Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA NR. 2610
Sedinta publica din 16 octombrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele :
Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de …….. si inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ………….. creditoarea ……………………. a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa someze debitorul …………. sa achite creditoarei urmatoarele sume: 101, 04 euro( 364, 68 lei ) compus din 45 euro ( 164, 47 lei ) reprezentand ratele 3,4 si 56, 04 euro( 200, 21 lei ) penalitati de intarziere, precum si sa dispuna obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii se arata ca, in fapt, intre creditoarea si ……………. s-a incheiat contractul nr. ….. prin care se elibereaza rovinieta.
In baza instiintarii de plata nr. …………au fost achitate ratele 2 si 3, ramanand ratele 3,4 si penalitati de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a sumelor reprezentand ratele esalonate ale tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe disp. O.G. 5/2001 privind procedura somatiei de plata.
Debitorul ……….. nu a depus la dosar intampinare si nu s-a prezentat in instanta spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citat in acest sens.
In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: instiintare de plata nr. …………………, contract nr. ……………………., fisa de calcul a ratelor si penalitatilor .
Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.
La termenul de judecata din data de ……….instanta din oficiu, a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru suma reprezentand rata 3 (82,23 lei) pe care urmeaza sa o admita pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 1 alin 1 din D 167/1958, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege, termenul de prescriptie fiind,conform art. 3 alin 1 din acelasi act normativ, de 3 ani.
Termenul de prescriptie a inceput sa curga la data la care rata a devenit scadenta, pentru rata 3 de la 02.08.2005 implinindu-se la 02.08.2008.
Intrucat prezenta actiune a fost depusa la posta la data de 02.09.2008, dupa implinirea termenului de prescriptie, instanta retine ca dreptul la actiune al creditoarei cu privire la rata 3( 82, 23 lei) s-a prescris.
Cu privire la rata nr. 4 din tariful de utilizare de drumuri nationale din Romania, analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In fapt, in baza contractului nr. ………..(art. 2) debitorul s-a obligat sa achite contravaloarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania pentru perioada de parcurs si stationare de 12 luni in suma totala de 90 euro, in 4 rate cu plata in lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii fiecarei rate.
Conform anexei C de la contract asumata prin semnatura de debitoare cuantumul ratelor si data platii au fost determinate de parti.
Cum dreptul la actiune al creditoarei cu privire la rata nr. 3 (164,46 lei) s-a prescris, debitorul va fi obligat la plata ratei 4 in cuantum 82,23 lei.
Prin acelasi contract, la art. 3, partile au stabilit ca in cazul neachitarii la termenele si in cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculeaza penalitati de intarziere de 0,15% pe zi de intarziere asupra sumei totale datorate, in euro la cursul B.N.R. valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadentei ratei.
Cuantumul acestora pentru rata 4 se ridica la suma de 95,39 lei.
Potrivit art. 4 alin. 3 din legea nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, totalul penalitatilor pentru intarziere nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul.
Prin contractul nr. ………… partile nu au inclus o astfel de clauza.
Din aceste considerente totalul penalitatilor pe care instanta le va acorda debitorului nu poate depasi creanta principala si vor fi de 82,23 lei.
Fata de cele expuse, instanta retine ca, in conditiile in care contractul reprezinta legea partilor in virtutea art. 1 C.com. rap la art. 969 C.civ. ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului – pacta sunt servanda – in speta creditoarea este titulara unui drept de creanta impotriva debitorului, creanta fiind reprezentata de debitul principal de 22,50 euro (82,23 lei )si 22,50 euro (82,23 lei ) penalitati de intarziere, creanta fiind certa , lichida si exigibila si probata in conditiile art.46 C.com., corelativa obligatiei acestuia din urma de a plati sumele mentionate in petitul cererii, obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.
In solutionarea cererii instanta va avea in vedere ca potrivit disp art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata – aceasta procedura „se desfasoara la cererea creditorului in scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.
Ca atare, retinand ca in speta sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata, creditoarea fiind titulara unui drept de creanta impotriva debitoarei,obligatia acesteia rezultand dintr-un contract comercial, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art. 379 C.pr.civ., instanta urmeaza sa admita in parte cererea de fata si va dispune somarea debitoarei sa achite creditoarei suma totala de 164,46 lei, din care 82,23 lei reprezentand debit principal si 82,23 lei penalitati de intarziere.
Conform art.274 C.pr.civ. fata de solutia de admitere in parte a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitorului ……………, aflat in culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre creditoare, in cuantum de 39.30 lei , reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Etichete: