Top

Somatie de plata

R O M A N I A

INSTANTA

Asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Barlad sub numarul 2010 in data de 16.07.2010, creditoarea S.C. M S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. M S.R.L. pentru suma de 20472,48 lei, si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca a livrat debitoarei marfa constand in geam termoizolant, pentru care a emis facturile nr. 10.10.2008, 26.11.2008, 25.08.2009, 29.08.2009, 14.10.2009, 31.10.2009, facturi in valoare totala de 33308,96 lei, insusite de catre debitoare. Creditoarea a mai aratat ca din aceasta suma, in prezent, debitoarea mai are de achitat suma de 20472,48 lei, astfel dupa cum reiese si din extrasul de cont nr. 210/06.04.2010 (f.6).

Creditoarea a precizat ca cererea sa priveste o creanta certa, lichida si exigibila, care rezulta din inscrisurile insusite de catre ambele parti prin semnatura.

In drept, au fost invocate prevederile art. 969 si urmatoarele C. civ., art. 1066-1072, art. 1073 si art. 1077 C.civ., art. 43 si art. 46 C.com, O.G. nr. 5/2001.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: adresa nr. 210/06.04.2010 catre S.C. M S.R.L. continand extrasul de cont al creditoarei S.C. M S.R.L. la data de 30.04.2010 (f.6), facturile nr. 0000496/31.10.2009 (f.9), 0000202/10.10.2008 (f.10), 0000236/26.11.2008 (f.11), 0000430/25.08.2009 (f. 12), 0000440/29.08.2009 (f.13), 0000480/14.10.2009 (f.14), adresa nr. 209/09.08.2010 catre S.C. M S.R.L. continand extrasul de cont al creditoarei S.C. M S.R.L. la data de 31.08.2010, chitantele nr. 568/03.08.2010, nr. 423/14.10.2009, nr. 469/28.12.2009, nr. 470/28.12.2009, nr. 576/04.08.2010 (f.19-20), extras de cont al S.C. M S.R.L. aferent perioadei 1.12.2008-22.12.2008 (f.21).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria VS CLB nr. 0151367 – fila 5) si 5 lei timbru judiciar.

Legal citata, debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

La termenul din data de 10.08.2010, instanta a incuviintat pentru creditoare proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, creditoarea si-a diminuat pretentiile solicitate initial prin actiune la suma de 18972,48 lei, motivand ca debitoarea a achitat o parte din suma de 20472,48 lei initial datorata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata, reglementata de O.G. 5/2001, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art. 1 alin.1.

Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa sa constea in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani. Nu prezinta relevanta, in principiu, imprejurarea care a generat nasterea obligatiei, din partea finala a art. 1 alin.1 rezultand ca poate fi vorba despre contravaloarea executarii unui serviciu, unei lucrari sau oricarei alte prestatii. Este insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.

In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin.3 C.proc.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin.4 C.proc.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art. 263 si art. 382 C.proc.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a ordonantei care sa contina somatia de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca intre creditoarea S.C. M S.R.L. si debitoarea S.C. M S.R.L. au existat relatii comerciale fapt dovedit de facturile emise catre debitoare si depuse la dosar de catre creditoare (f.9-14), facturile cu nr. 0000202/10.10.2008 (f.10)si nr. 0000236/26.11.2008 (f.11) fiind semnate de primire si stampilate de catre debitoare, iar facturile cu nr. 0000496/31.10.2009 (f.9), 0000430/25.08.2009 (f. 12), 0000440/29.08.2009 (f.13), 0000480/14.10.2009 (f.14) fiind semnate de primire de catre debitoare. Instanta apreciaza, astfel, ca S.C. M S.R.L., creditoarea, a facut dovada ca facturile fiscale emise au fost acceptate la plata de catre debitoarea S.C. M S.R.L., fapt ce arata intentia debitoarei de a se angaja din punct de vedere juridic fata de creditoare.

Prin urmare, instanta apreciaza ca au fost probate raporturile contractuale pretinse ca izvor de obligatii pentru creanta solicitata.

Instanta constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele art. 1 alin. 1 si 2 din O.G. 5/2001, creanta in suma de 18972,48 lei, astfel cum a fost precizata de catre creditoare, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate de catre creditoare si neachitate de catre debitoare, avand caracter cert, lichid si exigibil si reprezentand o obligatie de plata nascuta ca urmare a relatiilor contractuale stabilite intre parti.

Instanta retine ca S.C. M S.R.L., creditoarea, si-a restrans pretentiile de la suma de 20472,48 la suma de 18972,48 lei.

Instanta constata ca in ceea ce priveste factura 0000202/10.10.2008, in valoare de 16041,54 lei, creditoarea a depus la dosar, in copie, extrasul de cont al S.C. M S.R.L. aferent perioadei 1.12.2008-22.12.2008 (f.21), potrivit caruia creditoarea a incasat de la debitoare suma de 10000 lei. Instanta constata ca aceasta plata a fost imputata de catre creditoare asupra facturii mai sus mentionate, cu nr. 0000202/10.10.2008, ramanand de achitat un rest de 6041,54 lei.

Totodata, instanta constata ca factura nr. 0000496/31.10.2009 in valoare de 1226,14 lei, a fost achitata la data de 03.08.2010, conform chitantei nr. 568 aflata la fila 18 din dosar, iar factura nr. 000430/25.08.2009, in valoare de 3752,94 lei, a fost partial achitata la datele de 28.12.2009 si respectiv, 04.08.2010 (conform chitantelor nr. 469/28.12.2009, 470/28.12.2009 si 576/04.08.2010- f.19), ramanand de achitat din aceasta factura un rest de 642,60 lei.

Creanta este certa intrucat existenta sa rezulta din inscrisurile constatatoare, respectiv facturile depuse la filele 9-14 din dosar.

Creanta este si lichida, cuantumul ei fiind determinat prin inscrisurile ce o constata, respectiv facturile mai-sus mentionate.

In ceea ce priveste exigibilitatea creantei, avand in vedere ca reiese din continutul facturilor ca scadenta acestora este reprezentata de data emiterii, creanta este exigibila.

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa someze debitoarea sa achite creditoarei, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonante, suma de 18972,48 lei, astfel cum a fost precizata de catre creditoare, reprezentand contravaloare facturi neachitate.

De asemenea, potrivit art. 274 alin.1 C.proc.civ., va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 44 lei, constand in taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei, si timbru judiciar de 5 lei.

Etichete: