Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 664 din 2 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2008 la data de 10-10-2008, reclamanta … a chemat în judecată pe pârâtul … , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 12-01-1990, revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de … încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorului, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 12 ianuarie 1990 şi în ultimii ani soţul său nu munceşte, bea, provoacă scandaluri şi îi terorizează fizic şi psihic, atât pe ea cât şi pe fiul lor …Gabriel, născut la data de …

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

In dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori, iar pârâtul legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei, probă în cadrul căreia a fost audiat martorul Sârbu Marian a cărei declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 12 ianuarie 1990 a fost încheiată căsătoria parţilor, din această căsătorie rezultând minorul … Gabriel, născut….

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, „instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Din depoziţia martorului audiat în cauză nu a rezultat acele motive temeinice cerute de dispoziţiile art.38 Cod familiei care să concluzioneze că relaţiile de familie sunt grav vătămate şi nu mai este posibilă continuarea căsătoriei. Martorul a perceput doar că din casa părţilor se auzeau certuri, precizând însă că acestea nu erau frecvente „ca la orice oameni mai auzeam ceartă în casa dumnealor”, neputând arăta motivul certurilor şi cine le provoca.

Simplul fapt că martorul l-a văzut pe pârât sub influenta băuturilor alcoolice nu concluzionează vătămarea gravă a relaţiilor de familie în condiţiile în care nu s-a probat că pârâtul ar fi avut un viciu in acest sens cu caracter constant, că ar fi provocat scandal sau că ar fi fost o fire violentă sub influenta alcoolului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: