Top

Majorare pensie intretinere

Sen.civ.nr.454/2009

Majorare pensie intretinere

Sub numărul din s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta prin care solicita, în calitate de reprezentant legal al minorului, majorarea pensiei de întreţinere la plata căreia a fost obligat pârâtul

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că până în prezent pârâtul a refuzat să acorde de bunăvoie întreţinere minorului, deşi până în luna a obţinut venituri din taximetrie, iar din până în prezent a obţinut venituri din activitatea de marinar.

În drept, au fost invocate disp.art.86 C.fam., art.94 C.fam. şi art.107 C.fam.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei copie de pe

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat în faţa instanţei şi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, ca nefondată, arătând că majorarea pensiei de întreţinere poate avea loc doar de la data formulării cererii de chemare în judecată iar nu retroactiv, aşa cum solicită reclamanta, întrucât există prezumţia că majorarea pensiei de întreţinere nu este necesară cât timp nu este cerută. A mai arătat pârâtul că începând cu sfârşitul lunii nu mai are calitatea de marinar şi deci nu mai obţine venituri din această activitate, situaţie în care nu se poate aprecia că posibilităţile sale materiale s-ar fi modificat, faţă de momentul stabilirii pensiei de întreţinere, prin hotărâre judecătorească. De asemenea, pârâtul a mai menţionat că, la câteva zile de la debarcare, a achitat pensia de întreţinere pentru perioada.

La dosarul cauzei pârâtul a depus fotocopie de pe o factură şi de pe

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de către reclamanta nu este întemeiată. Astfel, pentru a se putea dispune majorarea pensiei de întreţinere este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii, prima constând în creşterea nevoilor creditorului acestei obligaţii, iar cea de-a doua constând în creşterea veniturilor debitorului obligaţiei de întreţinere. Dacă în privinţa primei condiţii, aceasta este îndeplinită prin ipoteză, nevoile minorului crescând permanent, o dată cu vârsta, trebuie observat că, în ceea ce priveşte posibilităţile materiale ale pârâtului, nu a intervenit nici o modificare faţă de momentul la care s-a stabilit pensia de întreţinere în sarcina acestuia,. Astfel, în prezent acesta lucrează ca taximetrist independent, începând cu luna, iar până în acest moment nu există nici măcar o estimare a veniturilor acestuia, cât timp obligaţia de a depune la declaraţia privind venitul estimat expiră în, pârâtul nedepunând până în acest moment această declaraţie.

Bineînţeles că instanţa nu poate avea în vedere decât veniturile pe care pârâtul le-a realizat după momentul formulării cererii de chemare în judecată, întrucât doar de la acest moment se poate presupune că minorul a avut nevoie de majorarea pensiei de întreţinere. Este adevărat că veniturile pe care pârâtul le realizează din muncă, anterior cererii de chemare în judecată, pot fi avute în vedere la stabilirea sau majorarea pensiei de întreţinere, însă doar în măsura în care pârâtul păstrează acelaşi loc de muncă sau aceeaşi sursă de venituri şi după ce este chemat în judecată, situaţie care nu este incidentă în prezenta cauză.

Cu alte cuvinte, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere prin raportare la veniturile pe care acesta le-a realizat ca marinar ar crea o situaţie incorectă pentru acesta, cât timp în prezent pârâtul nu mai realizează astfel de venituri iar la momentul când le-a realizat reclamanta nu a solicitat majorarea pensiei de întreţinere.

În acelaşi context, faptul că prezenta acţiune a fost promovată pe data de iar pârâtul şi-a încetat activitatea este real, dar nu are nici o relevanţă în privinţa majorării pensiei de întreţinere, întrucât salariul echivalent unei zile de lucru nu poate sta la baza calculării pensiei de întreţinere, şi oricum, suma rezultată ar fi cu mult sub valoarea actuală a pensiei de întreţinere, lunar.

Etichete: