Top

Divort fara copii

SC.387/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………… a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul ……………… desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 12.02.1993, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de ………………… In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este căsătorită cu paratul din anul 1993, insa acesta din urma consuma in mod frecvent băuturi alcoolice, iar sub influenta lor provoacă scandaluri, o agresează fizic si verbal si o alunga din casa.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor …………………. si ………………….. la termenul din data de 28.01.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta …………………… si paratul …………………. s-au căsătorit la data de 12.02.1993, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria com. Somova (seria CE nr. 733609). In timpul casatoriei acestora nu au rezultat copii.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de căsătorie dintre cele doua părţi sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce îl priveşte pe parat, acesta consuma băuturi alcoolice in exces, avea o atitudine violenta fata de reclamanta si o izgonea din casa, aceasta fiind nevoita deseori sa doarmă la alte persoane.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, acela de Frumosu.

8. Având in vedere disp. art. 274 Cod de Procedura Civila, va obliga paratul la plata cheltuielilor de judecata efectuate de către reclamanta, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Tags: