Top

Divort c.c.

Sentinţa civila nr. 396

Şedinţa publică din 6 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 26.09.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr……../327/2008, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………….. în contradictoriu cu pârâtul ………………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între ei la data de 23.11.1996, din vina exclusivă a pârâtului, revenirea sa la numele avut anterior căsătoriei, acela de ……., să i se încredinţeze spre creştere şi educare minorul …………. şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea acestuia.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că părţile s-au căsătorit la data de 23.11.1996, iar din căsătorie a rezultat minorul …………… A mai arătat reclamanta că neînţelegerile sau datorat firii impulsive şi recalcitrante a pârâtului, care se soldau cu jigniri şi insulte, adresate ei, toate acestea pe fondul consumului exagerat de alcool. Despărţirea în fapt, s-a produs în anul 2007, în urma unor discuţii şi pe fondul consumului de alcool, pârâtul a devenit foarte violent. Mai arată reclamanta, că a încercat de nenumărate ori să discute cu pârâtul cu privire la comportamentul acestuia, însă fără vreun rezultat, ceia ce adus la introducerea acţiunii de divorţ.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 40, 42 şi 86 C. fam.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de căsătorie în original şi copie de pe certificatul de naştere ale minorului.

La cererea părţilor, au fost audiaţi martorii ……….., declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la fila 28. Pârâtul la termenul din data de 3 februarie 2009 a renunţat la audierea martorului încuviinţat …………..

Pârâtul, legal citat, a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a reclamantei-pârâtă, revenirea acesteia la numele avut anterior căsătoriei, să i se încredinţeze minorul ……………. reclamantei-pârâte, să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi stabilirea dreptului la legături personale cu minorul.

În motivarea cererii reconvenţionale pârâtul a arătat că deşi a fost caracterizat a o fire impulsivă şi recalcitrantă, aducând jigniri reclamantei, realitatea fiind alta. Precizează pârâtul, că în toată perioada cât a convieţuit cu reclamant – pârâtă, a lucrat ca muncitor la Uzina de Autoturisme Colibaşi, veniturile realizate asigurând un trai decent familiei, în timp ce reclamanta – pârâtă a fost casnică. Mai arată pârâtul – reclamant că treburile din gospodărie erau făcute de ambii soţi, întrucât reclamanta – pârâtă a crescut la oraş şi nu se pricepea bine, decât la curăţenie şi mâncare. Mai arată pârâtul –reclamant că reclamanta – pârâta avea un comportament impulsiv faţă de copil, ceia ce adus la timorarea acestuia, în prezent copilul având probleme în dezvoltarea vorbirii. Arată pârâtul că este împiedicat să ia legătura cu minorul, fiind lăsat să-l vadă doar 2-3 ore şi atunci în prezenţa mamei şi de aceea solicită stabilirea unui program concret pentru a putea petrece un timp împreună cu minorul.

În drept, pârâtul a invocat dispoziţiile art. 37 alin.2 şi art.38 C. fam. şi art.607-619 din C.proc.civ.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind ataşat la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 23.11.1996, din căsătoria lor rezultând minorul ……….., născut la 25.09.2000.

Din probele administrate în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi.

Motivele care au condus la această stare de fapt au fost determinate mai ales de comportamentul pârâtului care era violent atât cu reclamanta-pârâtă, dar şi cu propriul copil, dar şi de faptul că reclamanta-pârâtă care deşi a reuşit să-l convingă pe pârâtul reclamant să se mute în Tulcea, nu a mai dorit continuarea căsătoriei, preferând introducerea unei acţiuni de divorţ prin care a solicitat desfacerea căsătoriei.

În aceste condiţii, instanţa va admite atât cererea principală formulată de către reclamanta-pârâtă ……….., cât şi cererea reconvenţională formulată de către pârâtul-reclamant ………….., având ca obiect divorţ.

Va dispune desfacerea căsătoriei părţilor, înregistrată sub numărul 29/23.11.1996 în Registrul Stării Civile al com. Hîrtieşti jud. Argeş, din vina ambilor soţi.

Cu privire la minorul ……….., născută la 25.09.2000, având în vedere concluziile referatului de anchetă socială, vârsta şi interesul acestuia şi nu în ultimul rând cererile ambelor părţi, în sensul încredinţării minorului mamei sale, instanţa va dispune în consecinţă şi va încredinţa pe minorul Florin Marian, născut la 25.09.2000, spre creştere şi educare, mamei reclamantă-pârâtă.

Va fi obligat pârâtul-reclamant ………. la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 300 lunar, în favoarea minorului ………., începând cu data formulării acţiunii – 26.09.2008, şi până la majoratul minorului.

Va dispune ca reclamanta-pârâtă să revină la numele anterior căsătoriei, acela de …………….

Cu privire la solicitarea pârâtului reclamant de a se stabili pe cale judecătorească un program de legături personale cu minorul, pentru a preîntâmpina neînţelegeri ulterioare cu privire la acest drept al pârâtului reclamant, precum şi refuzul reclamantei pârâte de a permite pârâtului reclamant de a-l vizita pe minor, văzând şi dispoziţiile art. 43 alin.3 C.familei precum şi interesul minorului, instanţa va admite, în parte cererea reconvenţională şi va încuviinţa pârâtului-reclamant un program după care acesta să aibă legături personale cu minorul.

Astfel, instanţa va obliga reclamanta – pârâtă să permită pârâtului – reclamant să viziteze minorul în ultima sâmbătă a fiecărei luni la domiciliul acesteia, cu posibilitatea luării minorului pentru scurte plimbări în localitatea în care se află, între orele 10:00 – 16:00.

De asemenea, va obliga reclamanta – pârâtă să permită minorului să petreacă o săptămână din vacanţa de iarnă şi o lună din vacanţa de vară, în prima săptămână şi prima lună de vacanţă, la domiciliul pârâtului – reclamant.

Etichete: