentru o datorie proprie a debitoarei SM, fără să ceară în prealabil împărţirea lui.

Etichete: