Top

Litigiu comercial. Procedura speciala a somatiei de plata O.G. nr. 5/2001.

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr. 3348

de la 23 Decembrie 2008

Litigiu comercial. Procedura speciala a somatiei de plata O.G. nr. 5/2001.

La data de 2008, cu nr. x, creditoarea SCM P SRL prin reprezentanti legali a chemat in judecata pe debitoarea SC L SR solicitand emiterea unei somatii de plata pentru suma de 954,24 lei cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea chirie spatiu pentru luna iulie 2008 si consum energie electrica pentru care s-a emis factura nr. 0001075 din 8 august 2008, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, creditoarea SCM P sustine ca a inchiriat debitoarei SC L SRL un spatiu comercial situat la parterul blocului UMPS corp B in baza contractului de inchiriere nr. 131 din 22 ianuarie 2008 si pentru ca debitoarea nu a respectat clauzele contractului in sensul de a achita chiria si energia electrica restanta pentru luna iulie 2008, dupa ce a solicitat rezilierea contractului de inchiriere incepand cu luna august 2008, a formulat prezenta actiune.

In dovedirea cererii, creditoarea SCM P a folosit proba cu acte: contractul de inchiriere nr. 131 incheiat de parti la data de 22 februarie 2008, procesul verbal incheiat la data de 29 februarie 2008 de predare a spatiului catre debitoarea SC L SRL, factura nr. 001075 emisa de creditoarea SCM P la 8 august 2008 privind debitul datorat, solicitarea creditoarei SC L SRL privind rezilierea contractului de inchiriere incepand cu data de 1 august 2008.

Debitoarea nu a formulat intampinare si nu a facut dovada achitarii debitului.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine ca, creditoarea SCM P SRL a inchiriat debitoarei SC La SRL in baza contractului de inchiriere nr. 131 incheiat la data de 22 februarie 2008 spatiul comercial situat la parterul blocului UMPS, corp B.

Conform dispozitiilor art. 5 din contract, chiria a fost stabilita la suma de 899,64 lei lunar, urmand ca, creditoarea sa emita factura fiscala lunar, asa cum prevad dispozitiile art. 6 lit. d din contract, si sa incheie contracte privind furnizarea energiei electrice , termice, apa, canal conform dispozitiilor art. 7 lit. d din contract.

La data de 8 august 2008, debitoarea SC L SRL a solicitat rezilierea contractului de inchiriere incepand cu data de 1 august 2008, insa a refuzat sa achite contravaloarea facturii nr. 0001075 emisa la data de 8 august 2008 in suma de 954,24 lei reprezentand contravaloare consum energie electrica si chirie spatiu pentru luna iulie 2008, obligatie pe care nu a indeplinit-o nici dupa promovarea prezentei actiuni.

Intrucat pentru somare, este necesar ca, creanta sa fie certa, lichida si exigibila, asa cum prevad dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 5/2001 si in cauza se constata indeplinirea acestor conditii, bazandu-ne pe actele emise de creditoare si insusite de debitoare, dar si pe dispozitiile ar. 379 Cod procedura civila, art. 969 Cod civil, instanta urmeaza sa admita cererea asa cum a fost formulata , stabilindu-se si termenul de plata.

Cererea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Ordonanta se va comunica deindata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, conform art. 6, alin. 4 din O.G. nr. 5/2001.

Etichete: