Top

Divort fara copii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 430 DIN 10 FEBRUARIE 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe şi înregistrata la nr… din 29.12.2009 reclamanta — a chemat în judecată pe pârâtul — pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, sa se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 4 nov. 2006 şi trecută în registrul stării civile al Primăriei com. Niculitel, jud. Tulcea sub nr…/4 nov. 2006.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 4 nov.2006. a locuit in ultimul timp cu chirie in Tulcea şi din căsătorie nu au rezultat copii minori. Din cauza unor neînţelegeri generate de comportamentul pârâtului, s-au despărţit in fapt la data de 9.10.2008.

Mai arata reclamanta că anterior despărţirii in fapt a plecat in Spania, l-a convins si pe soţul sau sa o urmeze acolo, insa la scut timp pârâtul s-a întors in tară pentru a face şcoala de şoferi de tir. La revenirea sa in tara pârâtul a manifestat dezinteres fata de viata de familie, venea acasă la intervale mari de timp, iar pe fondul consumului de alcool se manifesta violent verbal şi psihic.

În dovedirea acţiunii a fost depus certificatul de căsătorie seria … nr…. eliberat de Primăria com. Somova.

Examinând cererea, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile art.38 din Codul Familiei şi cum pârâtul şi-a exprimat în faţa instanţei acordul pentru desfacerea căsătoriei, urmează a fi admisă cererea de divorţ şi va declara desfăcută căsătoria prin acordul părţilor.

Urmează ca reclamanta sa revină la numele avut anterior căsătoriei spre a se numi …

In temeiul art. 274 Cod pr. civilă, urmează a obliga pârâtul la plata sumei de 569,5 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: