Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 665 din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2008 la data de 15-10-2008, reclamantul … Vasile a chemat în judecată pe pârâta … Florentina, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de ….

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de 07-02-2008 pârâta a plecat in Italia spunând că pleacă pentru o luna de ziler, cât este in concediu să facă rost de bani pentru datoriile p e care le au. Arată reclamantul că din luna aprilie pârâta nu a mai sunat si nici nu mai răspuns la numărul de telefon pe care i-l lăsase, iar din luna iulie i-a comunicat că nu se mia întoarce in ţară întrucât si-a refăcut viata alături de altcineva în Italia.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar certificatul de căsătorie în original.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâta , legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe in apărare.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu martori fiind audiată martora Mirancea Angela.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, “instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”.

Părţile s-au căsătorit la data de 28-09-2002, iar din data de 07 ianuarie 2008 pârâta a plecat în Italia dată de la care nu a mai revenit în ţară, comunicându-i telefonic reclamantului că ţi-a refăcut viaţa alături de un alt bărbat, iar pârâtul nu are rost să o mai aştepte.

Această situaţie de fapt a rezultat din depoziţia martorei Mirancea Angela.

Faţă de cele mai sus expuse instanţa constată că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate, urmând a admite acţiunea şi a desface căsătoria din vina pârâtei.

Pe cale de consecinţă având în vedere că nu a existat un acord manifestat de către reclamant privind păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va dispune revenirea pârâtei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de .…

Tags: