Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 365 Şedinţa publică de la 03.02.2009 La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………. în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în ………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate între soţi la data de ………. şi înregistrată sub nr. ……… în Registrul stării civile al Primăriei …………., şi păstrarea de către reclamantei a numelui dobândit prin căsătorie. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de …….., şi că în prezent nu au copii minori. A arătat reclamanta, că pârâtul este plecat din ţară iar lipsa de comunicare şi de interes a acestuia faţă de familie, a dus la deteriorarea relaţiilor dintre ei, făcând imposibilă continuarea convieţuirii. La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin.2 din Codul Familiei. La cererea reclamantei, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiaţi martorii ………. şi ……….. Pârâtul, deşi legal, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Părţile s-au căsătorit la data de …….., din căsătoria lor rezultând un copil, care în prezent este major. Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă. Din probele administrate în cauză rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi. Din probatoriul testimonial administrat în cauză, rezultă că relaţiile dintre soţi au început să se deterioreze în urmă cu vreo doi ani, situaţie cauzată de refuzul soţului pârât de a-i mai trimite bani reclamantei. Aceste neînţelegeri la care s-au adăugat lipsa de comunicare şi de coabitare (soţul pârât este plecat din ţară din anul 2000) au dus la despărţirea în fapt a soţilor, reluarea convieţuirii fiind imposibilă. În aceste condiţii, instanţa apreciază că s-a făcut dovada unor motive temeinice ce fac imposibilă continuarea căsătoriei părţilor, motiv pentru care potrivit dispoziţiilor art. 38 din C. familiei, va dispune desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi. În conformitate cu dispoziţiile art.40 alin. 3 din C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei acela de „……..”. SENTINŢA CIVILĂ NR. 365 Şedinţa publică de la 03.02.2009 La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………. în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în ………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate între soţi la data de ………. şi înregistrată sub nr. ……… în Registrul stării civile al Primăriei …………., şi păstrarea de către reclamantei a numelui dobândit prin căsătorie. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de …….., şi că în prezent nu au copii minori. A arătat reclamanta, că pârâtul este plecat din ţară iar lipsa de comunicare şi de interes a acestuia faţă de familie, a dus la deteriorarea relaţiilor dintre ei, făcând imposibilă continuarea convieţuirii. La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin.2 din Codul Familiei. La cererea reclamantei, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiaţi martorii ………. şi ……….. Pârâtul, deşi legal, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Părţile s-au căsătorit la data de …….., din căsătoria lor rezultând un copil, care în prezent este major. Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă. Din probele administrate în cauză rezultă, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibilă din motive imputabile ambelor părţi. Din probatoriul testimonial administrat în cauză, rezultă că relaţiile dintre soţi au început să se deterioreze în urmă cu vreo doi ani, situaţie cauzată de refuzul soţului pârât de a-i mai trimite bani reclamantei. Aceste neînţelegeri la care s-au adăugat lipsa de comunicare şi de coabitare (soţul pârât este plecat din ţară din anul 2000) au dus la despărţirea în fapt a soţilor, reluarea convieţuirii fiind imposibilă. În aceste condiţii, instanţa apreciază că s-a făcut dovada unor motive temeinice ce fac imposibilă continuarea căsătoriei părţilor, motiv pentru care potrivit dispoziţiilor art. 38 din C. familiei, va dispune desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi. În conformitate cu dispoziţiile art.40 alin. 3 din C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei acela de „……..”.

Etichete: