Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA NR. 920

Sedinta publica din 24 martie 2009

S-a luat în examinare, în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea ……… în contradictoriu cu debitorul ………..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 19 martie 2009, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de ……. si înregistrata pe rolul Judecatoriei ……. sub nr. ………… creditoarea ………. a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa someze debitorul ………. sa achite creditoarei urmatoarele sume: compus din 22,50 euro(82,19 lei) reprezentând rata 4 si 31,80 euro(114,47 lei) penalitati de întârziere, precum si sa dispuna obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, între creditoarea …….. si debitorul …….OANA s-a încheiat contractul nr. …….prin care se elibereaza rovinieta. În baza înstiintarii de plata nr. ………….. au fost achitate ratele 1,2,3 ,ramânând rata 4 si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a sumelor reprezentând ratele esalonate ale tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale.

În drept,creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata.

Debitorul DULGHERU MATROANA nu a depus la dosar întâmpinare si nu a solicitat administrarea de probe.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: înstiintare de plata nr. …….. (3), contract nr. ………. (f.6-9 ), fisa de calcul a ratelor si penalitatilor( f. 10 ).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

În fapt,în baza contractului nr. …….. (art. 2) debitorul s-a obligat sa achite contravaloarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru perioada de parcurs si stationare de 12 luni în suma totala de 90 euro, în 4 rate cu plata în lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii fiecarei rate.

Conform anexei C de la contract asumata prin semnatura de debitoare cuantumul ratelor si data platii au fost determinate de parti.

Cum debitorul nu si-a îndeplinit obligatia asumata prin contract instanta urmeaza sa-l oblige la plata contravalorii ratei nr. 4 în cuantum de 82,19 lei.

Prin acelasi contract, la art. 3, partile au stabilit ca în cazul neachitarii la termenele si în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculeaza penalitati de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei totale datorate ,în euro la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadentei ratei. Cuantumul acestora se ridica la suma de 114,47 lei.

Fata de cele expuse,instanta retine ca, în conditiile în care contractul reprezinta legea partilor în virtutea art. 1 C.com. rap. la art. 969 C.civ. ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului -pacta sunt servanda- în speta creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitorului, creanta fiind reprezentata de debitul principal de 82,19 lei si 114,47 lei penalitati de întârziere,creanta fiind certa ,lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C,com., corelativa obligatiei acestuia din urma de a plati sumele mentionate în petitul cererii,obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit dispozitiile art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia rezultând dintr-un contract comercial, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza sa admita în parte cererea de fata si va dispune somarea debitoarei sa achite creditoarei suma de 82,19 lei reprezentând debit principal si 114,47 lei penalitati de întârziere.

Conform art.274 C.pr.civ. fata de solutia de admitere în parte a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitorului ………. aflat în culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre creditoare , în cuantum de 39.30 lei ,reprezentând taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Etichete: