Top

Divort fara copii

Sc.853 din 18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………… a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul ……….. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 15.12.1995, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de ………….. In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este casatorita cu paratul din anul 1993, insa acesta din urma consumă in mod frecvent băuturi alcoolice, iar sub influenta lor provoacă scandaluri, o agresează fizic si verbal si o alunga din casa.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorului Duduca Simion la termenul din data de 11.03.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ………….. si paratul ………. s-au casatorit la data de 15.12.1995, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria com. Somova (………….). In timpul casatoriei acestora nu au rezultat copii.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de căsătorie dintre cele doua parti sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce il priveşte pe parat, acesta consuma băuturi alcoolice in exces, avea o atitudine violenta fata de reclamanta si chiar a întreţinut o relaţie extraconjugala cu alta femeie.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de ……………

Etichete: