Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 366

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………… în contradictoriu cu pârâtul ………., domiciliat în ………….. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de …………. şi înregistrată sub nr. ……….. în Registrul stării civile al ………….., din vina soţului pârât, revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei spre a se numi „…………”, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, că s-a căsătorit cu pârâtul la data de …….., relaţie din care nu au rezultat copii. A arătat reclamanta că la început relaţiile dintre ei au decurs normal, însă din anul 1985, pârâtul, pe fondul consumului de alcool, a devenit violent, atât fizic cât şi verbal, împrejurare care a condus la despărţirea lor în fapt.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 37 alin. 2 şi 40 din C.fam.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ……… şi ………

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Din declaraţia martorilor audiaţi în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea relaţiilor de căsătorie făcându-se vinovat soţul pârât care a avut o atitudine necorespunzătoare vieţii de familie. Astfel, atât martora ……….. cât şi martora ………, au declarat că pârâtul obişnuia să consume băuturi alcoolice, pe fondul cărora devenea agresiv cu soţia sa, împrejurări faţă de care în urmă cu aproximativ 20 de ani a intervenit despărţirea în fapt a părţilor, dată de la care nu au mai reluat convieţuirea.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că în cauza de faţa s-a făcut dovada unor motive temeinice ce fac imposibilă continuarea căsătoriei părţilor, motiv pentru care potrivit art.38 din Codul Familiei va dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soţului pârât.

Cum între părţi nu a intervenit nicio înţelegere cu privire la nume, în temeiul disp. art. 42 C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „……….”.

Etichete: