Top

Somatie de Plata

SENTINŢA CIVILĂ Nr.566

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 28.11.2008 sub nr. 5800/327/2008, creditoarea _ a chemat în judecată pe debitoarea _ solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 479,82 lei reprezentând contravaloare energie electrică, penalităţi de întârziere, taxă radio, taxă TV, penalităţi taxă radio, penalităţi taxă TV, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că la cererea pârâtei a încheiat contractul nr. 608012/013/03.01.2007 având ca obiect furnizare de energie electrică la locuinţa proprietatea sa din localitatea Dunăvăţul de Jos, judeţul Tulcea. Deşi pârâta a beneficiat în mod continuu de furnizarea energiei electrice, facturile emise după data de 30.06.2006 nu au mai fost achitate

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, art. 969 – 970 Cod civil, art. 56 din Legea 13/2007, H.G. 977/2003, H.G. 978/2003.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La termenul din data de 23 februarie 2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a debitoarei PÎRVU CONSTANŢA.

Analizând actele şu lucrările dosarului în raport de excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

Capacitatea procesuală de folosinţă constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual, în cazul persoanelor fizice aceasta începând la naşterea lor şi încetând la moartea lor.

În urma relaţiilor solicitate de la Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul de Stare Civilă, a rezultat faptul că decesul debitoarei _, cu domiciliul în comuna Murighiol, Sat Dunăvăţul de Jos, a fost înregistrat în Registrul Stării civile la nr. 881 în data de 17 decembrie 2007.

Prin urmare la data introducerii cererii de chemare în judecată (28.11.2008), debitoarea era decedată, neavând capacitate procesuală de folosinţă.

Aşadar având în vedere cele expuse mai sus instanţa va admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a debitoarei _ şi va respinge cererea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Etichete: