Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA NR.2473
Sedinta publica de la 06 octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de ….. sub nr. ……, creditoarea ……….. a chemat-o in judecata pe debitoarea …………. . solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, pe cale de ordonanta, sa dispuna emiterea unei somatii de plata pentru suma de 2.647, 55 lei reprezentand contravaloarea facturi neachitate, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, in esenta, ca a livrat debitoarei cu facturile anexate materiale de constructii in valoare de 2.717, 99 lei, aceasta din urma achitand suma de 70, 44 ramanand un rest neachitat de 2.647, 55 lei.
Se mai precizeaza ca predarea marfurilor s-a facut la data intocmirii facturilor la sediul lor, sediu care este si locul in care raportul obligational a luat nastere.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 39 lei in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 si timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.
In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie certificata: factura fiscala seria … nr. …….. (f. 4), factura fiscala seria …. nr. ……….. (f. 5), factura fiscala seria …….. nr. ……….. (f. 6), factura fiscala seria ………….. nr. …. (f. 7), factura fiscala seria …. nr. …… 8), factura fiscala seria …. nr. ……….. (f. 9), factura fiscala seria …. nr. …. (f. 10), factura fiscala seria …. nr. ….. (f. 11), factura fiscala seria …. nr. …. (f. 12).
La data de …., in termen legal, debitoarea a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibila intrucat intre parti nu s-a incheiat niciodata un contract comercial, astfel cum prevad dispozitiile art. 2 alin. 1 din OUG 119/2007.
Debitoarea a mai aratat ca intre parti a mai existat un litigiu avand ca obiect suma de 4187, 55 lei, suma in care este inclusa si valoarea de 2647, 55 lei, litigiu ce a facut obiectul dosarului nr. ……… si a avut drept temei O.G.5/2001, solutionat prin respingerea cererii reclamantului intrucat suma solicitata nu reprezinta o creanta certa lichida exigibila.
Pe fondul cauzei, debitoarea a solicitat respingerea cererii ca nefondata, intrucat suma solicitata a fost achitata conform inscrisurilor anexate.
Prin Incheierea din data de ……., instanta in baza art. 167 Cod procedura penala, a incuviintat pentru creditoare proba cu inscrisuri, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.
Prin aceeasi incheiere instanta a repus cauza pe rol pentru suplimentarea probatoriului si pentru a se pronunta asupra cererii formulate de debitoare de atasare a dosarului nr. ………..
Prin Incheierea din data de ……….., instanta a respins cererea de atasare a dosarului nr. …………, aceasta proba nefiind utila si concludenta solutionarii cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, intre creditoare si debitoare s-au stabilit relatii comerciale avand ca obiect livrare materiale de constructie.
Creditoare, in calitate de vanzatoare i-a livrat debitoarei in calitate de cumparatoare o serie de materiale de constructie, pentru care a emis facturile fiscale seria ………. nr. … (f. 4), seria … nr. … (f. 5), seria …. nr. …. (f. 6), seria … nr. …. (f. 7), seria …. nr. … (f. 8), seria … nr. …. (f. 9), seria ….nr. … (f. 10), seria … nr. … (f. 11), seria … nr….. (f. 12).
In drept, potrivit art. 2 din O.U.G. 119/2007 procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide, exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, nefiind incluse in sfera de aplicare a ordonantei creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si nici contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
Instanta retine faptul ca intre cele doua parti a intervenit un contract de vanzare cumparare consensual, acordul partilor materializandu-se sub forma comenzii, acceptata si executata de catre creditoare.
Prin urmare, intre creditoarea si debitoarea desi nu s-a incheiat un contract in forma scrisa (instrumentum probationis), s-au derulat relatii comerciale in baza carora au fost emise facturi fiscale ce din punct de vedere juridic reprezinta un contract (negotium iuris) in forma simplificata.
Asadar instanta retine ca intre cele doua parti a fost incheiat un contract comercial in sensul art. 2 alin. 1 din OUG 119/2007, critica debitoarei in acest sens fiind neintemeiata.
Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta are un caracter cert atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
Fata de aceste dispozitii legale, instanta va retine ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele referitoare la certitudinea creantei, deoarece din inscrisurile depuse la dosar, analizate prin prisma dispozitiilor ce reglementeaza procedura necontencioasa, nu se poate identifica daca aceasta este datorata.
Pentru a retine astfel, instanta a avut in vedere faptul ca debitoarea a achitat o parte dintre sumele datorate, imprejurare atestata de chitanta seria .. nr. … prin care s-a achitat suma de 50 lei reprezentand parte din contravaloarea facturii fiscale seria …. …nr… (f. 19). De asemenea, debitoarea a depus 3 extrase de cont respectiv extras de cont nr. .. din … (f. 20), extras de cont nr. .. din … (f. 21), extras de cont nr. .. din …. (f. 22) cu care invoca plata sumelor de 797, 63 lei, 388, 58 lei si respectiv 763, 56 lei.
In combaterea sustinerilor debitoarei, creditoarea a depus la dosarul cauzei Fisa de client a …….. in perioada ….. aratand ca prin sumele 797, 63 lei, 388, 58 lei si respectiv 763, 56 lei, pentru care debitoarea a depus extrase de cont s-au platit alte facturi decat cele solicitate de ea prin cerere.
Instanta retine ca potrivit disp. art. 1110 Cod civil debitorul, avand mai multe datorii, al caror obiect este de aceeasi speta, are dreptul a declara, cand plateste, care este datoria ce voieste a desface, el fiind deci primul care poate face imputatia platii, in lipsa unei manifestari de vointa din partea sa, imputatia platii putand fi facuta de catre creditor.
Prin urmare instanta retine ca, in prezenta cauza, nu s-a probat daca debitoarea a inteles sau nu sa faca imputatia platii, actul din contabilitatea societatii creditoare – Fisa de client a ………… in perioada …….. putand face doar dovada imputatiei platii realizate de catre creditoare. Ori, asa cum s-a precizat anterior, prima ce putea face imputatia platii era debitoarea iar in lipsa unor alte probe instanta, in procedura sumara a ordonantei de plata, nu poate verifica daca aceasta a fost sau nu realizata.
De aceea, fata de procedura speciala a somatiei de plata si limita analizei cererii cu care instanta a fost investita, dat fiind ca solutionarea cererii are caracter necontencios, presupunand o analiza aparenta a titlului pe care se sprijina creanta, iar instanta este oprita sa administreaza probe pe fondul cauzei, urmeaza ca cererea promovata sa fie respinsa ca neintemeiata.
Avand in vedere solutia de respingere a cererii, instanta va respinge ca neintemeiata si cererea creditoare de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: