Top

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 267/2007js CDA

2958/88/2007-TT

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA

SENTINŢA CIVILĂ nr.322

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Relativ la propunerea de închidere, judecătorul sindic reţine că :

La data de 28 noiembrie 2007 lichidatorul judiciar Rovi Now S.P.R.L. Tulcea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. „…” SRL TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.2381 din 18.12.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.167/2007 js CDA(2958/88/2007), s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar şi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată în conformitate cu Lg. 85/2006.

Prin aceiaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei ROVI NOW S.P.R.L. TULCEA.

Lichidatorul judiciar a arătat că SC „…” SRL Tulcea a fost dizolvată de drept pentru neschimbarea certificatului de înmatriculare conform prevederilor Legii nr.359/2004, situaţie constatată de judecătorul delegat prin Încheiereanr.1064/03.04.2006 şi a făcut demersuri pentru recuperarea documentelor financiar-contabile ale debitoarei, fostul administrator „…” comunicând că nu deţine documentaţia solicitată. În această situaţie lichidatorul judiciar a promovat o acţiune pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 14.04.2008, solicitând atragerea răspunderii patrimoniale a foştilor administratori „…” şi „…”, înregistrându-se dosarul nr.834/88/2008. Prin sentinţa civilă nr.1890/22.08.2008 judecătorul sindic a admis cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei. Împotriva acestei sentinţe civile foştii administratori ai debitoarei au formulat recurs, care a fost respins ca netimbrat conform deciziei civile nr.825/20.11.2008.

A mai arătat lichidatorul judiciar că după ce a fost respins recursul formulat împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei, fostul administrator „…” i-a predat documentele societăţii pentru anii 2002, 2003, 2004 şi 2005.

Din verificările făcute de către lichidatorul judiciar a rezultat că societatea a avut activitate normală, debitul în sumă de 39 lei către D.G.F.P. Tulcea şi 43 lei către I.T.M. Tulcea provine din această perioadă, iar restul reprezintă penalităţi de întârziere şi majorări.

De asemeni, s-a arătat că debitoarea nu deţine bunuri în avere şi nici alte sume de încasat nu sunt pentru recuperarea creanţei creditorilor înscrişi în cauză.

Având în vedere că în averea debitoarei nu se găsesc bunuri mobile sau imobile şi nu sunt nici alte sume de recuperat pentru acoperirea creanţelor, urmează a admite cererea lichidatorului.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmează a se dispune închiderea procedurii insolvenţei, faţă de debitoarea S.C. „…” S.R.L. Tulcea şi radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului unde este înmatriculată.

Urmează ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 să dispună notificarea hotărârii D.G.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii.

Cum în cauză nu au existat bunuri şi nici recuperări de sume, se impune a se acoperi cheltuielile procedurale ocazionate cu derularea procedurii insolvenţei şi care au fost avansate de către lichidatorul judiciar, precum şi onorariul acestuia stabilit în procedură prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel că în temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmează a dispune plata acestora din fondul de lichidare, respectiv 1990,25 lei din care suma de 1500 lei reprezintă onorariu lichidator, iar suma de 490,25 lei constituie cheltuieli de procedură.

Etichete: